Porteføljestyring

Report
PORTEFØLJESTYRING
www.kombit.dk/portefoeljestyring
Disse slides
• Kan benyttes lokalt til at sætte fokus på porteføljestyring
• Kan benyttes til en strategisk drøftelse af potentialerne ved
at indføre porteføljestyring
HVORFOR FOKUS PÅ
PORTEFØLJESTYRING?
Kommunerne oplever en
stigende mængde
udviklingsprojekter
Der er stigende gevinstkrav
til digitaliseringsprojekterne
Kan den nuværende
organisering af
udviklingsprojekter
håndtere dette succesfuldt?
IKKE KUN STIGENDE MÆNGDE OG KRAV…
… KOMPLEKSITETEN STIGER OGSÅ!
•
•
•
•
•
•
Egne projekter
Krav om udbud
Krav om nye arbejdsgange
Mange it-systemer
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi
Monopolbrudsprojekter etc.
Altså…
Mange
udviklingsprojekter
Fokus på
gevinstrealisering
Kompleksitet
Kræver
Prioritering
Hvad kan vi få ud af porteføljestyring?
Grundlag for
forretningsgevinster
Forventet
VÆRDI.
Ingen overlappende
projekter
Optimere
ressourceforbruget
Hvad kræver det?
Vurdering mod
strategiske mål
Sikring af
VÆRDI
kræver…
Fælles prioritering og
godkendelse
Overblik og aktuel status
Fokus på projekteffekter
PORTEFØLJESTYRING –
HVORDAN?
To hovedforudsætninger for effektfuld
porteføljestyring
1. Skab
ledelsesmæssig
forankring på
strategisk
niveau
2. Introducer
en fast
projektmodel
med
projektfaser
Start med fasemodellen – ”Sådan kommer du i
gang med porteføljestyring”
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Beslutning om
porteføljestyring
Etablering af
porteføljen
Etablere løbende
porteføljestyring
3 - 6 mdr.
3- 6 mdr.
6- 12 mdr.
Træf beslutning om
de indledende
aktiviteter og
processer
Eks.
• Roller og ansvar,
• Få organisationen
med
• Kriterier for
porteføljestyring
11
Dataindsamling og
etablering af første
overblik
Eks.
• Organisering,
• Fastlægge
porteføljens
indhold
Løbende
driftsaktiviteter
Eks.
• Projektgodkendelse
• Løbende statusrapportering
Sæt de indledende aktiviteter i gang
Start med at skabe
overblik
Nuværende
projektmængde
Prioriter mellem
projekterne
Strategiske
målsætninger
Skab balance
Drift og udvikling
Projektfaserne
Central projektgodkendelse
Tværgående frem for
lokal
Placering af projekter
Løbende status
Effektoptimering
Risiko
Udvælge eks. top 10
projekter
12
Brug KOMBIT’s materiale
Tilgængeligt på www.kombit.dk/portefoeljestyring
• Pixiudgave til strategisk lag
• Samlet rapport til praktikere med bl.a.
• Opstartsguide
• Information om porteføljestyring
• Fire kommunale cases
• Værktøjer til porteføljestyring
• Forskellige uddelingsark
•
•
•
•
•
•
•
Strategiske budskaber
Hvad er porteføljestyring?
Gevinster ved porteføljestyring
Roller og ansvar ved porteføljestyring
Sådan kommer du i gang med porteføljestyring
Gode råd til arbejde med porteføljestyring
Case-eksempler på porteføljestyring

similar documents