Igra asocijacije

Report
Igra asocijacije
tekst
A1A1
tekst
B1 B1
tekst
C1 C1
tekst
D1D1
tekst
A2A2
tekst
B2B2
tekst
C2C2
tekst
D2D2
tekst
A3A3
tekst
B3B3
tekst
C3C3
tekst
D3D3
tekst
A4A4
tekst
B4B4
tekst
C4C4
tekst
D4D4
rješenje
A A
rješenje
B B
rješenje
C C
rješenje
D D
konačno rješenje
KONAČNO
RJEŠENJE
tekst
A1
tekst
B1
tekst
C1
tekst
A2
tekst
B2
tekst
C2
A3
tekst
tekst
B3
tekst
C3
RJEŠENJE
A
A
RJEŠENJE
B
B
RJEŠENJE
C
C
KONAČNO RJEŠENJE
KONAČNO
RJEŠENJE
Otkrijmo sliku
1
-6·(-9)
1
1
1
1
2
2
2
2
72:9
42:6
3
3
3
3
3
3
4
4
x-5x
8y·6y
4
4
5
5
5
5
5
5
1
površina opseg
romba kvadrata
4
Ovo je predložak za izradu prezentacija za igre asocijacija i igre "Otkrijmo sliku".
Možete ga iskoristiti da ubacite riječi odnosno zadatke koje želite i tako ga pripremite za
svoju nastavu.
Igra asocijacija
Izaberite slajd na kojem je tablica kakvu želite (3x3 ili 4x4).
Da biste ubacili svoje riječi, učinite sljedeće:
1. Kliknite desno od tablice. Pojavljuje vam se okvir cijele tablice.
2. Dok je vidljiv taj okvir, stišćite strelice na tipkovnici dok ne dođete u polje u koje želite
ubaciti tekst. Izbrišite tekst koji je već tamo i utipkajte svoj. Kad utipkate tekst u tom polju,
strelicama se premjestite u sljedeće polje, utipkajte što želite itd.
Nakon što unesete sve izmjene, izbrišite sve slajdove koji vam ne trebaju (uključujući i
ovaj), te snimite prezentaciju pod željenim imenom.
Naravno, možete izmijeniti i boje, fontove i ostale detalje u skladu sa svojim ukusom.
Igra "Otkrijmo sliku"
Ako umjesto igre asocijacija želite napraviti igru "Otkrijmo sliku", na slajd sa slikom
ubacite zadatke po želji. Jednostavno, kliknite na polje u koje želite unijeti svoj zadatak i
utipkajte ga. Naravno, možete i izmijeniti sliku...
Predložak prezentacije izradila:
Dubravka Petković
Doradila:
Antonija Horvatek
Autor sadržaja igre:
(ovdje upišite svoje ime)
Najtoplije zahvaljujem kolegici Dubravki Petković
na dopuštenju da ovu prezentaciju stavim na svoje
web stranice.
Ako među vama bude onih koji će doraditi ove igre,
a nakon toga i sa mnom podijeliti dorađene verzije,
unaprijed se zahvaljujem, jako rado ću ih primiti, a
pogotovo ako se radi o sadržajima vezanim uz
matematiku ili opću kulturu (za uzrast učenika
osvnovne škole).
Antonija Horvatek
[email protected]
http://public.carnet.hr/~ahorvate

similar documents