En läsande klass

Report
En läsande klass
Av
Martin Widmark och 5 lärare
En läsande klass
• Modern forskning visar att strukturerade samtal
om texter leder till ökad läsförståelse.
• Ska finnas i alla ämnen.
Det finns färdiga planeringar som bygger på:
• Att förutspå
• Att ställa frågor
• Att reda ut oklarheter
• Att sammanfatta
• Att skapa bilder
Man utgår från följande riktlinjer
• Samtal om strategier och syftet med dem.
• Låta ansvaret stegvis gå över till eleverna.
• Lärandet sker i grupp
• Att utbyta idéer.
Konstnären
Detektiven
Spågumman
Reporten
Cowboyen
Olika sätt att läsa på
• EKO-läsning: gruppen läser efter en
föreläsare.
• Fingerläsning: under högläsning följer läsaren
med i texten med fingret.
• Högläsning: gruppen eller läraren turas om att
läsa högt.
• Körläsning: gruppen läser högt tillsammans
• Närläsning: betyder att texten läses ett flertal
gånger med fokus på att allt ska förstås.
• Parläsning: läsningen sker parvis.
• Pennläsning: under högläsning följer läsaren
med i texten med pennan i handen för att
kunna markera exempelvis ord eller fraser
under läsningens gång.
• Repeterad läsning: samma texter läses högt
flera gånger för att träna på flyt, intonation
och inlevelse.
• Svansläsning: stafettläsning: högläsning i stor
eller mindre grupp
• Sökläsning: läsningen går ut på att hitta
specifika deltaljer i texten.
• Upplevelseläsning: läsning för att det är roligt
och för att lusten finns.
• Översiktsläsning: läsning som ska ge en
överblick över texten och textgenren
• Målet är att eleverna ska använda sig av
strategierna självmant och automatiskt under
sin egen läsning – bli en Stjärnläsare
• http//www.enlasandeklass.se

similar documents