Planten Sensations

Report
Leuven
12 november 2011
Toch worden er veel niet gebruikt, omdat:
• De geneesmiddel beelden niet compleet zijn
• Vaak fytotherapeutische werking onze homeopathische boeken
staat
• Veel beschrijvingen van de werking gebaseerd is op
vergiftigingsverschijnselen
• … omdat het er zoveel zijn…
Zoals alle wetenschappen heeft de homeopathie:
•
•
•
•
Een hypothese geformuleerd
Proefnemingen gedaan
Data verzameld
Systematiek ingebracht
De volgende stap:
Inzicht in de werking?
• ‘Reactivity’: reageren op hun omgeving: stenen, planten,
dieren en mensen: altijd en automatisch
• (Ze verzamelen stenen , schelpen of kristallen, hebben groene
vingers, houden van tuinieren, willen verse bloemen, zijn
gevoelig voor geuren en kleuren, houden erg van dieren,
hebben huisdieren, voelen met ze mee of zijn bang en/of
gefascineerd door dieren, zijn sociaal en begaan)
• Planten zijn betrokken: treden in relatie met de wereld om hen
heen: door de schoonheid/lelijkheid, de zintuigelijke impressies,
de gevoelsgewaarwordingen die opgewekt worden
Planten willen naar buiten, ze hebben behoefte aan licht en lucht
• ‘Sensitivity’: voor omgevingsfactoren: landschappen, de
elementen, weersomstandigheden, temperatuur, zon, water, enz
Snel geraakt,
beïnvloed,
bewogen
geroerd
aangedaan
• Op een specifieke manier aangedaan door ‘alles’ en op zoek naar
het tegenovergestelde: dit is de ‘condition to be OK’
Content is:
• de inhoud van de anamnese
• de woorden van de patiënt
• wat er in een papercases staat
Context is:
• de soort patiënt
• hoe de content tot de homeopaat komt
• wat de homeopaat observeert
• de lichaamstaal van de patiënt
• het verloop van de anamnese
• Mineraal: het consult bouwt op, vaak maar één of twee
onderwerpen, antwoorden op de vragen, probleem in één zin
samen te vatten
• Dier: houdt de aandacht gaande, schat de reactie van de
homeopaat in, geeft diverse aspecten van het dier dat ze nodig
hebben, vaak gecompenseerd
• Plant: geeft veel: veel symptomen, veel modaliteiten, veel
•
•
•
•
voorbeelden, veel story, veel uitdrukkingen, lichaamstaal
Heeft over het algemeen een levendige, kleurrijke taal met veel
beelden, anekdotes, verhalen, details
Geeft het miasma duidelijk, vaak al in het begin van de
anamnese
Antwoordt op een vraag met weer een nieuw voorbeeld of
verhaal
Relateert met de homeopaat
• De omschrijving van de Vitale verstoring lijkt level 3:
emotioneel of ‘story’
• De sensation of vitale woorden zijn gewone, dagelijkse
woorden van gevoelens die algemeen menselijk zijn: gekwetst,
pijn, geschokt, vastzitten, benauwd, een ramp, een marteling,
kwetsbaar, gebroken, verbonden, verlamd, gevaar, catastrofe,
verveling, brandend, stijf, bedroefd, gekrenkt, geïrriteerd
We missen ze omdat ze zo gewoon zijn
en raken overweldigd door teveel informatie
Als we door de bomen het bos niet meer zien
zijn we in het Plantenrijk
• Volg de patiënt waar hij je ook mee naartoe neemt
• Stel alleen vragen over de onderwerpen die de patiënt heeft
aangebracht
• Kies geen al of niet vermeende sensationwoorden uit om verder
op door te vragen (bv. gechoqueerd, gekwetst) in het begin van
het interview
• Probeer niet de patiënt op een dieper niveau te krijgen door
onnatuurlijke ingrepen
• Pin de patiënt niet vast op handbewegingen
• Probeer de boodschap in de verhalen te begrijpen, en
informeer ernaar
• De trefwoorden die we in de schema’s van Sankaran vinden
(die uit de rubrieken in onze MM geëxtraheerd zijn)
• Met andere woorden: provingssymptomen
• Soms zijn die sensationwoorden te vinden op niveau 1 en 2
(lichaam) en soms op 3 en 4 (geest) maar idealiter op allebei
• We moeten een gefixeerde, terugkerende, repititieve
gewaarwording hebben die gegeneraliseerd is (door de
patiënt)
• Om het even welke aanleiding veroorzaakt dezelfde
gewaarwording, die niet kan weg verklaard worden
• Gecompenseerde patiënten laten vaak maar één zijde van de
medaille zien
• Toch heeft ieder middel een ‘vital sensation’, van daaruit een
‘coping up’ mechanisme/overlevingsstrategie die succesvol is of
faalt en/of een compensatie
• Er zijn er 43 plantenfamilies in schema gebracht door Sankaran
(afhankelijk van het feit of Fungi meegeteld worden of niet)
• Nog ongeveer evenveel families zijn dus niet in (de sensation)
kaart gebracht
• Nogal wat families zijn ondergebracht in een grotere groep
(orde/klasse)
• RADAR/OPUS
• Hahnemanse miasmata zijn level 2 aangeboren
constitutionele tendensen en zwakheden
• Ze kunnen ons helpen Nosoden en Monera te identificeren
• Sankaranse miasmata zijn level 4 delusions and coping up
mechanismen of overlevingsmechanismen
• Ze helpen ons de plantenremedie te vinden
• Bij patiënten uit het Mineralenrijk is het miasma vaak niet
duidelijk en, omdat we 18 kolommen hebben om het stadium te
bepalen, ook overbodig
• Bij patiënten uit het Dierenrijk is het miasma eveneens niet
duidelijk en wordt verward met de sensation van het
subkingdom: bv. vogels: tuberculeus, insecten en spinnen idem,
zoogdieren en slangen: lepreus of syfilitisch…
• Bij patiënten die een middel nodig hebben uit het Plantenrijk
is het miasma meestal duidelijk en komt vaak zelfs eerder uit de
verf dan de sensation
• Het feit dat het miasma duidelijk is, vormt op zichzelf een
argument voor een plant
• We kennen meestal maar één of enkele familieleden uit de
ganse familie
Het miasma helpt ons een minder bekend familielid met de
zelfde zekerheid en met hetzelfde diepgaande effect voor te
schrijven
Dit breidt ons arsenaal aan middelen enorm uit

similar documents