Hvorfor indgå i EU-projekter?

Report
Fundraising og biblioteker – europæiske
perspektiver
Hvorfor indgå i EU-projekter?
Tine Vind, Kulturstyrelsen
Kontorchef for Biblioteker
November 2014
Kulturstyrelsen
• Kulturstyrelsen udmønter regeringens kulturpolitik på følgende områder:
• Billedkunst
• Folke- og forskningsbiblioteker
• Fortidsminder
• Fredede og bevaringsværdige bygninger
• Internationalt kunst- og kultursamarbejde
• Kulturaftalen mellem stat og kommuner
• Litteratur
• Medier og dagblade
• Musik
• Museer
• Radio og tv
• Scenekunst
• Vi er ca. 180 medarbejdere
Administrerer et budget på 4,8 mia.kr.
Samarbejde mellem stat og kommuner
om biblioteksudvikling - også
internationalt
Nationale strategier som udgangspunkt:
• Folkebibliotekerne i Vidensamfundet
• Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
• Kulturministeriets børne- og ungestrategier ”Det
begynder med børn og unge”
• Politikker med danske og internationale
dimensioner – ex. Arkitekturpolitik
• Det Internationale Kulturpanel:
Udenrigsministeriet, Erhvervs- og
Vækstministeriet og Kulturministeriet, udbrede
kendskab til dansk kunst og kultur
• Brede internationale statslige kultursatsninger –
senest Kina
Bibliotekssamarbejde nationalt
• Kulturstyrelsen har ansvaret for at fastholde det
samarbejdende biblioteksvæsen og for udbygning
af samarbejdet mellem de forskellige
bibliotekstyper.
• Formelt samarbejde mellem stat og
Centralbiblioteker – nye rammeaftaler 2016-2019
• De seks centralbiblioteker sørger for indkøb af
materialer, som ligger uden for, hvad man kan
forvente, at de enkelte folkebiblioteker indkøber.
Videre udbyder centralbibliotekerne
kompetenceudviklingsforløb for
folkebibliotekerne, der via de nationale strategier
sigter mod målrettet og aktuel
biblioteksbetjening af borgerne. De tilbyder også
faglig rådgivning til og koordinering mellem
bibliotekerne, hvilket er med til at styrke det
samarbejdende biblioteksvæsen i Danmark.
Opgaver i Biblioteker:
• Ansvar for den samlede nationale biblioteksudvikling
• Minister- og departementsbetjening inden for biblioteksområdet,
herunder folkeoplysningsområdet
• Myndighedsudøvelse i relation til biblioteksområdet
• Tilskud og sekretariatsbetjening inden for biblioteksområdet,
herunder Europa-Nævnet
• Strategisk udvikling i samarbejde med bibliotekssektoren
• Rådgivning af kommuner og andre interessenter om
biblioteksforhold - herunder lovgivning på biblioteksområdet
• Administration af ”Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker”
på 20 mio. kr. årligt
• Opgaver indenfor standardiseringsområdet
Bibliotekssamarbejde – internationale
samarbejdsmuligheder
• Danske biblioteker har noget at byde på!
• Gode til at skabe og vedligeholde netværk – attraktive
som samarbejdspartnere f.eks. for foreninger og
lokalsamfund iøvrigt
• Uforløst potentiale i bredere involvering i internationalt
samarbejde
• Fælles interesse mellem Kulturstyrelsen og
Centralbibliotekerne i at dele viden om mulighederne ved
at indgå i internationalt projektsamarbejde
• Ny viden og inspiration globalt til at omsætte lokalt
• I disse år er temaet i EU-programmet EU og
Civilsamfundet med ønske om i højere grad at inddrage
civilsamfund, NGO osv.
EU-projekter i relation til biblioteker:
• eBooks on Demand - A European Library Network
(EOD) – finansieret af Creative Europe og en række
lande. Fra Danmark deltog Det kongelige Bibliotek
• CityBooks – ikke deltagelse af Danmark, men
omhandler læsning og skrivning om en række byer
Et eksempel på musikområdet:
Blackboard Music Project (BbMP) – ledet af Levende
Musik i Skolen om producerkurser, faglig udveksling
mellem landende omkring det at bringe koncerter ud på
skolerne og konkrete udvekslings/turné-aktiviteter
Bevilling på 200.000 Euro

similar documents