Snelheid - Betavakken

Report
Eenparige beweging
Na deze les kennis van:
eenparige beweging.
grafiek tekend.
lineair en evenredig.
© Ing W.T.N.G. Tomassen
Bewegen
3.3 Eenparige bewegen
© Ing W.T.N.G. Tomassen
Eenparige beweging
Wat is een eenparige beweging?

Een beweging waar
de snelheid niet van veranderd.
Grafieken maken
Hoe teken je een grafiek
Grafieken maken
Stap 1
Maak een tabel van de meetresultaten of formule.
Gegevens in bovenste rij (X-as)
Meting of berekening in onderste rij (Y-as)
t in s
0
1
2
3
4
v in m/s
0
10
20
30
40
Grafieken maken
Stap 2
Teken de horizontale as (X-as) en verticale as (Y-as)
(denk aan eitje valt naar beneden)
Grafieken maken
Stap 3
Bepaal de stapgroote
Kies stap van: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250 enz
De x-as en y-as hebben eigen stapgrootte
Denk aan zaagtand indien nodig.
Grafieken maken
Stap 4
Zet bij de assen waar het over gaat
teksten uit tabel: grootheid (onderwerp) en
Eenheid (maat).
Voorbeeld: afstand in m of tijd in s
Grafieken maken
Stap 5
Bij berekening (exact): zet de punten in het assenstelsel.
Bij metingen (globaal): zet een kruisje in het assenstelsel
Grafieken maken
Stap 6
Teken de grafiek door deze punten / kruisjes. Let op:
Geo gebruik als alle punten/kruisjes op een rechte lijn liggen.
Anders vloeiende lijn.
Eenparige beweging
Eenparige beweging
Snelheid constant
s-t diagram rechte lijn
Eenparige beweging
Eenparige versnelde beweging
Snelheid neem constant toe
s-t diagram parabool
Eenparige beweging
De lineaire functie
Kenmerken:
1. Constante toename (helling)
2. Rechte lijn
3. Snijpunt Y-as is het startgetal.
lineaire functies
De lineaire functie
Kenmerken:
1. Constante toename (helling)
2. Rechte lijn
3. Snijpunt Y-as is het startgetal
 = 200 + 50
 = 0 +  × 
 = 200 + 50/ℎ × 
Evenredig
Wat is evenredig
Evenredig
Welke kenmerken ken je bij
recht evenredig?
Evenredig
Kijk eens naar beide formules
Oefenen
Een uitdager
(denk aan wiskunde pw kantelpunt en
lineaire formule)
Janneke heeft al 36 km gefietst als haar broertje
van huis vertrekt.
Zij fietst met een snelheid van 12 km/h en hij
fietst met een snelheid 18 km/h.
Hoelang moet haar broertje fietsen voordat hij
haar ingehaald heeft?
Bereken na hoeveel km dat is.
Oefeningen
Begin afstand janneke 36 km en de snelheid is 12 km/h
 = 36 + 12 × 
 = 0 +  × 
 = 30  + 12 /ℎ × 
Oefeningen
Begin afstand broertje 0 km en de snelheid is 18 km/h
 = 18 × 
 = ×
 = 18 × 
Oefening
oplossen
18X - 6= X 12X + 36 /
X=6
Stap 1: LL en CR ( + en -)
Stap 2: Letter vrij ( x en /)
Stap 3: Y uitrekenen
()
²
X
+
+
+
-
√
/
+
+
-
+
+
Oefening
De gefietste afstand is:
 = 18
 = 18 × 6 = 108 
 = 36 + 12
 = 3618 × 6 = 108 
6,108  ℎ    
opgave
Opdrachten
Maak t/m opdracht 34.
Oefening
Samengevat
Grafiek:
1. Tabel
2. Assen
3. Grootheid en eenheid
4. Stapgrote
5. Plusjes
6. Vloeiende lijn.
Evenredig:
X twee maal zo
groot, y twee maal
zo groot

 =

Grafiek rechte lijn
door oorsprong

similar documents