- Luc Van Acker

Report
Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling= alle pedagogisch begeleiders die
samen met de reguliere pedagogisch begeleiders het onderwijs aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften ondersteunen, inclusief de begeleiders tweedelijnsinclusienetwerk.
Ontwikkelgroepen = jaarlijks wisselende, net-overschrijdende groep begeleiders
competentieontwikkeling, die gedurende één werkjaar vanuit ervaringsdeskundige expertise,
samen met de netcoördinatoren en de projectleiding de net-overschrijdende vorming voor
begeleiders competentieontwikkeling uitzetten en mee werken aan de uitbouw van het
project als expertisecentrum.
Netcoördinatoren = begeleiders competentieontwikkeling die in elk onderwijsnet
de net-eigen uitrol van het project coördineren.
Projectcoördinator en procesbegeleider = projectleiding die het SNPB-project aanstuurt
over de onderwijsnetten heen.
Ondersteuningsgroep van wetenschappers = professoren van de verschillende
universiteiten en lerarenopleiders van verschillende hogescholen die de werking van het
project wetenschappelijk ondersteunen.
Klankbordgroep = vertegenwoordigers van de sociale partners die op regelmatige basis
feedback krijgen/geven over de projectwerking aan de projectleiding en de netcoördinatoren.
Projectgroep = vertegenwoordigers van onderwijsnetten, kleine onderwijsverstrekkers,
CLB, overheid en van de lerarenopleiders die de beleidslijnen voor het project uitzetten.
Raad van bestuur = directeuren van de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten
die deel uitmaken van het samenwerkingsverband en de eindverantwoordelijkheid dragen.
wetenschappelijke ondersteuning en onderzoek
2013
2014
2015
projectcoördinator en procesbegeleider
netcoördinatoren, kerngroep en verdere uitbreiding
Katja Petry
Ides Nicaise Jan Van Damme Marina Danckaerts
Elisabeth De Schauwer Inge Van De Putte Annemie Desoete Piet Van Avermaet
Elke Struyf Katrien Struyven Annet De Vroey Marijke Wilssens
Katrien Durinck
onderzoeker SNPB Katrien De Munck
aanvraagdossier SBO met SBO-team
onderzoekers
KUL
UA
VUB
UGent
07.01.15 SBO sept.15
Bieke Defraine, Jan Van Damme, Ides Nicaise, Elke Struyf, Sven De Maeyer, Katja Petry
Katrien Struyven, Nadine Engels, Elisabeth De Schauwer, Inge Van De Putte, Ruben Vanderlinde, Piet
Van Avermaet, Annet Devroey en Kaat Delrue

similar documents