Løsning til oppgave 10.3 b

Report
Løsningsforslag oppgave 10.3 b)
TIL FORELESER
På de neste 3 plansjene presenteres en PPTløsning av kapasitetsdiagrammet med
tilhørende isobidragslinje, og avlesning av
mulighetsområde og optimalløsning.
1. Plansjene må vises som Slide Show, og
absolutt med lyd på full guffe, gjerne på
avansert lydanlegg………..
2. Om man står i plansje 2, velger «Slide
Show,» deretter «From Current Slide», så
er man i gang. Presentasjonen stopper av
og til opp for at man skal kunne trekke
pusten og legge inn forelesers
kommentarer og presiseringer og
gjentakelser og utdypinger av hva som
skjer. For at studentene skal klare å henge
med, bør den kjøres i svært moderat
tempo, og den kan sogar enkelt kjøres om
igjen, og da i litt raskere tempo som
avslutning.
3. Etter forestillingen kan jo gjerne foilene
legges ut på lokalt nett
Løsningsforslag oppgave 10.3 b)
a) Først drar vi opp aksene, og plasserer A og B (noe som allerede er gjort i
arbeidsheftet). I punkt b) skal vi finne en brukbar skalering for å unngå at
figuren blir unødig liten, eller skalaen skal måtte endres fordi den «sprekker»
b) Etter et raskt overslag ut fra de gitte opplysningene i tabellen, ser vi at 1000
er max aktuelt antall for A, og 1 000 er også max antall B i dette tilfellet.
.
A
1 000
800
600
400
200
0
200
400
600
800
1 000
B
Løsningsforslag oppgave 10.3 b) – slide 2
a) Vi skal nå tegne inn kapasitetslinjen for avdeling 1. Da trenger vi to punkter.
Om vi utelukkende produserer A, kan vi lage 1 000 enheter (= 1 800 / 1,8).
Tilsvarende for B: 1 800 / 3,6 = 500.
b) I avdeling 2 får vi tilsvarende 750 A (= 1 500 / 2) og 1 000 B (= 1 500 / 1,5)
c) Det er ulik råvare for A og B, og man kan max produsere 800 A og 800 B
Diagrammet viser at
.
A
Råvarer A
råvarer A i praksis ikke er
Avdeling 1
Råvarer B
en reell flaskehals med
1 000
nåværende kapasiteter.
800
Det er heller ikke
råvaretilgangen til B.
Max salg B
600
400
Avdeling 2
200
0
200
400
600
800
1 000
B
d) For B er salg en potensiell flaskehals, ved
at det ikke er mulig å
selge over 400 enh.
Løsningsforslag oppgave 10.3 b) – slide 3
Vi har nå et omfattende og imponerende diagram, men mangler rosinen i
pølsa: ISOBIDRAGSLINJEN
Men før vi tegner inn den, skal vi markere mulighetsområdet!
a) Vi velger å la isobidragslinjen starte ved 1 000 A, dvs. et DB på 500 000 (= 500
x 1000 ). Da vil den måtte lande på B-aksen ved 833 enh. (= 500 000 / 600)
.
A
Avdeling 1
b) Vi skyver så isobidragslinjen innover mot
mulighetsområdet
Max salg B
Råvare A
1 000
Råvare B
800
Isobidragslinje 1
600
Avdeling 2
400
200
0
200
400
600
800
1 000
B
c) Men vi ser at den kan
skyves enda lenger
innover, før den
akkurat berører
mulighetsområdet!
d) Optimal løsning blir,
avlest i diagrammet,
ca. 600 A og ca. 200 B

similar documents