ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA/CE SA OPERACIJOM DOJKE

Report
ZDRAVSTVENI ODGOJ
BOLESNIKA/ICE SA
OPERACIJOM DOJKE
Ana Škalabrin bacc.med.techn.
Ante Marić bacc.med.techn.
psihološka
rehabilitacija

spolna
rehabilitacija

sociološka
rehabilitacija

mehanizmi
prilagodbe


patohistološki nalaz
 proširenost
tumora

radioterapija
 kemoterapija

proteze

vlastitim tkivom
 poticanje i
poučavanje bolesnice
na provođenje vježbi
ruku
davanje pisanih
uputa o vježbama ruku




rano otkrivanje
izlječenja
najveća mogućnost
znanje i pozitivan stav
zaštite od karcinoma dojke
najbolji način
zdravstveno prosvjećivanje
zdrav.
odgoj djevojaka i žena u ranom otkrivanju
karcinoma dojke
 jednom


mjesečno
nakon
mjesečnice
promatranjem i
opipavanjem





mogućnost uključivanja
adresa
vrijeme rada kluba
ime odgovorne osobe
Hrvatska liga protiv raka
Ilica 197, 10000 Zagreb

Telefon: 01/3775-572
Fax: 01/3775-568
Mobitel: 099/2143-284
e-mail: [email protected]

Srijedom od 10h-12h:



KLUB ŽENA OPERIRANIH
OD RAKA DOJKE

similar documents