Määrittelykuvasto - Haaga

Report
Määrittelykuvasto
Eli Määrityskuvasto eli Vaatimusmäärittelyn tulosten dokumentaatio
(Sovelluksen kehittämisen yhteydessä luotava (muu) dokumentaatio)
Esimerkki myy-asemalta
• Esimerkki määrittelykuvastosta löytyy kurssin myy-asemalta,
esimerkiksi aikataulussa olevasta materiaalikansion linkistä tai
osoitteella
myy.haagahelia.fi/~ict2tn007/toteutus_31/materiaali/Maarittelykuvasto_RE
WebPizza osa 2 pizzatietojen kasittely H1_0.doc
• Vastaava ”tyhjä” pohja löytyy samasta kansiosta nimellä
Maarittelykuvaston_pohja
Tässä vaiheessa dokumentissa tulee olla
ainakin
• Toteutetut käyttäjätarinat (User story)
• Käyttäjätarinoista johdetut käyttötapaukset (Use case) selittävine
teksteineen
• Säilytettävät tiedot –luokkakaaviona
• Säilytettävien tietojen attribuuttitaulukot (kielellä, jota pizzerian
omistaja ymmärtää)
• Voi olla hahmotelmat toteutetusta sivustosta ja sivuista
• (Liiketoiminnan prosessikaavio)
• Luettelo täydentyy luokan WALL-seinätauluun
Käsiteanalyysi -> määrittelykuvastoon
• Käsiteanalyysilla tarkoitetaan tässä sovelluksen käsitteiden
selvittämistä ja määrittelyä, jotta kaikki ymmärtävät käsitteet samalla
tavalla
• Mitä termejä käytetään
• Mitä ne tarkoittavat tässä työssä (myös mahdolliset synonyymit ja
homonyymit eli monitulkintainen sana)
• Miten käsitteet liittyvät toisiinsa
• Käsitemalleja voidaan kuvata UML-standardin luokkamallina
kommentoituna (käsitemallia voidaan tarkentaa
Suunnittelukuvastossa tietohakemistojen (data dictionary) avulla [ei
tässä toteutuksessa?]
Sidosryhmät ja käyttäjäryhmät
• Asiakasyrityksessä
• Omistaja/johtajat
• Käyttäjät (peruskäyttäjä, tehokäyttäjä, vihamielinen käyttäjä)
• ylläpitäjät
• Ohjelmistotalossa
• Muut
• Viranomaiset
•…

similar documents