Reitistöjen kokonaisvaltainen suunnittelu 2014

Report
Reitistöistä uutta liiketoimintaa
Tallukka, Vääksy
12.-13.5.2014
Pirjo Räsänen
Koulutuspäivien ohjelma
Maanantai 12.5. klo 9.00-16.00
klo 9.00-09.30
Koulutuksen aloitus ja kokonaisuuden esittely
Outdoors Finland –kansallinen kehittämisohjelma
klo 9.30-11.00
Kokonaisvaltaisen suunnittelun periaatteet
Miten, mitä ja kenelle?
Klo 11.00-11.30
Outdoors Finland –monikanavainen viestintä
klo 11.30-12.30
Ruokatauko
klo 12.30-13.00
Vaellusreittien luokittelusta
klo 13.00-15.00
Ryhmätyö ja sen purku
Case: Reittejä verkossa, löytääkö käyttäjä haluamansa?
Kahvitauko välissä.
klo 15.00-16.00
Mistä lähteä liikkeelle: Reittikartoitus, reittiluokittelu, kartta, reittiesite; Lomakkeita ja ohjeita
Tiistai 13.5. klo 8.30-16.00
klo 8.30-09.00
Kokoontuminen luokkaan. Tallentaminen ja luokittelu, pientä kertausta ja opettelua
Klo 09.00-11.30
Maastoretki. Harjoitellaan lomakkeiden ja GPS-tallentimen käyttöä ryhmissä.
klo 11.30-12.30
Ruokatauko
klo 12.30-13.30
Jatketaan purkamista ja täytetään papereita: reittiesite, reitin kehittämissuunnitelma.
klo 13.30-15.00
Purku ja töiden esittely.
Kahvitauko välissä.
klo 15.00-16.00
Loppuyhteenveto ja palautekeskustelu. Valmistautuminen tosi toimiin.
9.4.2014
2
Miksi kehittää reitistöjä?
•
Hyvin suunniteltu, toteutettu ja markkinoitu reitistö  enemmän käyttöä
•
Ulkoilureittien rakentaminen ja ylläpito on edullista suhteessa liikutettaviin
kävijä- ja käyttäjämääriin.
•
Luonnolla ja luonnossa liikkumisella on mitattuja terveys- ja
hyvinvointivaikutuksia
•
Ulkoilureitit palvelevat hyvin laajaa väestön osaa (ikärakenne).
•
Luonto on Suomessa alueellisella, maakunnallisella ja kansallisella tasolla
tärkein matkailullinen resurssi ja vetovoimatekijä
–
9.4.2014
LUONTO MUODOSTUU KOHTEISTA JA REITEISTÄ, JOISSA ASIAKAS VOI KOKEA
LUONNON
3
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Outdoors Finland Etelä
–MONIKANAVAINEN VIESTINTÄKOKONAISUUS
Kuluttajalle: reittipohjaiset aktiviteetit
• Outdoorsfinland.fi –portaali
• Outdoorsfinland –mobiilisovellus
• Facebook -sivut
• Flickr: reittien kuvagalleriat
• Outdoorsfinland –reittioppaat ja reittiesitteet
Reittien kehittäjille:
•
•
•
•
•
Reittien kehittäminen –osio portaalissa
Outdoorsfinland –reittioppaat ja reittiesitteet: tehdään julkaistavista vaellusreiteistä.
Flickr: kuvapankin kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Lähde mainittava.
Issuu.com: Valmiita tuotteita viedään agenttimanuaaliin.
Instagram: Ladataan kuvia facebookkiin reittiä läpikäydessä
9.4.2014
4
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Aineistolinkit
Strategiat, toimenpiteet, suunnittelu, asiakkaat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MEK : Luontomatkailustrategia (tulossa uusi v. 2014)
MEK: Modernit humanistit –selvitys 2012
Metsähallitus: Luontomatkailukohteiden kävijäprofiilit
MEK A169: Kansainvälinen luontomatkailututkimus 2010
Matkailun edistämiskeskus 2011. Vaellus- ja melontareittien suunnitteluoppaat
Melontareittien tuotteistaminen (www.mek.fi)
Outdoors Finland (OF) – teemakohtaiset tuotesuositukset (vaellus, melonta ja pyöräily)
MEKin vientikelpoisuuden kriteerit (www.mek.fi)
Metsästä hyvinvointia- hanke, Metla
Jokamiehen oikeudet (Ympäristöministeriön julkaisu)
9.4.2014
5
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Aineistolinkit
Reitistöjen kehittäminen ja tuotteistaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
Suomen Ladun ulkoilureittien vaativuusluokittelija –koulutuksen materiaali.
