Presentatie discipline 1

Report
RADIOPROCEDURE WVL
NOODPLANNING
Officiële versie 1.0
13/11/2014
02/12/2014
Kapt. P. Stichelbaut
Radioprocedure WVL-DISC1-Noodplanning.pptx
VOORWOORD
•
Naast reguliere gespreksgroepen eveneens gespreksgroepen voor noodplanning
•
De opschaling van de aanpak van een noodsituatie ontstaat meestal uit de bijkomende
info ter plaatse verzameld vanuit een reguliere gebeurtenis
•
HCS112 kan ook het MIP type A direct afkondigen
•
Elke disciplines kan als eerste ter plaatse komen
•
Vooralarm is mogelijk
•
Officier heeft cruciale rol (mono of multi ?)
•
Brandcommando blijft belangrijk zowel tijdens mono- als multi-werking
•
In deze presentatie : voorbeeld gespreksgroepen uit zone Midwest (2).
•
Kleur in ppt : Monodisciplinaire gespreksgroepen en Multidisciplinaire gespreksgroepen
•
Doel : inzicht, kennis en gebruik mono- en multigespreksgroepen brandweer
NOODSITUATIE
Niet herkend als noodsituatie : opstart reguliere interventie
Incident
Info ter
plaatse
Herkend als noodsituatie
Opstart
NOODPLANNING
… ontstaan uit reguliere gebeurtenis
FZ2 WVL D
Uitruk volgens gebeurtenissentype.
… ONTSTAAN UIT REGULIERE GEBEURTENIS
•
Basisuitruk van brandweer vertrekt op basis van info bekomen in HCS112
•
Zonale alarmeringsterminal (XML) alarmeert basisuitruk volgens gebeurtenissentabel
zone
•
Radiocommunicatie van de bewegingen voertuigen en algemene info op de ‘FZ2 WVL D’
•
Eigenlijke radiogesprekken reguliere interventie :
• Monodisciplinaire gespreksgroep voor alle interventies volgens locatie interventie
(behoudens de uitzonderingen in volgend punt)
bv. ‘FZ2 WVL 05 IZ’ = brandweerinterventies op grondgebied Izegem
• Multidisciplinaire gespreksgroep voor interventies met ‘effectieve samenwerking’
andere disciplines (ZW, MUG en Pol)
bv. ‘M WVL P02’
= basismultidisciplinaire gespreksgroep grondgebied zone 2
ACTIES TER PLAATSE
•
Infogaring / verkenning
•
Besluitvorming
•
Motorkapoverleg (MKO) – ‘M WVL P02’ met andere disciplines en …
•
Voorstel Burgemeester/Gouverneur tot opstart ANIP, …
•
SITREP naar HCS112 met alarmbericht op
•
Keuze gespreksgroepenblok volgens locatie in een HVZ
Daarvoor zijn 5 blokken beschikbaar met nog extra 5 blokken :
•
M WVL P01
… 10
•
M WVL CC01
… 10
•
M WVL CPOPS01 … 10
•
M WVL RV01
… 10
•
M WVL LOG01
… 10
•
F WVL CO01
… 10
‘M WVL C’
(eigen zonale dispatching)
In ons voorbeeld :
(en F WVL P01 …. 10)
02
… direct aangestuurd als noodplanning
FZ2 WVL D
Uitruk volgens gebeurtenissentype
en ev. bijkomende middelen.
… DIRECT AANGESTUURD ALS NOODPLANNING
•
Basisuitruk van brandweer vertrekt op basis van info bekomen in HCS112
•
Zonale alarmeringsterminal (XML) alarmeert basisuitruk volgens gebeurtenissentabel
zone
•
Extra middelen volgens noodplanning worden eveneens gealarmeerd (vanuit zonale
dispatching voor zonale brandweermiddelen)
•
Radiocommunicatie van de bewegingen voertuigen en algemene info op de ‘FZ2 WVL D’
•
Eigenlijke radiogesprekken interventieploegen blijven :
• Monodisciplinaire gespreksgroep voor alle interventies volgens locatie interventie
(behoudens de uitzonderingen in volgend punt)
bv. ‘FZ2 WVL 05 IZ’ = brandweerinterventies op grondgebied Izegem
• Multidisciplinaire gespreksgroep voor interventies met ‘effectieve samenwerking’
andere disciplines (ZW, MUG en Pol) ; nu ook afspraken motorkapoverleg
bv. ‘M WVL P02’
= basismultidisciplinaire gespreksgroep grondgebied zone 2
ACTIES TER PLAATSE
•
Infogaring / verkenning
•
Besluitvorming
•
Motorkapoverleg (MKO) – ‘M WVL P02’ met andere disciplines en …
•
SITREP naar HCS112 met alarmbericht op
•
Keuze gespreksgroepenblok volgens locatie in een HVZ
Daarvoor zijn 5 blokken beschikbaar met nog extra 5 blokken :
•
M WVL P01
… 10
•
M WVL CC01
… 10
•
M WVL CPOPS01 … 10
•
M WVL RV01
… 10
•
M WVL LOG01
… 10
•
F WVL CO01
… 10
‘M WVL C’
(eigen zonale dispatching)
In ons voorbeeld :
(en F WVL P01
…. 10)
02
RADIOCOMSCHEMA
Dir CP-OPS
CP-OPS
Voorbeeld voor zone 2 (Midwest)
Dir-BW
(M WVL CP-OPS02)
F WVL CO02
Meetplan /
meetploegen
Brandcommando
FZ2 WVL 05 IZ
FZ2 WVL 11 RO
FZ2 WVL WTR
FZ2 WVL IHM
FZ2 WVL 04 IN
FZ2 WVL GASP
RADIOCOMSCHEMA
GCC of PCC
Voorbeeld voor zone 2 (Midwest)
nu met CC
D1
M WVL CC02
Dir CP-OPS
CP-OPS
Dir-BW
(M WVL CP-OPS02)
F WVL CO02
Brandcommando
BEZETTING BRANDWEER
GCC of PCC
D1
Voorbeeld voor zone 2 (Midwest)
M WVL CC02
Dir CP-OPS
CP-OPS
Dir-BW
(M WVL CP-OPS02)
F WVL CO02
Brandcommando
TOT SLOT
•
Bedankt voor de aandacht en medewerking.
•
… vragen ?
•
Oefenen
•
Succes

similar documents