Onderzoek Maatschappelijke spin-off van side

Report
ONDERZOEK
MAATSCHAPPELIJKE
SPIN-OFF VAN
SIDE-EVENTS
WERELDKAMPIOENSCHAP CP VOETBAL 2011
Hans Slender
Lectoraat Sportwetenschap
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lectoraat Sportwetenschap
Opdracht WK CP voetbal
Onderzoeksvraag
Theorie
Methode
Resultaten
Discussie
1. LECTORAAT SPORTWETENSCHAP
Healthy ageing
Ondernemerschap
Beroepspraktijk
Stimuleren van
sport en bewegen
Motorisch leren
Optimaliseren van
sport en presteren
Ondernemen en
sportbeleid
Opleiden van nieuwsgierige sportprofessionals
Bewegingslab
SportsFieldLab Groningen
Outdoorlab; ICT
en sensoren
Inspanningslab
Observatielab
Neuropsychologisch lab
2. OPDRACHT WK-CP VOETBAL
•
•
•
•
•
Cerebral Palsy
Speelsteden Emmen, Assen en Hoogeveen
Drenthe: aangepast sporten
Juni 2011
29 side-events
DOELEN SIDE-EVENTS
Drie typen projecten (bid-book):
1. Focus op publiciteit genereren
2. Focus op integratie
3. Focus op sportstimulering
ONDERZOEK
Kennis opdoen over
de rol van side-events
in het realiseren van
een maatschappelijk
Sportevenement.
3. ONDERZOEKSVRAAG
Maatschappelijke Spin-off van
sportevenementen vergroten:
Hoe kan door middel van verschillende
typen side-events de maatschappelijke spin-off
van het WK CP-voetbal op efficiënte wijze
vergroot worden?
VRAGEN
Productiviteit
• Bijdrage side-events aan hoofdevenement?
• Bewustwoording bij bezoekers vergroten?
• Stimuleren van (aangepast) sporten in regio?
Netwerk
• Scholen verbinden aan evenementen?
• Maatschappelijke organisaties verbinden?
4. THEORIE
Sport kan maatschappelijke waarde creëren:
• Economische betekenis
• Betekenis voor karaktervorming
• Betekenis voor gezondheid
• Betekenis voor duurzaamheid
• Sociale betekenis
• Culturele betekenis
Bron: Van Bottenburg & Schuyt (1996); Van Eekeren (2007)
SOCIALE BETEKENIS
• Sociale binding en onderscheiding
> netwerk
• Identiteitvorming
• (re)socialisatie van een individu
> vrijwilligers activeren
• Integratie en emancipatie
> kennis en beeld van aangepast sporten
CULTURELE BETEKENIS
• Identificatie
• Boodschap overbrengen
MAPE-SPECTRUM
Bron: Boukaert (1990)
5. METHODE
Input:
factsheets
Proces:
19 interviews scholen
interviews betrokken stakeholders
Output en effect
• Vragenlijsten WK CP (n=234)
• Vragenlijsten side-events 4x4 en 7x7 (n=288)
• Vragenlijsten side-events CP (n=35)
6. RESULTATEN
4 tegen 4 en 7 tegen 7 toernooi
36,8%
56,8%
29,1%
43,2%
34,1%
EFFECTEN T.A.V. HOOFD-EVENT
Side-events aangepast sporten
6,3%
22,9%
8,3%
93,8%
68,8%
HOE IN AANRAKING MET TOERNOOI?
37.2
Familie en/of vrienden
29.9
Internet
26.1
Lokale krant/huis aan huis blad
16.2
Toernooikrant
11.1
Aandacht op TV
Side-events
3.8
Congressen
3.4
Reclame bij andere evenementen
3.4
2.1
Lespakket
34.2
Anders
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Percentage
BEWUSTWORDING BEZOEKERS
5
4.5
4,48
4
4,07
3.5
3
3,60
3,15
3,53
3,03
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Beeld/houding
Kennis
Bijdrage sportevenementen
aan integratie
Effecten van bezoek (bezoekers 4x4 en 7x7 ORANJE en bezoekers sideevents aangepast sporten BLAUW)
KINDEREN IN BEWEGING
Activiteit
• Identificatie
Deelnemers
(aantal/duur)
Uren
bewegen
Kosten
Kosten p.d.
4 tegen 4 toernooien
519
deelnemers
2,5 uur
1298 uur
€ 20.185
€ 39
7 tegen 7 toernooien
340
deelnemers
2 uur
680 uur
€ 16.292
€ 48
Sportdagen aangepast
sporten
60
deelnemers
2 uur
120 uur
€ 4.470
€ 75
Voetbalmiddag
20
deelnemers
+ 300
passanten
2 uur
190 uur
€ 4.306
€ 13
2.288 uur
€ 45.253
€ 36
Totaal
1.239
deelnemers
½ uur
EFFECTEN T.A.V. STIMULEREN
Ongeorganiseerd
sporten
Lid sportvereniging
Stimulering tot meer
sporten?
Deelnemers (7x7)
Alle bezoekers
Ja
Nee
Ja
Nee
83,8%
16,2%
61,9%
38,1
Ja
Nee
Ja
Nee
86,8%
13,2%
54,1%
45,9%
Ja
Nee
Weet niet
Ja
Nee
42,6%
23,6%
33,8%
23,5%
53,7% 22,8%
Weet niet
Bezoekers hoofdevenement: 25,6 % gestimuleerd, 56,8 % niet gestimuleerd om te sporten
NETWERK: SCHOLEN BINDEN
Succes- en faalfactoren op basis van 19 interviews op scholen
Binding combinatiefunctionaris en afstand tot evenement in stad geen effect.
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Succesfactoren
Faalfactoren
Persoonlijk gesprek
Kost tijd en energie
Eerder benaderen
Benadering via mail
Werk uit handen nemen
Vaste evenementen
Toernooien combineren
Jaarplanning
Persoonlijk gesprek
Late benadering
Eerder benaderen
Werkdruk
Werk uit handen nemen
Geen aansluiting visie
Enthousiasmeren
Onduidelijke informatie
Heldere informatie
Benadering per mail
NETWERK: RESULTATEN
•
•
•
•
29 verschillende side-events
Ongeveer 100 deelnemende scholen
Ongeveer 50 maatschappelijke partijen
333 scholen en 20 maatschappelijke
instellingen ontvingen het lesboekje
7. DISCUSSIE
• Maatschappelijke waarden meetbaar maken
en beter vergelijkbaar: heldere definities?
• Zijn gesubsidieerde side-events daadwerkelijk
een meerwaarde om de maatschappelijke
waarde te vergroten?
• Is het verstandig om juist scholen te betrekken
bij de side-events?
• Leerpunten?
Auteurs:
Hans Slender
Wendy Hoek
Jasper de Vries
Opdrachtgever:
SportDrenthe
Mieke Zijl
Onderzoeksgroep:
Kamil Dammer, Lieuwe Geesing, Anniek Hendriks, Wander Hielkema, Maurice Mulderij, Anne
Neuteboom, Bart Plasman, Eva Pot, Jens Randelzhover, Ronald Slangenberg, Maikel Takken, Yusuf Tatiev,
Philip Tiekink, Eline de Vries, Robbert Zonderland, Erwin Zwart
Aan dit onderzoek hebben bijgedragen:
Jan-Hein Evers, Frony Babois, Rowena Drenth, Paul Hover,Stef de Jonge, Ab van der Velde, Aly Postma,
Jonathan van den Akker, Rianne Bijl, Ewoud Kamphuis, Rutger Mulder, Vincent Mooi, Angelique
Bloemberg

similar documents