Suomen Standardisoimisliiton ulkoilun ja liikunnan merkit, SFS 4424
Metsähallituksen Retkeilyrakenteiden piirustuskokoelma, 2012
Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteet
Hyvän viitoittamisen perusteet, Metsähallitus 2013
Iloa ja hyötyä esteettömyydestä, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2011
Suomen Ladun reittiluokittelijan aineisto
Reiteistä traileiksi –hanke, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
9.4.2014
6
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Koulutuksen tavoitteet
Lisätä yhteistä ymmärrystä
• Reitistöjen kokonaisvaltaisen suunnittelun periaatteet
• Matkailuun tarkoitettujen vaellus-, pyöräily- ja melontareittien suunnittelun lähtökohdat
• Asiakkaan näkökulman ymmärtäminen
• Monikanavainen informaatio
Saada konkreettisia tuloksia
• Reitti kohteineen on tallennettu paikkatietoon
• Mahdollistaa tiedon siirron vaivattomasti erilaisiin viestintäkanaviin.
•
•
Painetut, tulostetut ja sähköiset reittiesitteet ja oppaat
Materiaalia markkinointiin ja myyntityöhön
Selvittää teemojen eroja
• Vaellusreiteillä on luokittelu
• Matkailumelontareitti
• Retkipyöräilyreitti
•
9.4.2014
Erilaiset soveltuvuus- ja vaativuuskategoriat sekä reittien kuvaus
7
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Koulutuksen rajaukset
Koulutuksen rajaukset (koulutuksessa ei käsitellä)
• Kaavoitus
•
•
•
•
•
Tekninen suunnittelu ja maastotyöt
Rakenteiden tuliturvallisuus
Ylläpidon toiminta- ja sopimusmallit
Toimintasuunnitelman laatiminen
Jokamiehen oikeudet
9.4.2014
8
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Koulutuksen tavoitteet
Reittien kehittäminen
Reittien tuotteistaminen
Paketointi
kansainvälisille
markkinoille
Kokonaisvaltaisen
suunnittelun
toteuttaminen
9.4.2014
9
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen
Melonta
reitti
2. vaihe: Primääri tavoite
luoda liiketoimintaa ja
parantaa kunnan
vetovoimaa ja viihtyisyyttä.
Saavutettavuus
Maastopyöräily
reitti
Retkipyöräily
reitti
Sauvakävelyreitti
Vaellusreitti
Muut
reitit ja
polut
Käytettävyys
Informaatio
Ylläpito ja huolto
Palveluvarustus
Infrastruktuuri
Vetovoima ja kiinnostavuus
3. vaihe: Tavoite rakentaa
maakunnan brändiä,
vetovoimaa ja
kiinnostavuutta
reittiverkoston avulla.
4. vaihe: Reittiverkosto on
merkittävä tekijä
hyvinvoinnin ja terveyden
edistäjänä ja
matkailutulon tuojana
Yhteinen tahtotila alkaa
hahmottua.
Yhteiset ylläpito- ja
huoltotoimintamallit
Tiedon jakaminen
mahdollisimman monelle
taholle.
Yhteiset reittien
jatkokehityssuunnitelmat.
Tiedon jalostaminen eri
tarpeisiin ja eri kohderyhmille.
Matkailuelinkeinon
kouluttaminen.
Ylläpito- ja
huoltotoimintamallien
luominen.
Reittiesitteet on tehty.
Tiedon vaihto eri toimijoiden
kesken.
Yhteistyö yli kuntarajojen:
- reittien jatkuvuus
- asiakkaiden mielenkiinnon
kohteet ja liikkuminen
Valikoima uusia, kehitettäviä
reittejä.
Kotimaiset käyttäjät. Asukkaat
ja vapaa-ajan asukkaat.
Ulkomaiset omatoimiset.
