JABIL Prezentacja

Report
Jabil Kwidzyn
Propozycja zakresów tematycznych do współpracy ze
studentami 7-ego i wyższego semestru PG Wydziałów
MECHANICZNEGO
i
ETI
CELEM PONIŻSZEJ PREZENTACJI JEST:
PRZEDSTAWIENIE OBSZARÓW, W KTÓRYCH MOGŁYBY BYĆ
WYKONYWANE PRACE DYPLOMOWE i PRAKTYKI STUDENCKIE
ORAZ
PROPOZYCJĘ WSPARCIA ZE STRONY FIRMY JABIL
PRZY ICH REALIZACJI
KOŃCOWE SFORMUŁOWANIE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH
NASTĄPI WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKAMI NAUKOWYMI
ZAINTERESOWANYCH KATEDR.
JABIL KWIDZYN będzie wspierał współpracę w proponowanych
obszarach poprzez:
• płatne praktyki,
• organizowanie laboratoriów wyjazdowych do JABIL KWIDZYN,
• udostępnianie niezbędnego wyposażenia,
• pokrycie kosztów ewentualnego wykonania aplikacji,
• zapewnienie niezbędnego szkolenia wewnętrznego/ zewnętrznego,
• wsparcie ze strony swojej kadry,
• wsparcie w kosztach koniecznego przejazdu do fabryki w Kwidzynie
dla studentów i pracowników PG,
• możliwość zatrudnienie w formie umowy-zlecenia, umowy o dzieło
Zastosowanie mini-robotów FANUC
oraz przemysłowych detectorów
wizyjnych w:
 Montażu, testowaniu, pakowaniu elektroniki
 Montażu obudów urządzeń elektronicznych
 Montażu i wizyjnej inspekcji paneli photowoltaicznych
PV
•
Sugerowane specjalności: MECHATRONIKA, ROBOTYKA, AUTOMATYKA z nastawieniem
na realizację praktyczną aplikacji dla robotów
M-1iA/0.5
& LR Mate 200iD series
New
M-1iA/0.5A
High Speed
LR Mate 200iD
Standard arm
Reach 717mm
Payload 7kg
LR Mate 200iD/7L
Long arm
Reach 911mm
Payload 7kg
Low Cost Vision Inspection
Price ~$3,000
Obszary Produkcji & Produkty dla Automatycznych
Aplikacji
Elektronika - PCB
Moduły Fotowoltaiczne PV
Metody optymalizacji parametrów
lutowania rozpływowego bazując
na SPC z systemów wizyjnych:
 drukowanie pasty lutowniczej –SPI(Soldering Paste
Inspection)
 Montaż komponentów SMD – AOI (Automatic Optical
Inspection)
•
Sugerowane specjalności: Mechanika, Materiałoznawstwo z umiejętnościami analizy
danych statystycznych
DrukowaniePasty Lutowniczej
„CZYSTA” PŁYTA PCB
PCB PO NADRUKOWANIU
PASTY
SPI – Solder Paste Inspection
Po Drukowaniu Pasty Lutowniczej
PCB PO NADRUKOWANIU
PASTY
SPC
Automatyczny Montaż Komponentów SMD
PCB PO NADRUKOWANIU
PASTY
PCB PO NADRUKOWANIU
PASTY I POŁOŻENIU
KOMPONENTÓW
Lutowanie Rozpływowe
Po Automatycznym Montażu Komponentów SMD
PCB PO NADRUKOWANIU
PASTY I POŁOŻENIU
KOMPONENTÓW
PCB PO ZALUTOWANIU
ROZPŁYWOWYM
AOI (Automatic Optical Inspection)
Po Automatycznym Montażu Komponentów SMD i Lutowaniu Rozpływowym
PCB PO ZALUTOWANIU
ROZPŁYWOWYM
SPC
•Complete pre & post reflow,
defect detection
•(b)3D measurements for BGA,
QFP, QFN, ...
•X,Y,θ measurements
•Presence/absence
•Polarity
•Lifted lead, solder joint,
bridge, insufficient, ...
•Pin through hole, pin in paste
•OCR, OCV
Budowa testerów funkcjonalnych
dla układów elektronicznych z
zakresu:
•Mechanika
•Hardware elektroniczny
•Oprogramowanie
•Systemy wizyjne
•Sugerowane specjalności: ETI, MECHATRONIKA z nastawieniem na realizację praktyczną
aplikacji
Tester Funkcjonalny dla Płyt TV
Dział Rozwoju Testu
Rozwiązanie własne
Analiza i wdrożenie drukarek 3D
w budowaniu prototypów w
JABIL KWIDZYN
•Sugerowane specjalności: MECHATRONIKA, MATERIAŁOZNAWSTWO
Dziękujemy
i
Zapraszamy do współpracy
Prezes -Krzysztof Mioduszewski
Szef Działu Technicznego-Władysław Wodejko
Szef Działu Personalnego- Beata Świderska

similar documents