III ENCUENTROS DE ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN SALUD

Report
Dibujo realizado por un usuario de la RSMB
III ENCUENTROS DE ENFERMERAS
ESPECIALISTAS EN SALUD MENTAL
DEL PAIS VASCO
BILBAO
3 DE OCTUBRE DE 2013
COLEGIO MEDICOS
SALONES AREILZA I y II
6ª PLANTA
C/ LERSUNDI, Nº 9
ORGANIZA:
ENFERMERAS ESPECIALISTAS DE SALUD MENTAL
DE LA RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA
8:30h – 9h
Entrega de documentación
9h – 9:15h
Presentación
9:15h - 9:45h
Ponencia apertura.
Ana Chueca Ajuria. Subdirectora-Asesora de Enfermería. Dirección General Ente
Publico Osakidetza S.V.
9:45h - 10,30h
OSANAIA en SM
Aitziber Ubis. Equipo Técnico Consultor. Proyecto NAIA. Organización Central
(Osakidetza)
10.30 h -11h
Transversalidad del Trastorno Mental Grave. Dispositivos y programas
Izaskun Eraña Aranaga. Adjunta de Enfermería de Comunitaria. RSMB
11h -11:30h
Descanso
11:30h – 11:50h
Tratamiento Asertivo Comunitario. Competencias Avanzadas.
Itziar Arrizabalaga. Equipo de TAC. RSMB
11:50-12:10
LEHENAK. Programas de cribado y educación para la salud
Equipo de Lehenak. RSMB.
12:10-12:30
Programas hospitalarios de preparación al alta
Begoña Díaz. Hospital de Zamudio. RSMB
12:30-12:50 h
UTE Lasarte.
Esther Munguía Echave. UTE Lasarte. RSMG.
12:50-13:10h
Grupo de innovación, gestión y difusión del conocimiento.
Isabel Alonso Durana. RSMA.
13:45-14:00 h
Clausura
Irudia BOMS-eko usuario batek eginda
EUSKADIKO OSASUN MENTALEKO
ERIZAIN ESPEZIALISTEN III.
TOPAKETA
BILBO
2013KO URRIAREN 3A
BIZKAIKO MEDIKUEN ELKARGOA
AREILZA I. eta II. GELAK
6. SOLAIRUA
LERSUNDI KALEA, 9
ANTOLATZAILEA:
BOMSEKO OSASUN MENTALEKO ERIZAIN
ESPEZIALISTAK
8:30 – 9:00
Dokumentazioa banatzea
9:00 – 9:15
Aurkezpena
9:15 - 9:45
Hasierako hitzaldia
Ana Chueca Ajuria. Erizaintzako zuzendariorde-aholkularia.Osakidetza-EOZ En
te Publikoko Zuzendaritza Nagusia.
9:45 - 10,30
OSANAIA Osasun Mentalean
Aitziber Ubis. Lantalde Tekniko Aholkularia NAIA Proiektua. Erakunde Zentrala
(Osakidetza)
10.30 -11:00
Gaixotasun Mental Larriaren zeharkakotasuna. Bitartekoak eta programak.
Izaskun Eraña Aranaga. Erizaintzako Adjuntua . BOMS
11:00 -11:30
Atsedenaldia
11:30 – 11:50
Tratamendu Asertibo Komunitarioa. Gaitasun aurreratuak.
Itziar Arrizabalaga. TAKeko Taldea. BOMS
11:50-12:10
LEHENAK. Galbahetze-programak eta osasunerako hezkuntza.
Lehenak Taldea. BOMS
12:10-12:30
Altarako prestatzeko ospitaleetako programak
Begoña Díaz. Zamudioko Ospitalea. BOMS
12:30-12:50
Lasarteko Unitate Terapeutiko Hezitzailea (UTE)
Esther Munguía Echave. UTE Lasarte. GOMS.
12:50-13:10
Ezagutza berritu, kudeatu eta zabaltzeko taldea
Isabel Alonso Durana. AOMS.
13:45-14:00
Amaiera

similar documents