Document 203856

Report
Roeidag 2012
Jeroen
Brinkman
Startpunt
2
Bij aantreden als materiaalcommissaris RV Naarden:
 Vloot van 67 boten
 Al jarenlang een aanschafbudget van € 23.559
Mijn vragen:
 Hebben we genoeg boten? te weinig? of te veel?
 Hebben we de juiste boten?
 Spenderen we genoeg/te veel/te weinig aan
nieuwe boten?
Aanleiding en startpunt voor de benchmark.
Levensduur
3
Stelling: De levensduur (het vervangingsmoment) van
een roeiboot valt niet te voorspellen.
Een boot wordt vervangen wanneer de boot:
1. te oud is;
2. niet meer voldoet;
3. niet meer kan worden gerepareerd.
Ik ben geen materiaalcommissaris meer wanneer de
door mij aangekochte boten vervangen worden!
Minimale levensduur:
De totale vervangingswaarde van de vloot gedeeld door
het jaarlijkse aanschafbudget geeft levensduur die elke
boot in de vloot moet halen. Jaarlijks herijken.
Minimale levensduur
Stelling: Het is onverstandig een minimale levensduur
van meer dan 25 jaar te hanteren.
Minimale levensduur gemeten in de benchmark:
61,4 14,5
32,9 27,7
41,4 30,4
37,5 14,4
22,3 31,8
Gemiddeld ongeveer 32 jaar.
We zitten volop in de vervanging van hout door
kunststof en de vervanging van klassieke door
vleugelriggers speelt.
4
Minimale levensduur verlagen 5
Breng de minimale levensduur van 25-35 jaar naar 2025 jaar, door:
1. verklein de vloot -> kernvloot;
2. vergroot het jaarlijkse aanschafbudget;
3. koop goedkopere boten;
4. een combinatie van bovenstaande.
Onder de aanname dat geen concessies worden gedaan
aan de kwaliteit van de boten!
Goede constructie
6
Stelling: De gemiddelde personenauto is beter
gespecificeerd dan een roeiboot.
• Wet laminating
• Vacuum bagging (RTM) Glas
• Prepreg laminating
Kevlar/Aramide
Single skinSandwich
Nomex
Carbon
Hardschuim
In product datasheet
7
 Min.+max. afstelmaten
 Materiaalgebruik
 Curingsproces
 Gegarandeerde stijfheid
 Rompvorm en –maten
 Gebruikte voeten-
borden, dollen en
bankjes.
Vleugelriggers
8
Stelling: Koop altijd boten met vleugelriggers in plaats
van klassieke riggers.
Carbon of
Aluminium
Voor- of achter
de roeier
Voordelen vleugelrigger
9
Constructie klassieke rigger geeft
stijfheids- òf balansprobleem.
Constructie v/d vleugelrigger
heeft inherent grotere stijfheid
en dus duurzaamheid, en maakt
spantloos bouwen mogelijk.
Nadelen vleugelrigger:
• bereikbaarheid voetenbord;
• handlevrijheid boordboten.
Aanschaf
10
Stelling: een Chinese boot is kwalitatief vergelijkbaar
met een Europese.
Prijs per roeiplek gemeten in de benchmark:
€ 2.585
€ 4.314
€ 4.991
€ 4.198
€ 3.789
€ 4.462
€ 5.306
€ 5.142
€ 3.622
€ 3.442
Gemiddeld € 4.314
Filippi:
8+
4x+
2x
1x
Gemiddeld
€
€
€
€
€
3.725
4.764
6.898
7.975
5.840
Per
Per
Per
Per
Per
roeiplek
roeiplek
roeiplek
roeiplek
roeiplek
Stijfheid boten
Een stijve boot blijft stijf, een slappe boot wordt
steeds slapper.
Aerospace composieten mogen in 17 jaar 10% van
hun sterkte verliezen.
11
Botenfonds
12
Stelling: Het botenfonds is de sluitpost van de begroting.
Jaarlijkse bijdrage botenfonds per lid gemeten in de
benchmark:
€ 43
€ 110
Tussen de € 67 en € 77
€ 100
€ 53
per lid per jaar.
€ 39
€ 56
(=Gem. prijs per roeiplek/75)
€ 61
€ 82
€ 63
€ 117
Kleine verenigingen <3 leden per roeiplek
Middelgrote verenigingen ±3 leden per roeiplek
Grote verenigingen >3 leden per roeiplek
Vlootsamenstelling
13
Stelling: Wij willen een goede vloot, die uit goede boten
bestaat.
Een goede boot is een boot die…
Een goede vloot is een vloot die is toegesneden op het
gebruik en die structureel en goed gefinancierd wordt.
Belangrijke kentallen:
1. minimale levensduur;
2. jaarlijkse bijdrage aan botenfonds;
3. gewogen gemiddelde levensduur;
4. aantal leden per roeiplek;
5. gemiddelde prijs per roeiplek;
6. roeisorties per lid.
25 jaar
67-77 per lid
Elk jaar lager
±3
>5000 euro
Elk jaar meer?
Vlootplan
Stelling: Elk aanbod creëert zijn eigen vraag.
Boten kunnen worden ingedeeld in drie categorieën:
1. Wedstrijdboten (top-boten);
2. boten in de afschrijving;
3. instructieboten.
En in vier gewichtsgroepen, namelijk boten:
a. met een maximaal roeiersgewicht van 95+ kg;
b. met een maximaal roeiersgewicht van 85 kg;
c. met een maximaal roeiersgewicht van 75 kg;
d. met een maximaal roeiersgewicht van 65 kg.
Samen geeft dit twaalf klassen, van 1a t/m 3d
14
Vlootplan
15
Meer weten?
Stuur de ingevulde sheet* op naar:
[email protected]
en ontvang de benchmark retour.
*mag ook anoniem
16
Vragen?
17
Jeroen
Brinkman

similar documents