Veilig en gezond werken - Coating Advies Nederland

Report
SPC-software
Statistische Proces Controle
Dé software die u helpt bij het beheersen
van complexe processen.
Opbouw van het programma

Hoofdprocessen
◦ Subprocessen
 Parameters
Elke parameter heeft zijn eigen
•
•
•
•
•
Nominale waarde
Regel- en tolerantiegrenzen
Meetfrequentie
Tijd tot eerste meting na opstart
Hermeting na overschrijding van regelgrenzen
Voorbeeldproces
Hoofdprocessen
Voorbehandelen
Ontvetten
Subprocessen
Parameters
pH
Temperatuur
Puntensterkte
Spoelen
Demispoelen
geleidbaarheid
Geleidbaarheid
Volledig op maat
U bepaalt zelf
• Hoofdprocessen
• Subprocessen
• Parameters
Volledig op maat
U bepaalt zelf
• Parameters
• Nominale waarde
• Regel- en tolerantiegrenzen
• Meetfrequentie
• Tijd tot eerste meting na opstart
• Hermeting na overschrijding
van regelgrenzen
Functionaliteiten
• Meetfrequentie
• controle op uitvoering meting
• Overschrijding van meetwaarden
• triggering bij overschrijding
• corrigerende actie moet worden vastgelegd
• effect moet worden gecontroleerd
• Inzicht in het proces
• grafieken per parameter
• analyse door statistische kengetallen van meetwaarden
• Backup
• van processen en parameters
• van meetwaarden
Meetfrequentie
• Het systeem geeft aan welke metingen gedaan moeten worden op
basis van
• Tijd na opstart proces
• Tijd na vorige meting
• Tijd na vorige meting bij overschrijding regelgrens
Overschrijding van meetwaarden
• Bij overschrijding van een meetwaarde buiten de regelgrenzen verschijnt
een waarschuwing
• Corrigerende actie moet worden vastgelegd
• Effect van corrigerende actie moet worden gecontroleerd
Inzicht in het proces
• Van de ingevoerde parameter verschijnt een grafiek van de
eerdere meetwaarden
Inzicht in het proces
• Op basis van meetwaarden, regel- en tolerantiegrenzen worden
automatisch statistische kengetallen (CP en CPK waarde)
berekend die aangeven hoe goed bepaalde parameters onder
controle (kunnen) zijn
CP waarde
• Geeft aan waartoe het proces in staat is (capability)
BTG - OTG
• CP =
6σ
• Een goede CP waarde is minimaal 1,33
CPK waarde
• Geeft aan hoe gecontroleerd het proces daadwerkelijk verloopt
min (x – OTG), (BTG – x)
• CPK =
3σ
Een goede CPK-waarde is minimaal 1,33





Visualisering van processen
Analyse van meetwaarden
Melding op tijdstip van meting
Melding bij overschrijding
Controle op uitvoering




Minder interne afkeur  minder reworkkosten
Minimaal grondstoffenverbruik
Minimaal energieverbruik
Minder kans op herstelkosten uit het veld
• De investering voor de software bedraagt éénmalig €1900,(Deze prijs is inclusief een halve dag ondersteuning bij installatie en
inrichting van het systeem.)
• Jaarlijkse licentie (vanaf het tweede jaar) bedraagt € 285,• Het combineren van de aanschaf met een cursus
procesbeheersing bij chemisch voorbehandelen stelt u in staat
het maximale uit het programma te halen. Bovendien kunnen
wij dan door subsidie de kosten voor u beperken!.
Voor meer informatie:
Coating Advies Nederland BV
Postbus 4107
5004JC Tilburg
[email protected]
013-8502952 / 06-39148316

similar documents