Stipendier

Report
Lunchseminarium International Centre
2012-04-17
Internationell praktik
International Centre
www.gu.s
e
International Centre
www.gu.s
e
Varför utlandspraktik?
• Få en praktisk kunskap inom ditt utbildningsområde
– koppling studier och framtida arbetsmarknad
• Få internationell erfarenhet
• Öka din anställningsbarhet
• Utöka ditt nätverk
• Språkkunskaper
International Centre
www.gu.s
e
Hitta en praktikplats? Några tips
• Karriärcentrum på GU- annonser på webben
www.gu.se/karriarcentrum
• Utvecklingsfrågor, www.fuf.se
• SIDAs skrift Hallå praktikant!
www.sida.se
• Arbetsförmedlingen utland
• Personligt nätverk
International Centre
www.gu.s
e
Erasmuspraktik- kriterier
• GU-student på heltid
• Inget krav på medborgarskap
• Ej tidigare Erasmuspraktik/ Leonardo
International Centre
www.gu.s
e
Erasmuspraktik
•
•
•
•
•
•
Hitta en praktikplats i Europa
27 EU länder+ Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, Schweiz
och Kroatien
Heltid
En och samma praktikplats
Undantag – vissa företag/organisationer
3-6 månader
Tillgodoräknad eller erkänd
International Centre
www.gu.s
e
Erasmuspraktik
Deadline 1 maj
2012
Ansökningskrav
• Heltidspraktik 3-6 månader
• I land som ingår i Erasmus
• Ej EU-relaterat eller svenska diplomatiska repr.
• Tillgodoräknad/erkänd
International Centre
www.gu.s
e
Erasmuspraktik
• Stipendium
•
400 € /månad
• Hela beloppet utbetalas före praktikperiodens start. Om
perioden förkortas kan studenten bli återbetalningsskyldig.
Rapport och intyg krävs efter avslutad praktik.
International Centre
www.gu.s
e
Erasmuspraktik
Ansökan
•
•
•
•
•
Fyll i ansökan- akademiskt bestyrkande
Training Agreement tillsammans med praktikplats
Ansökningsbrev / motiveringsbrev på engelska
CV
LADOK-utdrag
International Centre
www.gu.s
e
Erasmuspraktik
Efter genomförd praktik
• Intyg om genomförd praktik
• Reserapport
• Vid diskrepans gällande period kan återbetalning bli aktuellt
International Centre
www.gu.s
e
Andra stipendier
•
www.sida.se
Sidas resestipendie
MFS
Journaliststipendier (Publicistklubben)
• www.gu.se/stipendier
• www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx
TIPS
• - Adlerbertska
-Utgå ifrån var du är uppvuxen
-Stockholmsstipendier öppna för många
International Centre
www.gu.s
e
Några exempel på stiftelser som har stipendier för
studier/praktik utomlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Willinska stiftelsen Göteborg
Alnebrattska stiftelsen
Iggesundsstiftelsen V Götaland och Hälsingland
AAA stiftelse Göteborg
Familjen Blomqvists stiftelse för främjande av utbildning och
forskning
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Stiftelsen Petersenska Hemmet
Stiftelsen Lennart Johanssons Fond (barn till SKF anställda mm)
Gull och Stellan Ljungbergs stiftelse för Ljungskile och
Trollhätteättlingar
International Centre
www.gu.s
e
Kontakt
www.gu.se/erasmus
www.gu.se/stipendier
[email protected]
International Centre
www.gu.s
e
IA + IMO
Svårt
att= IC
hitta i stipendiedjungeln?
• student vid GU – stipendier via
universitetet
• student vid GU – stipendier utanför
universitetet
International Centre
www.gu.s
e
Försäkringar
• Utbytesstudier/praktik via GU; Student UT via
Kammarkollegiet
• Försäkringskassans europeiska kort ( gäller inom EU )
• Eventuell extra försäkring kan behövas för
studier/praktik i USA
International Centre
www.gu.s
e
Påverkas CSN?
