power de classe

Report
EL POWER DE CLASSE
Materials bàsics
Història 2n Batxillerat
CURS 2014-15
1
TEMA 7
LA SEGONA REPÚBLICA
(1931-1936)
CURS 2014-15
2
Eix cronològic 1931-1936
Espanya - Catalunya
CURS 2014-15
3
Partits i sindicats a la Segona República
CURS 2014-15
4
Les eleccions a Corts Constituents
(juny 1931)
CURS 2014-15
5
Les reformes del bienni d’esquerres
CURS 2014-15
6
La reforma militar
CURS 2014-15
7
La reforma agrària
CURS 2014-15
8
La conflictivitat social
CURS 2014-15
9
Eleccions al Parlament de Catalunya
(novembre de 1932)
CURS 2014-15
10
La Generalitat republicana
(1931-1939)
CURS 2014-15
11
Les eleccions generals del 1933
(novembre)
CURS 2014-15
12
El Sis d’Octubre del 1934
CURS 2014-15
13
La revolució d’Astúries
(octubre del 1934)
CURS 2014-15
14
Les eleccions generals del 1936
(febrer)
CURS 2014-15
15
CURS 2014-15
16
Cap a la guerra civil
CURS 2014-15
17
TEMA 8
LA GUERRA CIVIL
(1936-1939)
CURS 2014-15
18
Cronologia de la guerra
CURS 2014-15
19
Les causes de la guerra
CURS 2014-15
20
1. L’esclat de la guerra civil
CURS 2014-15
21
Després del cop militar
CURS 2014-15
22
El Comitè de Milícies Antifeixistes
CURS 2014-15
23
2. La dimensió internacional
del conflicte
CURS 2014-15
24
3. L’evolució del conflicte
CURS 2014-15
25
L’evolució de la guerra
CURS 2014-15
26
Juliol del 1936
CURS 2014-15
27
Novembre del 1936
CURS 2014-15
28
Desembre del 1937
CURS 2014-15
29
Juliol del 1938
CURS 2014-15
30
Març del 1939
CURS 2014-15
31
4. La zona republicana durant la guerra
CURS 2014-15
32
5. La zona insurrecta durant la guerra
CURS 2014-15
33
6. La vida a la rereguarda
CURS 2014-15
34
El bombardeig de Granollers
del 31 de maig de 1938
Vídeo sobre el bombardeig de
Granollers del 31 de maig de 1938
[4:54]
CURS 2014-15
35
La marxa cap a l’exili
CURS 2014-15
36
Les víctimes de la guerra
CURS 2014-15
37

similar documents