Yıldızın Parlaklığı

Report
MARKA DEĞERİ ve ALGILAR
MARKALARIN TÜKETİCİ ALGILARINDAKİ YERİ
Markalar, onları algılayan kişilerin zihninde olan bir
dizi çağrışım ve inançla değer kazanırlar.
Tüketicilerin, bir markayı hayatlarının neresine
oturttuklarını anlamak için, onların “anlam
dünyalarının, değer yargılarının, duygularının,
motivasyonlarının ve önyargılarının”
keşfedilmesi gerekir.
.
Marka Değeri
Bir markanın değeri; o markanın tüketici
zihninde yarattığı algılar, düşünceler, kelimeler
ve bunların tetiklediği aksiyonlarla oluşur.
Rakip sayısının sürekli olarak artması ve markaların fonksiyonel özellikler
açısından giderek daha fazla birbirine benzemesi, bir taraftan algıya dayalı “marka
değeri”nin önemini arttırırken diğer taraftan markaların tüketici algılarında nasıl
ayrışacakları” problemini doğurmakta...
Farklılaşmanın Önemi
Günümüzde bir markanın rakipleri sadece kendi kategorisindeki markalarla sınırlı
kalmıyor. Markanın hedef kitlesi ile iletişime geçen farklı kategorilerdeki markalar,
ünlüler, filmler, diziler, televizyon programları, politikacılar, haberler ve hatta
tüketicilerin özel yaşamlarındaki ilgi alanları bile tüketicinin dikkatini ve vaktini
alarak markalara rakip oluyor...
Bütün bu kalabalığın içinden sıyrılarak
tüketicilerin ilgisini çekmek gün geçtikçe
zorlaşmakta... Dikkat çekmek isteyen
markaların mutlaka farklı bir şeyler yapması
hatta bu farklılıkları markanın alameti haline
gelecek kadar pekiştirmesi gerekiyor...
Sadece farklılaşmayı
başaran markalar tüketici
algısında özel bir değere
sahip olabilirler...
Bu konuların ne kadar önemli
olduğunu bildiğimiz için markaların
değerini periyodik olarak ölçmek
istedik ve geleneksel modellerin
dışında bir yaklaşım oluşturduk.
Yola çıkış noktamız reklam ve markalama
felsefemizin önemli bir parçasını oluşturan ve
yaratıcı çalışmalarımıza yön veren metodolojimiz
Yıldız Stratejiler
®
Tüketicilerin anlam dünyasını YILDIZ STRATEJİLERİ’yle
buluşturan MARKA DEĞERİ modeli
TM
YILDIZÖLÇER
Yıldız Stratejiler® ; M.A.R.K.A. reklam ajansı başkanı Hulusi Derici’nin markalama ve pazarlama felsefesidir.
YILDIZÖLÇERTM
İki Temel Özellik
İKİ BOYUT
YILDIZÖLÇERTM çok boyutlu ve oldukça karmaşık olan marka değeri kuramını
sadeleştirerek iki boyuta indirger: Yıldızın büyüklüğü ve Yıldızın Parlaklığı
İKİ FARKLI ANALİZ PLATFORMU
YILDIZÖLÇERTM markalara yönelik analizlerini 2 farklı platformda
gerçekleştirir:
-Tüketiciler genelinde
- Her marka için markayı yakından tanıyan tüketiciler arasında
Bu sayede bir yandan ülke genelinde yıldızı en büyük ve parlak markaların başarı
nedenlerini incelerken, diğer yandan her markayı sadece kendini tanıyanlar
arasında gözlem altına alarak potansiyeli yüksek markaları kolayca teşhis
eder...
YILDIZÖLÇERTM; modelinin felsefesine göre
her marka bir yıldızdır...
Yıldızın ne kadar büyük olduğu
markanın bugünü hakkında bilgi
verirken, yıldızın parlaklık düzeyi
markanın sadece bugününe değil
geleceğine de ayna tutar…
Yıldız Stratejileri felsefesine göre;
her marka bir yıldızdır...
YILDIZ BÜYÜKLÜĞÜ ve
YILDIZ PARLAKLIĞI marka
değerinin göstergeleridir...
Yıldızın Büyüklüğü
Yıldızın büyüklüğü markanın bugünüdür.
Her markanın YILDIZ
BÜYÜKLÜĞÜ kendi tanınma
oranı kadardır.
Yıldızın Parlaklığı
Yıldızın parlaklığı markanın yarınıdır...
Tüketicilerin dünyasında marka
ile özdeşleşen algılar yıldızın
parlaklığını belirler...
Yıldızın Parlaklığı
Parlak yıldız kalabalığın
içinden sıyrılır, ilgiyi üzerine
toplar, tüketicilerde
heyecan ve tutku yaratır…
YILDIZ PARLAKLIĞI’nın belirlenmesinde devreye; tüketicilerin o
markayı değerli algılamalarına yol açan duygular, yargılar, kavramlar
ve bütün bunları günlük konuşma diline taşıyan sıfatlar giriyor...
Yani marka yıldızının ne kadar parlak olduğunu
ölçümleyebilmek için öncelikle onu tüketiciler
nezdinde farklı kılacak kavramlarla ne kadar
özdeşleştiğini ölçmek gerekiyor.
Tüketicilerin günlük hayatlarından aktarılan 37 kavram
marka yıldızının 5 köşesini oluşturmaktadır.
Yıldızın Parlaklığı (Yıldız Puanı)
KÜÇÜK VE PARLAK
YILDIZLAR*
HEM BÜYÜK HEM DE
PARLAK YILDIZLAR
Bugün az tanındıkları için
buradadırlar, geleceğe yönelik
potansiyelleri yüksektir
En başarılı markalar
burada yer alır
KÜÇÜK VE MAT
YILDIZLAR
BÜYÜK VE MAT
YILDIZLAR
Çökmüş veya yeni
markaların alanı
Geri sayımın başladığı alandır.
Yıldızın Büyüklüğü (Tanınma oranı )
* Niche markalar da burada yer alır
Yıldızın Parlaklığı (Yıldız Puanı)
KÜÇÜK VE PARLAK YILDIZLAR
Yükseliş
BÜYÜK VE PARLAK YILDIZLAR
Gelecek vaad edenler
Liderlik
Yeni
KÜÇÜK VE MAT YILDIZLAR
BÖYÜK VE MAT YILDIZLAR
Yıldızın Büyüklüğü (Tanınma oranı )
Gerileme
Yıldızın Parlaklığı (Yıldız Puanı)
KÜÇÜK VE PARLAK YILDIZLAR
BÜYÜK VE PARLAK YILDIZLAR
Liderlik
Odaksız veya
Çökmüş
KÜÇÜK VE MAT YILDIZLAR
Geri sayım
BÜYÜK VE MAT YILDIZLAR
Yıldızın Büyüklüğü (Tanınma oranı )

similar documents