Sjön som ekosystem

Report
En sjö kan delas in i tre olika delar. Se s. 205.
- Stranden
- Den djupa bottnen
- Det fria vattnet
Näringsfattiga och näringsrika sjöar
Läs s.204-207.Gör uppgifterna på s.
207.
Vi hoppar över s.195-203.

similar documents