Ljud - 2

Report
Hur sprids ljud?
Del 2
 Ljudkällans svängningar ger upphov till vågor i luften.
 Vågorna sprider ut sig, svängningarna blir mindre.
 Ljudvågor i rör/slang avtar inte lika snabbt, når längre.
 T.ex. stetoskop
 Lägga örat mot marken, hörs på längre avstånd än i luft
 Ljud från räls kommer före ljud i luft.
 Ljudvågor kan bara uppstå i materia, tyst på månen.
 Ljud i vatten färdas långt
Delfiner och valar har ett
välutvecklat språk & kan
använda det på stora avstånd
 Inte lika snabbt som ljuset
 Blixten syns innan mullret hörs vid åska.
 Likaså vid fyrverkeri.
 Ljudet går snabbare i vätskor än i gas.
 Men snabbast går det i materia
 Ljudvågor som möter hinder
 Studsar tillbaka.
 Tiden beror på avståndet
 Olika material reflekterar ljud olika bra
 Efterklangen i ett rum beror på inredningen.
 Tomma väggar
 Mjuka möbler, tavlor mm.
 Ljud absorberas
 Fladdermöss skickar ut ljud och
lyssnar efter ekot.
 Reflekterande ljudet ger en bild
av omgivningen
 Uppfattar ljud som reflekterats
mot insekter, jagar i mörker.
 Båtar har ekolod
 mäter tidsskillnad
mellan signal och
eko, gör om till
avstånd
 Starkare mot materia än i luft
 Resonansen blir extra stark vid vissa
frekvenser.
 Beror på att de frekvenserna passar
det föremål som svänger med.
 En stämgaffel kan börja svänga om
den nås av en ton som har
stämgaffelns egen frekvens.
 I moderna samhällen finns många starka ljudkällor
 Jämför staden/landsbygden
 Bulleråtgärder blir därför allt vanligare
 Högfrekventa ljud (visslande & väsande) kan lätt
avskärmas & absorberas
 Lågfrekventa ljud som åskmuller och flygplan hörs
däremot lång väg
 Göra ljudkällan svagare eller stänga av den
 Ljuddämpare, mjuka mattor, förbud nattetid
 Isolera så att man minskar ljudledningen
 Väggar med isolerande material inuti, hörselskydd.
 Mjuka kuddar under bullriga maskiner
 Minska ekot
 Akustikplattor i taket, mjuka möbler & gardiner
 Reflektera ljudet i en
riktning där det inte stör
 Vallar/plank längs vägar

similar documents