Retningslinjer koronarsykdom ved Trine Vingsnes

Report
Koronarsykdom – hva
gjelder i 2015
Nordfjordeid februar 2015
Trine Vingsnes
Retningslinjer:
Diagnostisere koronarsykdom
Avkrefte koronarsykdom
Behandling
Oppfølgning
Brystsmerter eller noe
annet?
Kvinner
sjeldnere typisk angina
oftere tungpust, sliten, mindre sikker relasjon til
anstrengelse
flere usikre og falske positive A-EKG
flere normale koronare angiografier
Nå: flere normale CT koronare angiografier
Fastlegens jobb
Starte behandling dersom sannsynlig angina:
– Acetylsalisylsyre 75 mg
– Nitrospray til bruk ved behov
– Betablokkade, metoprolol depot i 50 mg
Profylakse: Sjekke fastende lipider, BT, glukose/HbA1c og
røyking.
Bruke NORRISK eller SCORE
Henvise til spesialist – med en god henvisning som inkl.
klinisk undersøkelse og EKG.
Stabil pasient, normalt
EKG og negativ
høysensitiv TnI
Men mulig koronare brystsmerter
- over tid eller nyoppstått/akutt
Belastningstesting
• Ergometersykkel
eller tredemølle
– Måler kapasitet
– Ser etter ischemitegn i
EKG: ST-depresjoner
• Sensitivitet og
spesifisitet ca 70 %
Ekko cor = ultralyd av
hjertet
Infarktskade
hjertesvikt
Belastning pga høyt
blodtrykk: Hypertrofi
– Fortykkede og stive
hjertevegger
Klaffefeil
Figur 1
a) Koronar CT-angiografi og b) invasiv angiografi av stenose i a.
descendens anterior fra venstre koronararterie (LAD) (piler)
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2172-6
© Tidsskrift for Den norske legeforening
Calsium score:
●0 – No identifiable disease
●1 to 99 – Mild disease
●100 to 399 – Moderate disease
●≥400 – Severe disease
Kardiolog skal henvise til CT koronar angiografi.
«Avklarende angio»:
La oss henvises til CT på HUS (kort ventetid på forespørsel) – slutt å bruke
Feiringklinikken til konvensjonell avklarende koronar angio!
CT koronar angio: Først og
fremst for å avkrefte!
Indikasjoner:
Ikke indisert ved:
•
•
•
•
•
•
•
•
Brystsmerter, intermediær
risiko, inkonklusiv stresstest
Akutte brystsmerter for samme
pasientgruppe
Mistanke koronar anomali
Preoperativ utredning før ikke
koronar hjertekirurgi
Nyoppstått hjertesvikt
Oppfølgning etter
hjertetransplantasjon
•
•
•
•
•
Calsium score > 500
Uregelmessig hjerterytme,
takykardi
Ikke kompensert hjertesvikt
GFR < 30 (nyresvikt – kontrast)
Pasienten kan ikke samarbeide
Ekstrem overvekt
Screening av asymptomatiske
personer (ikke dokumentert)
Kontrastundersøkelse av kransårene:
Koronar angiografi:
Indikasjon invasiv
utredning:
• Akutte koronarsyndromer:
– ST-elevasjons hjerteinfarkt ( akutt - luftambulanse)
– Non-ST elevasjons hjerteinfarkt og ustabil angina
(guidelines: Høy risiko-pasienter innen 48 timer)
• Stabil angina når CCS klasse 3
•
God service på Haukeland Universitetssjukehus –
bruk Helse Vest!
Koronar angiografi:
Haukeland
og
Feiringklinikken
PCI: blokking og stenting
Hvem skal ikke til angio/
blokkes?
Stabil lettgradig angina - kan håndteres med medisiner.
Pasienter med gjennomgått blokking/stenting eller
bypass-operasjon:
–
–
–
–
Følges av fastlegen, direkte eller etter en kontroll hos kardiolog
Hjerterehabilitering!
ingen rutinekontroller videre i sykehus-poliklinikkene
Henvises til kardiolog for vurdering ved endringer, residiv av
symptomer.
Takk for oppmerksomheten
så langt! Spørsmål?

similar documents