05_znaceni_vodicu_kabelu

Report
Tematická oblast
Autor
Ročník
Obor
Anotace
Značení vodičů a kabelů
Úvod
Značení vodičů a kabelů
Technologie
2
Značení vodičů a kabelů
Vloženo
Vloženo z ENZ
02_site_tn_tt_it.pptx
Začátek
Technologie
3
Značení vodičů a kabelů
Názvosloví
Zkratka
PE
N
PEN
T
I
C
S
Význam
Protective Earth
Neutré (fr.)
Protective Earth - Neutré
Terré (fr.)
Isolé (fr.)
Combiné (fr.)
Separé (fr.)
Technologie
Překlad
ochranná zem
neutrální, nulový
uzemněný
izolovaný
kombinovaný
oddělený
4
Značení vodičů a kabelů
Názvosloví
Pracovní vodič - vodič, který slouží k vedení proudu při
provozu zařízení
Pracovní vodiče jsou
• fázové
• nulové
Nulový vodič – vodič připojený na nulový bod zdroje, bez
ohledu na to, zda je spojen se zemí či nikoliv
Ochranný vodič - vodič vedený úmyslně za účelem ochrany
před nebezpečným dotykovým napětím bez ohledu na to, zda je
současně vodičem pracovním či nikoliv
Technologie
5
Značení vodičů a kabelů
Příklady
Vodiče L1, L2, L3 jsou pracovní – vedou proud.
Vodič PEN je
• ochranný – je použit k
ochraně
• pracovní – vede proud
• nulový – je spojený s
nulovým bodem zdroje
Síť TN-C
Technologie
6
Značení vodičů a kabelů
Příklady
Vodiče L1, L2, L3 jsou pracovní – vedou proud.
Vodič N
• je pracovní – vede proud
• je nulový – je spojený s
nulovým bodem zdroje
• není ochranný
Síť TN-S
Vodič PE
• je ochranný
• je nulový – je spojený s
nulovým bodem zdroje
• není pracovní – nevede
proud
Technologie
7
Značení vodičů a kabelů
Vloženo
Vloženo z ENZ
02_site_tn_tt_it.pptx
Konec
Technologie
8
Značení vodičů a kabelů
Barevné značení
Vodič, žíla
Fázový
Hnědá,
nebo
černá,
krajní
šedá
Zeleno
Ochranný
žlutá
Střední,
Modrá
nulový
Technologie
Barva
9
Značení vodičů a kabelů
Barevné značení
Název
Fázové vodiče
Ochranný vodič
Vodič PEN
Pracovní nula
Označení
L1, L2, L3
PE
PEN
N
Technologie
Barva
hnědá, černá, šedá
zelenožlutá
zelenožlutá
světle modrá
10
Značení vodičů a kabelů
Barevné značení
Toto je minimální počet
vodičů pro vedení proudu
Počet vodičů
2
K minimálním dvěma jsme
přidali ochranný
3
Minimální počet pro
trojfázové obvody
K minimálním třem jsme
přidali ochranný
4
K minimálním třem jsme
přidali nulový
K minimálním třem jsme
přidali nulový i ochranný
5
Technologie
11
Značení vodičů a kabelů
Barevné značení
Pro spotřebiče třídy 2 – bez ochranného vodiče, např.
vrtačka. Prodlužka v tomto provedení je životu
nebezpečná.
Pro spotřebiče třídy 1 – s ochranným vodičem, např.
pračka. Prodlužka v tomto provedení je bezpečná.
Pro symetrické trojfázové spotřebiče třídy 2. Prodlužka v
tomto provedení je životu nebezpečná.
Pro symetrické trojfázové spotřebiče třídy 2. Prodlužka v
tomto provedení je bezpečná.
Pro nesymetrické trojfázové spotřebiče třídy 2. Prodlužka
v tomto provedení je životu nebezpečná.
Pro nesymetrické trojfázové spotřebiče třídy 2. Prodlužka
v tomto provedení je bezpečná.
Technologie
12

similar documents