Ppt Opdracht 2

Report
VRAGEN 1.2 A
VRAAG 1
Waarom geeft men in figuur 1 langs de Y-as het percentage leerlingen weer en niet
het aantal?
Omdat de aantallen jongens en meisjes in de leeftijdscategorieën niet gelijk zijn.
VRAAG 2
Wat bedoelt de schrijver met “de verwatering van het Vwo-diploma”?
Als meer leerlingen het diploma halen dan bij hun niveau past, wordt het Vwodiploma minder waard.
VRAAG 3
Er worden jaarlijks ongeveer 200.000 baby’s geboren in Nederland.
Als je ervan uitgaat dat 15% van de jongens in staat zou moeten zijn een Vwodiploma te halen, hoeveel jongens hebben dan in 2006 minder hun Vwo-diploma
gehaald dan deze verwachting van 15%?
0,018(verschil in percentage dat jongens diploma halen en de verwachte 15 %)
x100.000(aantal jongens)x1,04 % meer jongens dan meisjes)= 1.872 jongens
VRAAG 4
Waarom spreekt de auteur van ‘geen probleem, maar een drama voor Nederland’?
De schrijver vindt het een zéér groot probleem voor Nederland en voor de leerlingen.
VRAAG 5
Ervaar jij meisjes als leergieriger dan jongens?
Antwoord persoonsafhankelijk.
Waarschijnlijk vindt men meisjes ijveriger enz. enz.
VRAAG 6
Waardoor stapten destijds meer jongens dan meisjes over van Havo-5 naar Vwo-5?
En waarom is dat afgelopen sinds de Tweede Fase is ingevoerd?
Er worden drie oorzaken genoemd die de afname van het aantal jongens dat een
vwo-diploma haalt, kunnen verklaren:verminderde overstap van Havo, andere aanpak
in de basisvorming, andere aanpak in Tweede Fase.
Het is sinds de invoering van de Tweede Fase lastig om met een Havo-diploma in de
vijfde klas van het Vwo in te stappen doordat er al toetsen van het Schoolexamen in
de vierde klas Vwo worden afgenomen en doordat het Havo bijvoorbeeld een
vreemde taal minder heeft.
VRAAG 7
Welke van deze drie speelt volgens jou de hoofdrol?
Onderbouw je keus met een argument.
Keuze is persoonsafhankelijk
VRAAG 8
Probeer een onderzoek te ontwerpen om vast te stellen of de door jou bij vraag g
gekozen oorzaak ook inderdaad eraan heeft bijgedragen dat er minder jongens een
Vwo-diploma halen.

similar documents