• Eventuella CSN medel påverkas inte av
Erasmus stipendier för studier och praktik
• Andra medel från stiftelser påverkar normalt
sätt inte ev. CSN medel
International Centre
www.gu.s
e
Vad är viktigt?
- Goda språkkunskaper
- Motivering och koppling till utbildning,
nya arbetsområden
- Koppling till framtida arbete
International Centre
www.gu.s
e
Stipendiedjungeln
- Generella stipendier
- Specifika stipendier, kopplade till t. ex hemort.
International Centre
www.gu.s
e
Generella stipendier
SIDA:s resestipendium
- löpande ansökning
- ej i kombination med Erasmus stipendium
- 25.000 kr utanför Europa,
20.000 kr inom Europa,
10.000 kr inom Norden.
International Centre
www.gu.s
e
Specifika stipendier
Stipendier för utlandsvistelse = studier/praktik
- söks via GU - www.gu.se/forskning/stipendier
- Adlerbertska stiftelserna: stipendier till studerande på program
Glöm inte Donationsstipendierna; ansökningsdeadline 30/6 2011.
Samling av stipendier både inom och utanför GU:
www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/Studier_utomlands/
(innehåller även information om möjliga stipendier för studier i t. ex Australien.)
International Centre
www.gu.s
e
Specifika stipendier utanför GU
Urval, stiftelser;
• län, hemort
• inriktningsområde
• tillgångar
International Centre
www.gu.s
e
Stipendier – som väntar på GU: studenten
Stiftelseregistret
www.stiftelser.lst.se/stiftWeb/SSearch.aspx
International Centre
www.gu.s
e
Exempel på stiftelser utanför GU
• Willinska
• Kjellbergska
• Familjen Blomqvists stiftelse för främjande av
utbildning och forskning
• Carin Bolin stiftelse för livskraft och framtidshopp
• Almebrattska stiftelsen
• Stiftelsen AAA (Göteborg)
International Centre
www.gu.s
e
Exempel på stiftelser utanför
GU
• Iris Jonzén-Sundblom och Greta Jonzéns stiftelse för
framåtsträvande kvinnor (48 miljoner)
• Stiftelsen Telefondirektören H.T Cedergrens
uppfostringsfond inkl. Harald och Fanny Zetterbergs
uppfostringsfond (ca. 70 miljoner)
• Ekmansstiftelserna
• GW Nymbergs stiftelse Gull och Stellan Ljungbergs
stiftelse (företräde för Ljungskilebo)
International Centre
www.gu.s
e
Exempel på stiftelser utanför
GU
• Gunnar o Märta Bergendahls stiftelse
• Iggesundsstiftelsen (eka chemical)
• Max Albin Dahlgrens stiftelse
• Märta o Gustav Ågrens stiftelse
• För kvinnor; Stiftelsen Petersenska hemmet
• Herbert och Karin Jacobssons stiftelse
International Centre
www.gu.s
e
Exempel på stiftelser utanför GU
• Ingeborg o Hans Colbergs samt Helen
Marciapiedes stiftelse
• Rådman o Fru Ernst Collianders stiftelse för
välgörande ändamål
• Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur
(265 milj.)
International Centre
www.gu.s
e
Exempel på stiftelser utanför GU
• Kungliga Hvitfeldska stiftelsen (137 milj.)
• Per o Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga
ändamål
• Gustav B Thordéns stiftelse (nyttan för
Bohuslän prioriteras)
International Centre
www.gu.s
e
Exempel på stiftelser utanför GU
• Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
• Claes A Kugelbergs stiftelse
• Carl Erik Levins stiftelse
• C.F. Lundströms stiftelse
Och det finns massor av andra stiftelser; det gäller
att läsa och läsa sida upp och sida ner!!!
International Centre
www.gu.s
e

similar documents