Potentiaali alkaa hahmottua.
Kohderyhmät ja
viestintäkanavat alkavat
laajentua.
Talviretkeily, luontoharrasteet,
seikkailuaktiviteetit
Kesä-, talvi- ja
urheilumatkailukeskukset
hyödyntävät näitä
Vapaa-ajan asukkaiden viipymä
pidentynyt merkittävästi.
Viikko-ohjelmat pyörivät, uutta
ohjelmapalvelutoimintaa.
Runsaasti ulkomaisia
matkailijoita.
Majoitusyritysten sesongit
pidentyneet, käyttöasteet
parantuneet ja uusia
asiakasryhmiä.
Monipuolinen verkko- ja
jakelukanavakokonaisuus.
Miten kehittää reitistöjä?
Kolme tärkeintä edellytystä kehittämisen onnistumiselle:
0. Kaavoitus ja maanomistuksen selvittäminen (ei käsitellä tässä koulutuksessa)
1. Alueen tarjoamien vetovoimatekijöiden ja palveluiden inventointi
•
•
•
Henkinen kulttuuriperintö: kieli, tavat, uskomukset, tarinat, taidot, historia,
musiikki, jne.
Aineellinen kulttuuriperintö: kulttuuri- ja perinnemaisemat, rakennukset, taide,
käsityöt, ruokakulttuuri, pukeutuminen, jne.
Palvelut: liikenne, majoitus, ravintolat, välinevuokraus, jne.
2. Kokonaisvaltainen suunnittelu
3. Yhteistyö eri toimijoiden kesken
9.4.2014
11
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Kokonaisvaltainen suunnittelu
Matkailutulo
Terveys
Elinkeinon
näkökulma
Vetovoima
Luonnon
hyödyntäminen
Matkailijoiden
näkökulma
Paikallisten ja
vapaa-ajan
asukkaiden
näkökulma
Viihtyisyys
Hyvinvointi
9.4.2014
12
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Kokonaisvaltainen suunnittelu
Käytettävyys
• Luokittelu
• Kohderyhmä
• Viitoitus ja opasteet
• Esteettömyys
Vetovoima ja kiinnostavuus
• Luonto
• Kulttuuri
• Ilmasto: vuodenajat
• Haasteet
9.4.2014
Infrastruktuuri
• Polkujen ja teiden pinnoite ja
pinta
• Polun laatu
• Sillat ja kaiteet
• Rantautumispaikat ja kulkuurat
Monikanavainen informaatio
• Painetut, tulostetut ja
sähköiset oppaat ja
esitteet
• GPS, mobiili
Ylläpito ja huolto
• Resurssien määrittely
• Henkilö- ja
raharesurssit
• Sopimuksellisuus
Palveluvarustus
• Liikkujat ja elinkeino
• Taukopaikat
• Kodat, varastot ja
huoltorakennukset
• Roskahuolto
Saavutettavuus
• Miten alkuun ja loppuun
• Julkinen liikenne ja
parkkipaikat
• GPS –koordinaatit
13
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Kokonaisvaltainen suunnittelu
Reitistöjen suunnittelun lähtökohtia
ja erityyppisten reittien asettamia
vaatimuksia:
1. Kesä / talvi
2. Motorisoitu retkeily
3. Palvelukeskittymät
4. Solmukohteet
5. Ylläpito ja huolto
Kuvakaappaus: Reiteistä traileiksi -hanke
9.4.2014
14
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu
Yhteistyö
Kunta ja julkiset tahot
Tekninen toimi ja
maankäyttö
Kulttuuritoimi
Liikunta- ja vapaa-aika
Yhdistykset ja järjestöt
Suomen ladun
paikallisyhdistykset
Luonnonsuojeluyhdistykset
Kylä- ja kotiseutuyhdistykset
Matkailuyritykset
Matkailukeskukset
Pienten yritysten verkostot
ja ryppäät
Rahoittajat
Maakunnan liitto
Ympäristötoimi
ELY-keskus
Matkailutoimi
Leader/toimintaryhmä
Kansainvälisyys /EU
Maakunnallinen
9.4.2014
Ylimaakunnallinen
Kansallinen
15
Reitistöjen kokonaisvaltainen
suunnittelu

similar documents