Sagprosa fuge - Kongsbjergskolen

Report
Sagprosa
En introduktion…….
Nogle dias er information, andre er opgaver. De opgaver, der er mærket med en
stjerne
som denne, er opgaver der skal løses individuelt. Alle andre
opgaver er gruppearbejde.
1
Sagprosa er:
ALT fra den
virkelige
verden.
Det er ikke
opdigtet.
Findes i
både tekst,
lyd og
billeder
2
Forskellige avistyper
3
Omnibusavis







Omnibus betyder ”for
alle”
En fed avis
Har flere sektioner
Artiklerne er skrevet af
avisens egne journalister
Udkommer dagligt
Ved abonnement uddeles
den tidligt om morgenen
Kan købes de fleste
steder
4
Trafikavisen
•Udkommer ugens fem hverdage
• Avisen er gratis
•Udgifter dækkes af
annonceindtægter
•Artiklerne er ofte korte og købt
af nyhedsbureauer
•Nogle trafikaviser dækker kun
lokale nyheder, mens andre
dækker begivenheder fra hele
verden
5
Husstandsomdelt gratisavis
•Omdeles gratis til hver
enkelt husstand
•En slags reklametrygsag med
nyheder
•En mellemting mellem
omnibus avisen og
trafikavisen
•Artiklerne er korte og
oftest købt af
nyhedsbureauer
6
Tabloidavisen / Formiddagsavisen
• Udkommer hver dag
• Købes i løssalg
• Dækker især begivenheder i
Danmark
• Foretrukne emner er sport,
kriminalsager og kendte
menneskers liv – gerne
med
udgangspunkt i afsløring og
skandale
7
Regionalavisen
Udkommer for det
meste fra mandag til
lørdag (enkelte også
søndag)
 Nyhederne dækker
hovedsagelig én region
(en landsdel)
 Købes i abonnement,
men kan også købes i
løssalg i regionen.
 Artiklerne skrives af
avisens egne journalister

8
Lokalavisen
Gratis
 Udkommer en gang
om ugen
 Handler om helt
lokale begivenheder /
forhold
 Annoncørerne er
lokale
forretningsdrivende

