PowerPoint-presentasjon

Report
Boligkonferansen 2014
Sted for boligkonferansen 2014:
Trondheim
Tidsrom:
6. til 8. mai 2014
1. Litt om Trondheim by
Byvåpen
- Trolig fra 1200-tallet
- Erkebiskop, konge og trolig
_byråd
- Illustrerer balansen mellom
_konge- og kirkemakt
Byform og
gateløp
- Byplanen risset opp
_av Cicignon i 1681 _
- Byen sitt velkjente
_bredgatete,
_kvadratiske grunn_plan av brann_preventive hensyn
Trondheim – byen som har det meste
Miljø og bytransformasjon
Kunnskap og studenter
Idrett
Kultur
Historie
Tall om Trondheim
- Areal: 342 km2
- Befolkning: ca 180 000 + 14 000 ikke-registrerte
studenter
- Studenter i alt: cirka 33 000
- Innvandrere: 20 000
- Husholdninger: 83 000
2. Boligpolitikk i Trondheim
Aktuelle planer for boligpolitikken:
- Kommuneplanens arealdel 2012-2024, vedtatt av
_Bystyret den 21.03.2013
- Boligprogram 2011-2014, vedtatt av Bystyret
_29.09. 2011
Noen viktige satsingsområder i
boligprogrammet:
- Legge til rette for profesjonell utleie
- Kommunale leietakere skal gis mulighet til å kjøpe
_egen bolig
- Nettoøkning på 260 kommunale boliger på 4 år
- Økt satsing på studentboliger
- Programmering av offentlig boligbehov
Spesielt om kommunale utleieboliger
-Ca 3 900 kommunalt disponerte boliger, hvorav de aller
_fleste er kommunalt eid / kommunalt opprettet stiftelse.
-Alle kvalifiserte boligsøkere får innvilget sin søknad og -----settes på venteliste, per tiden ca 500 husstander.
- Det søkes om bolig på ett av byens fire helse- og ----_velferdskontor, mens et byovergripende kontor tildeler ---den konkrete boligen.
CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM
Om hotellet
Hotellet
- Nybygd og futuristisk hotell
- Et av Skandinavias største
kongresshotell, 400 hotellrom
- Ligger sjønært, rett ved Pirbadet, Norges største badeanlegg og
--Rockheim, det nasjonale opplevelsessenteret for populærmusikk
Rockheim
Pirbadet
Ligger på Brattørkaia i
Trondheim
- 15 min spasertur fra
_sentrum
- 5 min. spasertur fra tog---------stasjon
- 2 min. spasertur hurtigbåt------anløp
- 45 min med flybuss fra ---------Trondheim lufthavn
Takk for oppmerksomheten!

similar documents