HERÀCLIT

Report
HERÀCLIT
*TALES
* BIOGRAFIA
* Tales, filòsof, astrònom i matemàtic grec va nàixer a
Milet l'any 624 a. de C. i va morir a l'edat de 78 anys .
* Es extraordinàriament difícil conéixer la labor de Tals ja
que no hi ha escrits disponibles, així com tampoc hi ha
fonts contemporànies a què es puga recórrer com
referencial.
*TALES
TEORIA
* Tales es va plantejar la següent cuestión:si una substància pot
transformar-se en una altra, com un tros de mineral blavós ho
fa a coure roig, quina és la naturalesa de la substància?
quedava determinar quin era llavors eixa matèria o element
bàsic.
* Finalment va pensar que era l'aigua, perquè :
* -és la que es troba en major quantitat, rodeja la Terra,
impregna l'atmosfera en forma de vapor, corre a través dels
continents i la vida no és possible sense ella.
* -La Terra, per a ell, era un disc pla cobert per la semiesfera
celeste y surant en un oceà infinit.
* L'important de la seua tesi és la consideració que tot ser prové
d'un principi originari. El fet de buscar-ho d'una forma
científica és el que li fa ser considerat com el "pare de la
filosofia"
*ANAXÍMENES
* BIOGRAFIA
* Va nàixer el 585 a.C a Milet.
*
Anaxímenes va ser un filòsof grec. Deixeble de Tales i
d'Anaximandre. Es va distingir sobretot com a meteoròleg i
astrònom, a més de filòsof.
*
Es va oposar Anaximandre i a Tales de Milet en la determinació del
primer principi, que Anaxímenes considera ser l'aire.
*ANAXÍMENES
* TEORÍA
* Per a Anaxímenes, l'aire era la substància bàsica i originària del
món. Eixe aire canvia per condensació i per rarefacció. Va triar
l'aire com a principi originari d'on procedix tot, pel fet que podia
convertir-se en qualsevol dels altres elements del món sense
perdre la seua mateixa naturalesa.
* L'aire tenia una extensió indefinida i, per això, seria quelcom que
circumda totes les coses.
* L'aire és l'única causa material del moviment.
*ANAXÍMENES
* Anaxímenes pareix creure també en formes bàsiques que deriven
de l’aire, com el foc , el vent i els núbols, i que les coses estàn
fetes de aquestos elements.
* "L'aire té caràcter diví, és a dir, és immortal i etern. Inclús els
déus procedien d'eixe aire primigeni .
* Probablement haja pres esta elecció a partir de l'experiència,
influint l'observació dels sers vius i la importància del fenomen de
la respiració.
*ANAXIMANDRE
Biografia
* Va naixer en Milet, hui desapareguda, actual Turquia, 610 a.C. id., 545 a.C.)
* Filòsof, geòmetra i astrònom grec. Deixeble de Tales de Milet,
Anaximandre va ser membre de l'escola de Milet, i va succeir a
Tales en la direcció de la mateixa.
* Se li atribuix un sol llibre que és sobre natura, però la seua
paraula ha arribat a l’actualitat mitjançant comentaris
doxogràfics d’altres autors.
*ANAXIMANDRE
Teoria
* Anaximandre es va dedicar a diferentes investigacions, que li van
dur a la afirmació de que la Terra és esfèrica i que gira al voltant
de un eix. Concebia el món com un cosmos.
* El arché és un concepte en filosofia de l’antiga Grècia, significant
el començament de l’univers o el primer element de totes les
coses.
* En Anaximandre el arché és concebut com algo material, la
substància divina que dóna orígen a tot.
* Va proposar la idea de lévolució de la vida, i aquesta sorgia de la
humitat somessa al calor. Va aparéixer formulada una teoria
evolucionista de caràcter purament natural
*HERÀCLIT
Biografia
* Efeso, hui desapareguda, actual Turquia, h. 540 aC-Efeso, id., H.
470 aC)
* Anomenat el Fosc pel caràcter enigmàtic que va revestir sovint el
seu estil.
* Està considerat un dels iniciadors de la metafísica grega.
* Sembla que va escriure un sol llibre que hui en dia està perdut. De
la naturalesa, dividit en tres seccions: "Sobre l'univers", "La política"
i "La teologia".
*HERÀCLIT
Teoria
* Va ser crític amb les cerimònies de la religió popular del seu temps i
pensava en el foc com a substància primordial creadora dels
fenòmens del món sensible.
* Incorpora el concepte de "esdevenir" considerant una realitat bàsica
subjacent a totes les coses.
*
Afirmava que el fonament de totes les coses està en un canvi
incessant. Tot es transforma en un procés de naixement i destrucció
al qual res escapa.
* Sostenia que una persona no podia banyar-se dues vegades en el
mateix riu i que la virtut consisteix en la subordinació de l'individu a
les lleis d'una harmonia raonable i universal.