9
Netavisen







Alle aviser har også en netudgave. De er dog meget
forskelligt udformet. Nogle
er blot papirudgaven, mens
andre har langt flere tilbud.
F.eks.:
Opdateringer af nyheder
døgnet rundt
Mere debat og flere
debatfora
Mere servicestof
Portal til andre
elektroniske tjenester
Konkurrencer
Salg af produkter
10
Opgave:
11
Avis-sidens
opbygning /
Lay-out
12
Blikfang og typografi
Man læser en avisside diagonalt med start i øverste venstre
hjørne.
Man bruger ofte et billede eller en spændende tekst til at
fange læserens opmærksomhed (blikfang).
Teksten er ofte placeret omkring billedet på en af følgende
måder:
U-form
L-form
C-form
13
Blikfang og typografi
Man anvender ofte store tykke og læsevenlige bogstaver i
rubrikker (overskrifter).
Rubrikker kan ligeledes være farvet.
I brødteksten er ofte anvendt en typografi med fødder.
f.eks. Cambria som er meget læsevenlig.
Arial er et eks. på tekst uden fødder. Denne type kan
anvendes til rubrikker.
Billedtekst, by-line og fotooplysninger kan skrives i kursiv. Det kan
man også vælge ved ”direkte tale”
14
Blikfang og typografi
15
Sektion/redaktion
Citatboks
Rubrik
Underrubrik
Brødtekst
Brødtekst
Siden kan
også
indeholde:
- Faktabox
og
- Grafiske
fremstillinger
Mellemrubrik
By-line
Billedtekst
16
Opgave:
17
Opgave:
18
Avisens indhold
 Kan
opdeles i fire områder:
- Oplysning (herunder nyheder)
- Debat
- Underholdning
- annoncer og servicestof
19
Nyhedsartiklen
• Skal oplyse læseren om, hvad der er sket,
hvad der sker, hvad der vil ske i verden.
• Skrevet af uddannede journalister, som har
lært at indsamle stof og lave interviews med
almindelige mennesker, eksperter og politikere.
20
Nyhedsartiklen
Kilder
Erfaringskilde
Fortæller en
personlig
historie om
emnet
Partskilde
En person der
har interesse i
emnet
(økonomisk
eller politisk).
Giver sine
synspunkter til
udtryk
Ekspertkilde
En person der
har viden om
emnet. Forholder
sig neutralt og
giver ikke sin
mening – kun
viden - til kende
21
Artikeltyper
• En note er en ultrakort nyhedsartikel. Giver kun svar
på hvem, hvad, hvor og hvornår.
• En reportage er en nyhedsartikel med gengivelse af
journalistens oplevelser i form af hvad hun ser og
tænker, samt citater fra øjenvidner.
• En case er en delhistorie, som fortæller en af de
implicerede personers historie. Hvem, hvorfor og hvad
nu?
22
Artikeltyper
• I en baggrundsartikel benytter journalisten parts- og
ekspertkilder, og den går bag om forhistorien til
nyheden. Den giver svar på hvorfor og hvad så.
• I faktaboxe kan journalisten samle de vigtigste data, så
læseren hurtigt kan danne sig et overblik.
23
Opgave:
24
Opgave:
25
Vinkling og rubrik
Efter interview med de forskellige typer
kilder skal journalisten beslutte, hvordan
nyheden skal ”sælges” til læseren. Hvad skal
der fremhæves / lægges vægt på?
Rubrikken er med til at understrege
vinklingen og sælge nyheden.
26
Vinkling og rubrik
Eksempler:
Vinkling fra
erfaringskilden
Vinkling fra
ekspertkilden
Vinkling fra
parts-kilden
”Vi træder vel nærmest ind i ungdommen”
Drømme: De unge regner ikke længere konfirmationen som en adgangsbillet til den
voksne verden - tværtimod
Curling-børnene vil have det hele
FREMTID: Verden ligger åben for konfirmanderne, men de unge skal selv
træde drømmenes stier
Thulesen skoser Thorning for dobbeltliv
Den virkelige person, Helle Thorning-Schmidt, og så den person, hun forsøger at
tegne i medierne er to forskellige. Det mener DF's Kristian Thulesen Dahl.
27
Opgave:
28
Nyhedsartiklens opbygning
Det vigtigste /
konklusionen –
budskabet Hvem,
hvad, hvor og
hvornår?
Kilder og
faktabokse.
Er der tidligere
sket noget?
Konsekvenser i
fremtiden.
Hvorfor,
hvordan, hvad
så?
Spids
• Rubrik
Sammenf
atning
• Underrubrik
Delkonklusion
• Underrubrik
Forudsætningerne
Baggrundsorienteringen
Resumeet af tidligere omtale
• Brødtekst
• Brødtekst
• Brødtekst
Perspektivet: Hvad betyder det
29
Brug sangen af Sys
Bjerre som
inspiration til en
nyhedsartikel.
Du skal opbygge den
som en nyhedsartikel
og bruge alle tre
typer kilder. Husk
vinkling.
Du må gerne selv
opdigte personer til
interview osv.
Du skal skrive i
Publisher, hvis du har
det, eller i word og
lay-oute artiklen. Sæt
gerne foto ind.
Anbringes i
PORTFOLIO-mappen
i intra
Opgave:
Malene
Sys Bjerre
Din lejlighed er lidt brændt ned
og din Fiat er solgt til skrot
Og dit tøj er spredt udover Vesterbro
Du var lidt fuld den dag du så på mig og sa' men din kat den har det godt
det sku' vær' dig og mig for altid
Din X-box er måske lidt våd
Jeg tog din hånd og vi var nærmest lykkelig' den står et sted på Enghavevej
sommerkærlighed på halv tid
Hva' så? Er vi så enig' om at det
Men nu sidder jeg her helt alene
var sidste gang du fucked' med mig - ja
for du er i Marielyst med Malene
Og din lejlighed er lidt brændt ned
din Fiat er solgt til skrot
Og dit tøj er spredt udover Vesterbro
men din kat den har det godt
Og din X-box er måske lidt våd
og står et sted på Enghavevej
Hva' så? Er vi så enig' om at det
er sidste gang du fucker med mig
Nu kommer du og vil
forsøge en gang til
og lover guld og grønne skove
Og hend' Malene var
bar' en veninde der
manglede et sted at sove
Men nej nu' det din tur til at være alene
for jeg ved da godt at du har knaldet Malene
Det' sidste gang jeg er til grin for dig
jeg sku' ha' vidst du var et svin...
Og de billeder som jeg tog af den
er på internettet nu
Så hvis du googler "funny dick"
kan du se dem på Yahoo
Og din lejlighed er lidt brændt ned
og din Fiat er solgt til skrot
Og dit tøj er spredt udover Vesterbro
men din kat den har det godt
Og visne blomster og rådne ting
er på vej med posten til dig
Hva' så? Er vi så enig' om at det
Hva' så? Er vi så enig' om at det
Hva' så? Er vi så enig' om at det
var sidste gang du fucked' med mig
30
Debat-artikler
* Skrives af:
- avisens egne redaktører og
journalister
- avisens læsere
31
Debat-artikler
* Indeholder påstande og et eller
flere argumenter
Påstand: Jeg mener, at elever skal have flere timer i
skolen
Argument: Fordi de skal lære noget mere
32
Debat-artikler
Argumenter kan / bør underbygges af
eksempler, statistikker og bereg-ninger.
Eksempel: Eleverne på By-skolen har flere timer og
viser bedre resultater.
Statistik: Viser at elever med flere timer i skolen
klarer sig bedre i ungdomsuddannel-serne.
33
Typer af debat-artikler
Leder
• Skrives af redaktøren
• Udspring i aktuel sag (forsiden) og tilkendegiver avisens
holdning og synspunkt til denne sag.
Klumme
• Skrives af en journalist eller gæsteskribent
• Behandler en sag som er oppe i tiden og bruger et lidt
mere humoristisk sprog end lederen.
Kommentar
• Skrives af avisens læsere – oftest af én med speciel viden
om emnet
• Kommenterer et debatindlæg og argumenterer grundigt
for eller imod holdningen i debatindlægget.
Læserbrev
• Skrives af avisens læsere
• Er ofte provokerende og lidt overdrevne. Sætter tingene
lidt på spidsen og mangler ofte argumenter.
34
Opgave:
35
Underholdning og servicestof
Sporten
Kulturstof
Livsstil og
servicestof
• Reportager, foromtaler, resultater og stillinger
• Viderebringer en oplevelse af en sportsbegivenhed og kan anvende kilder.
• Foromtale af bestemt begivenhed
• Portræt af en kendt person
• Anmeldelse af bog, film, teater mm.
• Bolig, mode, mad, have, biler osv.
• Tv-programmer, vejrudsigt, børskurser,
dødsannoncer osv.
36

similar documents