Vymezení p*edm*tu pru*nost a pevnost

Report
3. Nutné uvolnit od základního tělesa
4. Metoda superpozice
Prutové soustavy
Radek Vlach
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
FSI VUT Brno
Tel.: 54114 2860
e-mail: [email protected],
http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/
Prutové soutavy
– příhradové konstrukce (obecnější) – 2typy – přímá štíhlá tělesa
– spojovací prvky (nýty, příložky,…)
– výhody – úspora materiálu
– snadnější výpočet
Výpočtové modelování
- nejjednodušší výpočtový model příhradové konstrukce je prutová soustava
- předpoklady prutových soustav
1) o typech těles
- přímé pruty => nezatížené binární členy
- styčníková tělesa => degenerované členy – zatížené, nezatížené
2) o stykových vazbách
- vnitřní => rotační (2D), sférické (3D) => realizace styčníkovými tělesy,
vícenásobné vazby
- vnější (uložení složeného vnitřně nepohyblivého tělesa)
pevná podpora – rotační vazba
známe působiště vnějších sil
posuvná podpora – má charakter obecné vazb
známe nositelku vnější stykové síly
3) konfigurace těles v soustavě
- každý prut je vázán na každém konci (dvou) nejméně s jedním dalším
prutem
- soustava je vnitřně nepohyblivá a tvoří složené prutové těleso
4) zatížení soustavy
- zatížení působí pouze na některé vnitřní styčníková tělesa
- zatížení je tedy transformováno do jejich reprezentantů – styčníků,
kterými prochází nositelky
Označení těles, vazeb, sil
pruty - j = 2,…,n
styčníky - A, B, C, D, E, …
zatížení (styčníků!!!) - F, F I , F II ,
Klasifikace prutových soustav
b) nejsou splněny prutové předpoklady
a) splněny prutové předpoklady
Toto je prutová soustava.
Toto nejsou prutové soustavy.
Algoritmus řešení prutových soustav
1) zadání a jeho kontrola
2) rozbor a klasifikace zadání
3) kinematický rozbor
m
k


is  n  1  iv     i       j => vždy splněné, jestliže jsou splněny
předpoklady prutové soustavy
 i 1
 j 1
Není třeba provádět.
4) uvolnění
F A2  F B 2  0  společná nositelka
velikost  FA 2  FB 2  F2
-
informaci o nositelkách využijeme při uvolňování
Pruty nebudeme nikdy uvolňovat
(uvolňujeme pouze styčníky)
5) statický rozbor
- podmínkou řešitelnosti je statická určitost úlohy (celková)
s  0   
kde: k je počet styčníků
p je počet prutů
= 2k (2D)
= 3k (3D)
  in  ex  p  ex
   in   ex
- podmínka vnější statické určitosti
- podmínka vnitřní statické určitosti
sex  0  ex   ex  3 ( 2 D ),6 (3D )
Uvolnění složeného prutového tělesa z vnějších vazeb
sin  0  in   in     in
p  2  k  3 (2 D )
p  4  k  6 ( 3D )
Příklady statického rozboru
sex  0
p  2k  3
sex  0
p  2k  3
sex  0
p  2k  3
5  24  3
5  5  sin  0
6  24  3
6  5  sin  1
4  24  3
4  5  sin  1
Soustava je vnitřně nepohyblivá, Soustava je vnitřně pohyblivá
ale vnitřně staticky neurčitá.
a tedy vnitřně staticky přeurčená.
sin  0  P & P
sin  0  Dynamika
6) sestavení soustavy statických rovnic (podmínek) a její rozbor
7) řešení soustavy rovnic (detA≠0)
- obecná metoda styčníková
řešení 2k (2D) nebo 3k (3D) lineárních rovnic z uvolnění všech styčníků => nároky
na výpočetní techniku
- postupná metoda styčníková
řešení pomocí postupného uvolňování styčníků tak, že po uvolnění je možné z
podmínek SR určit NP (-=2(2D),3(3D)) a po určení pokračovat k dalšímu styčníku,
pro který rovněž platí -=2(2D),3(3D) => nižší nároky na výpočetní techniku
- Grafické řešení
interpretací postupné metody styčníkové lze provést i grafické řešení
Pozn. Postupná metoda styčníková a grafické řešení nelze použit vždy
8) zhodnocení výsledků řešení
9) formulace závěrů
Příklad

similar documents