*HERÀCLIT
* Segons Heràclit, els hòmens haurien de tractar de comprendre
la coherència subjacent en les coses. Esta coherència està
expressada en el Logos, l'element ordinador de totes ellas.
* ¿Què és el Logos?
* El concepte de Logos té, en Heràclit, el significat general de
mesura i proporció. Açò implica que, per a Heràclit, l'univers
està disposat segons un pla o mesura que fa que totes les
coses, aparentment diverses, siguen realment una.
* El logos és qui explica l'existència de tal coherència que
permet que les coses, en aparença plurals, es trobe en realitat
unides en un complex coherent del que els hòmens mateixos
constituïxen una part. En este context, Heràclit, titola
d'ànimes bàrbares a tots aquells que no són capaços d'entendre
el llenguatge dels sentits o que no poden interpretar-ho
correctament sinó que es deixen enganyar per les seues
manifestacions superficials.
*HERÀCLIT
* Al mateix temps el logos no és una mera idea sinó el constitutiu real
de les coses, coextensiu amb el foc, i, per tant, element còsmic
primari el que no vol dir que Heràclit creguera, a la manera dels
milesis, que tal principi era l'origen d'on procedia tot.
* En Heràclit l'univers sempre hi hauria així i, en ell, el foc
(identificable amb el logos) és element primari en el sentit de ser el
responsable que els elements naturals, encara sent contraris i
enfrontats entre si, funcionen de manera coherent i equilibrat.
*HERÀCLIT
* ¿Quin és el significat dels oposats?
* Segons Heràclit en el món és quelcom fonamental l'existència dels
oposats així com la unitat essencial dels mateixos. Hi ha multitud de
textos que exemplifiquen esta idea d'Heràclit. Tal exemplificació
podria resumir-se de la manera següent:
*
1-Las mateixes coses produïxen efectes oposats sobre classes
diferents de sers animats. Així, per exemple, el mar és saludable
per als peixos però per als hòmens és insalubre.
*
2-Aspectos diferents d'una mateixa cosa poden justificar
descripcions oposades. Esta pareix la interpretació més correcta
aplicada a l'expressió el camí baix i dalt és un i el mateix En este
sentit, hauríem de pensar en un mateix camí, al qual denominen
camí cap amunt els que ho veuen des de baix, i camí cap avall els
que ho veuen des de dalt.
*HERÀCLIT
* 3-Certes realitats només són comprensibles si es reconeixen els
seus oposats. Açò succeïx, per exemple, amb la salut o el descans
que només tenen sentit si es reconeix l'existència dels seus
oposats la malaltia i el cansament.
* 4- Certs oposats estan enllaçats d'una manera essencial perquè se
succeïxen mútuament sense més. Així succeïx, per exemple, amb
la calor i el fred o amb el dia i la nit, pare i fill.
*
En definitiva, segons Heràclit, tendim a considerar la realitat
com formada per elements com separats uns d'altres i com
oposats els uns als altres, és a dir, com una realitat
desconexionada i diversa. Doncs bé, eixa desconnexió i diversitat
és quelcom merament accidental ja que la raó ens mostra que es
troba intimament conexionada formant un tot. Això significa que,
segons Heràclit, no hi ha una divisió realment absoluta entre el
que considerem com a elements oposats.
*HERÀCLIT
FRASES
* Els metges tallen, cremen, torturen. I fent als malalts un bé,
que més sembla malament, exigeixen una recompensa que
gairebé no mereixen.”
* “Ningú es banya al riu dues vegades perquè tot canvia al riu i en
el qual es banya.”
* “Totes les lleis humanes s'alimenten de la llei divina.”
* “A tot home li és concedit conèixer-se a si mateix i meditar
sàviament.”
*INFLUÈNCIA HERÀCLIT
EN PLATÓ
* Plato a través de l´influència de Heràclit crea el concepte de Món
Sensible, encara que no està d´acord amb ell.
* Per a Heràclit la autèntica realitat és el món que els sentits ens
proporcionen i que a tot li arriba un fi. Mentre que per a Plató n’hi
ha un món diferent, una realitat que es el Món de les Idees on la
seua ànima no pot morir.
*
Si la idea ha obtingut tots el coneixements necessaris torna al Món
de les Idees i si no torna a reencarnar-se. Per a poder assolir els
coneixements suficients han de passar un mínim de 50 anys.
* Heràclit pensa que hem de fiar-nos dels nostres sentits, perquè ens
mostren la realitat tal com és, plena de diversitat i mutable. En
canvi, Plató nega que estos ens puguen ajudar a accedir a la veritat
i sosté que ens fan caure en la ignorància ja que de estos només
podem percebre unes copies imperfectes e irreals, les quals no són
fiables.
*ORGANITZADORA: Ana Puig
*EXPOSITORS: Luis Gómez i David Belenguer
*INFORMADORS: Raquel Devesa, Carlos
Mateo i Victoria Surián.

similar documents