Akupunktur inom skolhälsovården Lena Solén skolsköterska

Report
Akupunktur inom
skolhälsovården
Lena Solén skolsköterska
20130413
[email protected]
Socialtjänstlagen
Smärta/sjukdom med evidensebaserad forskning inom akupunkturen
Delegering av skolläkare
Samarbete med bla. Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Vad behandlar jag med akupunktur som
skolsköterska?
ADHD,
Autismspektrumtillstånd
Panikångest
Anorexia/Bulemi
Depression
Insomnia
Huvudvärk
Mensvärk
Exem
Allergi
Astma
Halsont
Magåkommor
Bältros
Halvsidig ansiktsförlamning
Etc..
ADHD- ett mindre känsligt nervsystem
Måste hela tiden vara i farten.
Uppmärksamhetsstörning om vid ”tråkiga” och enformiga
arbetsuppgifter.
etc.
Koncentrerar sig bäst om de får hålla på med något annat
under tiden de läser läxor t.ex lyssna på musik, nynnar, ritar
De kan också bli helt uppslukade av t ex TV spel.
överaktivitet som leder till att de dräneras på energi.
Impulsivitet och humörväxlingar – flickor är inte lika
utåtagerande som pojkar.
Vuxna med ADHD
-smärtproblematik, fibromyalgi.
Skolsituationen hos en elev med ADHD
De har svårt att ge uttryck för de problem de har. De vet hur en
uppgift skall lösas men kommer inte igång med den.
Svårt att planera och uppskatta hur mycket tid en uppgift tar.
Svårt att styra temperamentet, mycket impulsiv- handlar först och
tänker sen, pratar mycket och avbryter
Stresskänslig, rastlös, orolig, kan inte sitta still
Svårt med förändringar
Svårt att passa tider
Svårt att komma upp på morgonen och komma i säng på
kvällen
Insomnia
Men…….. De är otroligt
Kreativa!
ADD
Organisationssvårigheter
Koncentrationssvårigheter
Låg energi nivå
Dåligt arbetsminne
ASD Autismspektrumtillstånd
Sociala svårigheter
Kommunikativa problem
Avgränsande intressen/stereotypa beteenden
Arbetsminne och stämningsläge 
Hur kan de neuropsykiatriska diagnoserna beskrivas?
Inte typiska ”sjukdomar”
Diagnosen är en bedömning av de symptom på de
hjärnavvikelser som föreligger, som kan leda till:
Funktionsnedsättning inom olika områden men…
…..också till styrkor som självständigt tänkande.
”Högre värden” som:
Miljömedvetenhet, pålitlighet, ärlighet, rättframhet.
Uthållighet då det är något som intresserar dem.
Specialbegåvande och nogranna
Kan även leda till lidande och ska då behandlas
Förekomst av neuropsykiatriska diagnoser
hos barn
3-10% av våra ungdomar drabbas av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som ADHD och Autismspektrum (Ulrika
Segersten)
I genomsnitt 6,4 psykiatriska diagnoser hos den unga patienten
med ASD ( Joshi et al; JADD 2010)
Tics och Tourette 1%
Biologiska fynd vid Autism
Små huvuden vid födelsen som växer snabbt till större
huvudomfång än normalt vid 14 månaders ålder, relativt normalt
huvudomfång som vuxen
Avvikande cytoarkitektur som avvikelser i subcortikala strukturer
Minskad grening av dendriter och minskat antal synapser
Motorik- koordination och balans ofta påverkat, liksom balans.
Svårt med automatisering – cykla, åka skridskor etc
Låg muskeltonus
Svårt med finmotoriken t ex vissla
Orsaker till Autismspektrumtillstånd
Genetisk sårbarhet
Skador under graviditeten och efter förlossningen:
Infektioner, diabetes, brist på D-vitamin, fetma eller svält under
graviditeten och syrebrist under förlossningen etc
-Täta graviditeter
-Kusingifte
-Vaccination
-Luftföroreningar
-Gifter som hormonstörande kemikalier (ftalater) -( Ulrika Segersten,
”Hormonstörande ämnens påverkan”, Riksstämman 2012).
Akupunktur punkter
Vid ADHD och Autismspektrumtillstånd
Alltid: GV 20, ST 25, Ren 4 och ST 36, man kan sedan lägga till HT 7,
Ren 17, LR 3, LI 4, yintang etc, beroende på symtom. Backshu
punkter enligt organsymptom t ex GV 14, BL 20, 23, (puls och tung
diagnostik).
Panikångest
Ungdomarna svarar mycket bra och snabbt på behandling.
GV 20, yintang,LI4, Ren 17, LR 14, HT 7 eller HT 5, Ren 4, GB 34, ST 36,
LR 3. Backshu punkter enligt organsymptom t ex BL 15, BL 18, BL 23
samt öron-akupunktur.
Anorexia/bulemi
GV 20, yintang, ST 25, Ren 12 och Ren 4, ST 36, LI 4, LR 3, HT 7, PC 6
GV 26, ST 3 etc + Backshu punkter
Depression
GV 20, R 17,LR 14, R 4, GV 26, PC 9, LR 3, LI 4, SP 4 etc.
Samt öron-akupunktur
Insomnia
Shisencong, HT 7 etc och öronakupunktur
Huvudvärk
GV 20,ST 8, Taiyang, yintang, någon öm GB punkt i huvudet.
Nack utlöst HV- SJ 4, extra p. Luozhen, LI 4, LR 3 etc.
Mensvärk
LI4, LR3, SP6, Sp8, Ren 3 eller Ren 4 etc.
Exem
GV20, yintang, ST3, LI4, LI5, LU9, LU10, ST25, SP10, Ren 4 etc
Astma
Se ovan + Ren 22, KI 27 etc
Allergi
Se ovan
Magåkommor
IBS, magkatarr, magsår etc. Ren 12, ST 25, ST 36, SP 4,GB 34 etc.
Bältros
KI 2
Halsont
LI1, LU11 blöda

similar documents