Biddag vir onderwys

Report
Biddag vir Onderwys
10 Februarie 2013
Krisis in die Onderwys
• Meer as 80% skole is disfunksioneel
• Meerderheid van graad 6 leerlinge toets minder
as 35% vir geletterdheid en gesyferdheid.
• Internasionaal toets Suid Afrikaanse skole die
slegste vir wetenskap en wiskunde.
• ‘n Derde van matrieks druip, minder as een uit
vier kry meer as 50%.
• Standaarde daal, 40% eerstejaar studente
druip, 56% studente kry na 5 jaar nie graad.
• Lei tot werkloosheid, armoede, misdaad.
• ’n Groter wordende moraliteitsprobleem in
onderwys.
Waarvoor moet ons bid?
 Die ministers van Onderwys, plaaslike onderwysstrukture.
 Dankbaarheid vir uitstekende skoolhoofde en
onderwysers, dosente, ouers en leerders.
 Plaaslike skole, skoolhoofde, beheerliggame,
onderwysers, ouers en leerders.
 ʼn Fokus vir ʼn eie gemeentelike betrokkenheid by
skole.
 Vir jongmense om die onderwys as roeping te sien
 Voorbidding vir werklose jongmense

similar documents