Opso-kummi -hanke - Suomen Oppisopimuskoulutuksen

Report
Oppisopimuskoulutuksen
kummit
Tavoite

Lisätä tietoisuutta oppisopimuskoulutuksesta erityisesti pk-yrityksissä ja
työnantajaverkostoissa

Kartoittaa oppisopimuskoulutukseen soveltuvia työpaikkoja

Toimia oppisopimustoimistojen tukena oppisopimusopiskelijan työelämään
saattamisessa
Oppisopimuskummi

Opsokummilla on hyvät suhteet työ- ja koulutusmarkkinoihin

Opsokummi hyödyntää verkostojaan tietoisuuden lisäämiseksi
oppisopimuskoulutuksesta

Opsokummi toimii yhteistyössä oppisopimustoimiston, TE-toimiston ja
oppilaitoksen kanssa

Opsokummi on yhteydessä työnantajiin ja yrittäjäjärjestöihin

Opsokummi kartoittaa oppisopimuksiin soveltuvia työpaikkoja

Opsokummi tukee oppisopimusopiskelijan oppimista
Oppisopimustoimisto

Opsotoimisto nimeää kummitoiminnan yhteyshenkilön (opsokummin
koulutus, yhteydenpito, materiaalin tuottaminen)

Opson yhteyshenkilö linkittää kummin aikaansaamat opsot
koulutustarkastajalle

Opson yhteyshenkilön kautta opsokummin kartoittamien potentiaalisten
työnantajien tiedot välittyvät toimiston käyttöön

Opsokummien toiminta on osa opsotoimiston markkinointisuunnitelmaa
Opsokummien toiminta

Rahoittaa Ely-keskus

Toimintaa pyörittää osa-aikainen koordinaattori (työsuhteessa Suomen
oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:hyn)

Opsokummien kulut korvataan (työsuhde kuten edellä)

Opsokummien toiminta käyntiin 1.8.2014

Opsokummit järjestäytyvät omaksi yhdistykseksi

Opsokummien työryhmä (Kari Viinisalo, Leena Tompuri, Tuula Kajaste,
Raimo Hokkanen, Tuija Kiiskinen)

similar documents