Pieter Bruegel *Miesi*ce*

Report
XVI wiek – 1565 rok
 Malarz
flamandzki, który w XVI w. stworzył
nową, świecką szkołę malarstwa;
 jako
pierwszy w europejskim malarstwie
„ukazał pejzaż związany z porą roku, dnia,
rodzajem pogody, efektami światła i
atmosfery”;
 Cykl
„Miesiące” zawierał 12 obrazów, z
których zachowało się 5, wszystkie z 1565 r.
 „Bruegel
pierwszy w malarstwie europejskim
ukazał pejzaż związany z porą roku, dnia,
rodzajem pogody, efektami światła i
atmosfery. Patrzył na naturę nie przez
pryzmat sakralny czy fantastyczny (...).
Artysta ten uważany jest za pierwszego ,
który namalował krajobraz zimowy, z
drzewami pozbawionymi liści i rzeką pokrytą
lodem, wprowadził też do malarstwa
nieznany dotąd w Europie motyw padającego
śniegu.”
 „Pieter
Bruegel miał niezwykłą umiejętność
pokazywania ogromnych przestrzeni, otchłani
nieba, łańcuchów górskich, dolin i rzek.
Przyroda w jego dziełach nie jest traktowana
«nastrojowo», jako sceneria ludzkich
działań, zawsze wspaniała i piękna, obojętna
na poczynania człowieka – małego wobec
niej, niewiele znaczącego w swej codziennej
krzątaninie. (...) Ludzie na tych obrazach
żyją i pracują zgodnie z rytmem natury i jej
prawami.”
 „Pejzaże
przedstawione w kompozycjach z
cyklu «Miesiące» Jan Białostocki, wybitny
znawca sztuki nowożytnej, określił mianem
kosmicznych – takich, w których człowiek
został wpleciony w żywy i rozwijający się
organizm świata. Stwierdza: «W tych
obrazach świat ludzki włącza się organicznie
w continuum przyrody, zgodny z jej rytmem
ufnie bierze to, co każda pora roku przynosi
dobrego; współżyje ze wzrostem natury i
zbiera owoce kwitnienia».”
Zawartość prezentacji na podstawie:
1) Pieter Bruegel. Wielka kolekcja
sławnych malarzy, pod red. Studia
Print, Poznań 2006.
2) http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieter
_Bruegel_%28starszy%29, dostęp:
07.10.2013.

similar documents