informasjon fra læringsverkstedet

Report
Til foreldre i Bergeheim barnehage
Vi i Læringsverkstedet har av Lyngdal kommune blitt valg til å overta stafettpinnen
og videreføre driften og eierskapet av Bergeheim barnehage fra 01.08.2015.
Overtakelsen vil medføre svært få endringer for dere foreldre. Dere vil møte det
samme personalet som dere er vant med per i dag. Dere vil fortløpende bli
orientert om prosessen videre. I tiden fremover vil vi ha dialog med personalet, og
samtidig innlemme dem inn i vårt kurstilbud og ellers de fellesarrangement med de
andre barnehagene våre. Vi vil avholde et foreldremøte i januar 2015.
Læringsverkstedet er en landsdekkende, privat barnehageaktør, med barnehager fra
Kristiansand til Harstad. Læringsverkstedet er eid av pedagoger og har en
sentraladministrasjon med hovedkontor på Jessheim.
Vi har tatt mål av oss å utvikle og drifte Norges beste barnehager, der barn kjenner
seg verdifulle, foreldrene opplever trygghet og medarbeiderne får alle muligheter til
å gjøre en god jobb.
Læringsverkstedets pedagogiske tenkning har sprunget ut av varme hjerter for barns
lek og læring. Vi har erfaring for hva som fungerer, systemene for å kvalitetssikre og
arena for nytenkning. Vi vil samtidig legge stor vekt på lokal frihet for barnehagen.
Derfor kan våre medarbeidere med trygghet si «-velkommen, vi vet det blir en
spennende dag!»
Er det noe dere lurer på, ta gjerne kontakt med oss på telefonnummer: 92010438
Vi gleder oss til å bli kjent med Bergeheimbarnehage!
Mvh,
Lene Danielsen
Regionleder
Trude Sydtangen
Leder Læringsverkstedet barnehagedrift
www.laringsverkstedet.no

similar documents