Csoportdinamika

Report
Csoportdinamika
Vezetéstudományi Intézet
Szervezeti magatartás tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489.
Tel.: (1)482-5377, (1)482-5263; fax: (1)482-5118
Internet: http://mgmt.uni-corvinus.hu
A csoportok megismerésének céljai
■ Leírás (MI?)
– Felismerjük és leírjuk a rendszeresen ismétlődő és előre jelezhető
eseményeket.
■ Magyarázat (MIÉRT?)
– Az ismétlődő események „megcimkézésén” túl feltárjuk azok okát.
■ Befolyásolás
– A kívánatos magatartásokat ösztönző illetve a nem kívánatos
magatartásokat elimináló helyzeteket teremtünk.
Miért érdemes az egyénnek csoportokhoz
csatlakozni?
■ Biztonság
■ Státusz
■ Önbecsülés
■ Valahova tartozás (affiliáció)
■ Támogatás, elfogadottság
■ Hiedelmek megerősítése
■ Hatalom
■ Célok megvalósítása
■ SZÓRAKOZÁS, ÉLVEZET
A csoporthoz csatlakozás "költségei" az egyén
számára
■ Feszültség
■ Személyes "befektetés”
■ Elutasítás
■ Ellentétek
■ Ellenkezés
■ Kognitív disszonancia
A csoportfejlődés fázisai
Kialakulás
Viták
Normaképzés
Teljesítés
Szétválás
Kialakulás (Forming)
■ Bizonytalanság
CÉLOK, STRUKTÚRÁK, SZEREPEK, „Mi-érzés”
Megfelelő idő és tér biztosítása egymás teszteléséhez –
lehetőleg feladaton kívül
Határok definiálása – tiszta szerződés a csoporttal
Biztonság, jó hangulat megteremtése
„Optimális” szorongás
Viták (Storming)
■ - Konfliktusok
ELLENÁLLÁS: HATALOM, LEADERSHIP, „Hierarchia”
Visszacsatolások komolyan vétele
Felszínre hozni az azonosságokat és a különbségeket
Legitimizálás: az eltérő vélemények jogosultságának elismerése
Érvényesíteni az érzésekhez való jogot
Személyre irányuló agresszió csökkentése, pozitív érzések
megerősítése
Normaképzés (Norming)
■ Azonosulás, Összetartozás, „Kultúra”
Modellt nyújtani
Tesztelni az egyetértést
Saját értékrend explicitté tétele
Normafelfedező attitűd jutalmazása - normaképzés facilitálása
Destruktív tagok kezelése – megoldás kezelése
KÖZÖS CÉLOK, TISZTELET megalapozása
Teljesítés (Performing)
■ Fókusz: Feladat
Hagyni boldogulni
Pozitív visszajelzés
Biztonságos határok fenntartása
Érzések kimondása
BÁTORÍTÁS AZ ÖRÖMTELI, PRODUKTÍV EGYÜTT DOLGOZÁSRA
Realitás-elv
Szétválás (Adjourning)
■ Összegzés, Értékelés, Kapcsolati Transzfer
Előre bejelenteni és időt szánni
Engedni, hogy mindenki a maga módján búcsúzzon
Elfogadni a visszajelzést
Segíteni a csoportnak elfogadni a veszteséget, megtapasztalni a
bánatot

similar documents