Najveća naučna otkrića u 20. veku

Report
Postoje četiri najveća naučna otkrića u 20.
veka:
-Ajnštanova relativnost
-Hajzenova kvantna mehanika
-Krik/Votsonov DNK
-Lorencova teorija haosa.
Ajnštanova relativnost
Ajnštajn je radio na razvoju teorije gravitacije.
Najbitnija stvar koju je uspela da odredi Ajnštajnova teorije
gravitacije, a Njutnova teorija nije mogla, bila je tačna jednačina
za putanje kojima planete putuju oko Sunca.
Krajnji rezultat bio je približno isti kao kod Njutna ali ipak je
postojala mala razlika.
Ajnštajn je, kao i Njutn, našao da su putanje planeta elipse, ali
utvrdio je da te elipse nisu stacionarne nego polako rotiraju u
prostoru.
Ova rotacija orbita je toliko mala da se za većinu planeta jedva
može detektovati.
Prema ovoj teoriji orbite planeta su ustvari slične rozetama.
Kako je brzina ove rotacije mnogo mala, treba puno vremena da
rozeta bude potpuna, pa se iz tih razloga uzima da su orbite
planeta eliptične.
Razlika u vrednostima koje ove dve teorije daju je vrlo mala, pa
bez obzira na to što je osnovi Njutnova teorija ne daje
potpuno tačne rezultate, nju je moguće koristiti onda kada
nije neophodna neka ogromna preciznost izračunavanja.
Iznos rotacije treba da bude najveći za planete sa najvećom
orbitalnom brzinom.
Ali takođe je bilo potrebno da se koristi planeta čija je orbita što
je moguće više eliptična, jer neke od orbita planeta, su toliko
bliske kružnim da je teško reći da li rotiraju ili ne.
Lorencova teorija haosa.
Haos je jedna od najstarijih zamisli čovečanstva, koja je tokom
vremena primala mnoga značenja: od antičke Grčke,
Vavilona i Judaizma, gde se koristila za opisivanje početnog,
neuređenog stanja materije pre stvaranja kosmosa, do
neformalnog govora u kojem i danas označava nepredvidivo
stanje stvari.
Razemevanje sveta je uzdrmano početkom 20. veka kada je
otkriće kvantne mehanike po prvi put pokazalo da se
najmanje čestice ne ponašaju po bilo kojem do tada
poznatom zakonu, već da su potrebni novi zakoni za njihovo
opisivanje bazirano na verovatnoći ali se za ostale sisteme i
dalje verovalo da su predvidivi.
Vreme je deterministički sistem i bile su poznate sve jednačine
koje ga regulišu, od kretanja oblaka do promene toplote.

similar documents