PowerPoint-presentation

Report
1. Sätt ut örats delar.
4.
9.
1.
5.
2.
3.
6.
8.
7.
1. Städet och hammaren
2. Hörselgången
3. Öronmusslan
4. Ytterörat
5. Hörselnerven
6. Trumhinnan
7. Snäckan
8. Stigbygeln
9. Balansorganet
2. Förklara vad ljud är.
Ljud är svängningar eller rörelse i
materia. Med materia menas ett
material, t.ex. luft, vatten eller trä.
3. Skriv ett annat namn för
ljudets svängningar.
Ett annat namn för ljudets
svängningar är ljudvågor.
4. Skriv i vilken enhet vi mäter
ljudsvängningar.
Vi mäter ljudsvängningar i Hertz.
5. Svara på mellan vilka intervall
vi kan höra ljud.
Vi människor hör ljud mellan 20 och
20 000 Hertz.
Bonus: Hertz är antal ljudsvängningar
per sekund.
6. Skriv vad de ljud vi inte kan
höra kallas.
Infraljud heter de ljud som är lägre
än 20 Hertz. Ultraljud heter de ljud
som är högre än 20 000 Hertz.
7. Hur fort går ljudet?
I luft har ljudet en hastighet på 340 m/s.
I Vatten går det fortare och har en
hastighet på 1500 m/s. I ännu tätare
material, som t.ex. metall eller trä har
ljudet en ännu högre hastighet.
8. Förklara varför ljudet går snabbare
genom vatten än genom luft och ännu
snabbare genom t.ex. metall.
Ljudet går fortare genom tätare material. Det är för
att där ligger molekylerna tätt intill varandra. När
molekylerna sätts i rörelse av en ljudvåg knuffar de
varandra ungefär som när kulor ligger på en rad.
Ligger kulorna tätare ihop får den sista kulan fart
snabbare än om det är långt emellan de.
9. Beskriv hur en gräshoppa hör.
Gräshoppor har två små springor precis
under knäna. Därinne finns luftsäckar som
sätts i rörelse av ljud utifrån. Där finns
också nervceller som känner rörelsen och
som skickar signaler till hjärnan om ljudet.
10. Beskriv skillnaden på starka ljud
och höga toner. Beskriv även
skillnaden på svaga ljud och låga
toner.
Starkt ljud innebär att ljudet kommer med en stor
kraft och det låter mycket medans en hög ton
innebär att ljudvågorna (rörelsen upp och ner)
går fort.
Svag ljud innebär att ljudet kommer med liten
kraft och låter tyst medans en låg ton innebär att
ljudvågorna (rörelsen upp och ner) går sakta.
11. Svara på i vilken enhet vi
mäter ljudstyrka.
Vi mäter ljudets styrka (kraft) i
decibel.
12. Beskriv hur man kan stärka
ljud.
Tänk på att ytterörat är som en tratt eller på
hur en megafon ser ut. Ytterörat samlar in ljud
utifrån för att vi ska höra bra. En megafon är
en slags ljudförstärkare. Alltså bör man
använda någon med en trattliknande form för
att stärka ljud.
13. Beskriv vad som orsakar
öronskadan tinnitus. Skriv även vilka
besvär en person med tinnitus har.
Alltför starka ljud ger öronskadan
tinnitus. En person med tinnitus hör
ett pip eller ett brus hela tiden. Inte
ens när man sover är det tyst.
14. Beskriv skillnaden mellan en
ton och ett buller.
En ton är regelbundna (jämna)
ljudsvängningar. Ett buller är
oregelbundna (ojämna) svängningar som
t.ex. en smäll, en duns eller ett knack.
15. Ge förslag på hur man kan
isolera ett rum.
Man kan sätta upp plattor i taket av något
material som ljudet studsar dåligt mot,
gärna något mjukare material. Mycket
gardiner, mattor, kuddar och tyger dämpar
ljud bra. Mjuka material dämpar ljud.
16. Förklara hur en mobiltelefon
använder sig av ljus istället för ljud
när den skickar signaler.
Mobiltelefoner sänder ut signaler med
hjälp av radiovågor. Radiovågor är inte
ljud för de sätter inte luftmolekylerna i
rörelse. Radiovågor är ett osynligt ljus.
17. Beskriv vad ett eko är.
Ett eko är när ljudet studsar tillbaka
mot något, t.ex. ett berg, Vi hör då
ljudet igen.

similar documents