prezentacja

Report
Na ratunek pszczołom
Projekt Klubów 4H
Rok szkolny 2012/13
Co powinno się znaleźć w przyszkolnej rabatce z roślinami
miododajnymi? (kartka z prezentacji Pana Profesora Kazimierza Wiecha).
Tak wygląda wnętrze domku dla pszczół
(kartka z prezentacji Pana Profesora Kazimierza Wiecha).
Stajemy do wspólnego zdjęcia z Panem Profesorem Kazimierzem
Wiechem, Panem Wójtem Stanisławem Baryckim, naszymi
opiekunkami – Paniami: Bogumiłą Kowalczyk i Dorota Świtowską.
Wykładu Pana Profesora słuchało bardzo wielu uczniów. Chcemy
ratować pszczoły! Chcemy ratować człowieka i jego środowisko!
Uczniowie naszej szkoły stworzyli bardzo dużo prac plastycznych
poświęconych pszczole.
Prac plastycznych nasi uczniowie wykonali bardzo dużo. Wzbogaciły
one scenografię przedstawienia.
Nad całą scenografią zawisła wielka, złocisto-żółta pszczoła, prawdziwa
królowa pszczelego ula.
Prace plastyczne wisiały też na tablicach ustawionych obok sceny.
Zima wreszcie ustąpiła. Mogliśmy przystąpić do prac przy rabatce.
Najpierw należy spulchnić glebę.
Wreszcie możemy sadzić rośliny miododajne.
Nasza piękna rabatka po posadzeniu roślin miododajnych.
Nasz miły Gość pszczelarz
Pan Kazimierz Filipiak przekazał
nam ciekawostki z życia pszczół.
… oraz omówił różnice pomiędzy osą a pszczołą.
To wszystko „produkuje” doskonale zorganizowana i sprawnie
dowodzona „pszczela rodzina”.
Nasze koleżanki przedstawiły prezentację multimedialną poświęconą
gospodarczym i leczniczym zastosowaniom miodu
(to jedna z bardzo wielu uczniowskich prezentacji).
Ta scenografia budziła w każdym bardzo żywe, wiosenne uczucia.
„Gdy łąkę kwiatów znajdzie pszczoła/to zaraz inne/pszczoły
woła…” (Alicja Zięba: „Tu jestem”)
pod czujnym okiem lekarza biedronki.
Widzowie zasłuchali się w przepiękny śpiew małej artystki
o pszczołach.
„Tysiące kwiatów/zapylić zdoła/znosząc surowiec/do ula, pszczoła…”
(Alicja Zięba: „Monarchia i matriarchat”).
„Ten przepych kształtów i kolorów/z klombów, ogrodów, łąk i sadów/i to
bogactwo barwnych wzorów/- to jest wyłącznie dla owadów”
(Alicja Zięba: „Czysty interes”).
Człowiek sprawia nam, pszczołom duże kłopoty. Przez niego musimy dalej
i więcej latać. Z nektaru i pyłku robimy także wosk pszczeli, którym
polerujemy komórki w plastrach.
Ładna modulacja głosu, przemyślane interpretacje, wyważone gesty młodych
recytatorek naprawdę mogły się podobać.
Ustawiane obok siebie na stolikach słoiczki różnorodnych odmian
miodu kusiły głębokimi odcieniami złocistego koloru
(niestety miody już są na kanapkach!).
Takimi pszczelimi kanapkami w szkolnej kawiarence „Pod
Pszczółką” posilali się uczestnicy Dnia Pszczoły.
Pyszne ciasto miodowe przygotowały nasze mamy.
Barwny, brzęczący korowód dzieci wyszedł na osiedle z hasłami
upominającymi się o zdrowe środowisko dla pszczół
(także dla ludzi).
Ten barwny pochód budził entuzjazm mieszkańców osiedla.
Koniec
Prezentację przygotował Klub 4H
„Eko-żuczki”
przy
Szkole Podstawowej w Nowinach
ul. Białe Zagłębie 21
26-052 Nowiny
woj. świętokrzyskie

similar documents