Scrum overview

Report
SCRUM
workshop
Introductie
Ze zeggen dat dit de manier
is. Laten we het maar
gewoon doen...
Leuk, maar wie is
verantwoordelijk voor
de deployment?
The Problem: The Chaos Report



Onderzoek gestart in1994
Ruim 35,000 software development projecten bekeken
In 2000:
Source:
Standish “Chaos” Report, Jim Johnson lecture at XP2002 conference: http://www.xp2003.org/xp2002/talksinfo/johnson.pdf
Functies gebruikt in een typisch systeem
Always
7%
Often
13%
Sometimes
16%
Never
45%
Rarely
19%
Source: Jim Johnson lecture at XP2002 conference
Waarom mislukken IT projecten?









Aannames
Gewijzigde prioriteiten
Gebrek aan samenwerking
Omgeving wijzigt
Beperkingen in communicatie
Probleem is niet duidelijk
Oplossing is onbekend
Technische beperkingen
…
Bron: http://agilemanifesto.org/iso/nl/
Waterfall vs Agile
Coingame
Wat is Scrum
Wat is Scrum
 Ontwikkelt in’90 – ’96 door Ken Schwaber & Jeff Sutherland
 Simpel en populair framework
 Youtube: Jeff Sutherland breaks down the structure of scrum
Scrum =




Prioriteren op waarde
Voorspelbaarheid
Feedback
Fun
Scrum overview
Scrum bord
Burndown Belemmeringen
Dagelijkse update
3 wekelijkse sprint
Sprint Demo
& retrospective
Sprintplanning
Productbacklog
Shipable
product
Sprint backlog
D.O.R.
D.O.D.
Scrum overview
 3 rollen
 Team
 Product owner
 Scrummaster
 4 gebeurtenissen




Sprintplanning
Daily scrum
Sprint demo/review
Sprint retrospective
 4 artifacten




Product backlog
Sprint backlog
Burndown
Definition of Done
 Scrumguide (scrum.org)
Scrum Board
Teamwork
3 rollen
Team
Productowner
Scrummaster
Productowner
Bepaalt de functionaliteit van het product
Bepaalt de einddatum en inhoud
Is verantwoordelijk voor de winstgevendheid (ROI)
Bepaalt functionaliteit en prioriteit in volgorde van
marktwaarde
 Functionaliteit en prioriteit kunnen elke iteratie aangepast
worden, naar behoefte
 Accepteert het uiteindelijke resultaat (of niet)




Geschreven specificaties





Maak 2-tallen (Analist en Developer)
Developers gaan de zaal uit
Analisten maken in 5 minuten geschreven specificaties
Analist geeft specs aan Developer zonder te spreken
Developer krijgt 5 minuten om de specs te realiseren
Geschreven specificaties
Product backlog
Sprint 1
= userstory
Sprint 2
Schatting Done bij een Velocity van X
Schatting Done bij een velocity van Y
Userstory
Userstory:
As a <role>
I want to <what>
So that <why>
+/- requirement
Notes:
e.g. ref to wireframe, non-functional
requirement etc.
How to demo / how to test:
<as smart as possible>
Estimate
<storypoints>
Zou gekoppeld
kunnen worden
aan testscenario’s
en testscripts
Effective Communication
Scrum team







Gebruikelijk 5-9 mensen
Multi-disciplinair: Programmeurs, testers, ontwerpers, etc.
Leden zijn fulltime toegekend
Teams organiseren zichzelf
In het ideale: helemaal geen titels/rollen
Teamindeling is vast
Focus
Scrummaster
 Verantwoordelijk voor de toepassing van Scrum waarden
en normen
 Wegnemen van belemmeringen
 Zorg voor optimale productiviteit van het team
 Zorg voor samenwerking tussen de verschillende
disciplines en rollen
 Schermt het team af van verstoringen van buiten het
team
4 Meetings
 Sprint planning
 Daily scrum
 Sprint review
 Sprint retrospective
Sprintplanning
Ref Mike Cohn “Agile Estimation and Planning” (zie ook YouTube)
Een aantal biologische feiten:
 Het is voor het menselijk brein moeilijk tijd in te schatten,
zeker als het meer dan een aantal uur is.
 Dit wordt uitvergroot door de hoeveelheid onzekerheden
in software development, druk vanuit management
verschil in skills van het team, …
 Echter, we zijn redelijk goed in het vergelijken van dingen.
Dat kunnen we vrij accuraat.
Uren of storypoints
Planning op basis van uren:
 Minder dan 1 dag: 1, 2, 4 of 8 uur.
 Meer: 2, 3, 5, 10 dagen, 1 maand etc.
 Als aan een taak gewerkt is wordt het restant opnieuw
geschat.
Plannen op basis van StoryPoints:
 Het idee is om één referentie user story een aantal story
points te geven en vervolgens andere user stories, punten
te geven relatief t.o.v. de referentie.
 Voordeel: snel en gezamenlijk.
Planning poker
 Simpele en effectieve methode die als team uitgevoerd
kan worden
 Zorgt voor interactie tussen alle team leden en product
owner
 Snel achterhalen van de daadwerkelijke opdracht.
 Zorgt voor een gedragen schatting van het gehele team.
 Regels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Productowner leest user story voor en geeft toelichting
Vragen stellen/discussie over de userstory
Iedereen trekt een kaart en legt hem omgekeerd neer
Alle kaarten worden tegelijk omgedraaid
Alle schattingen gelijk -> Volgende userstory
Schattingen ongelijk -> hoogste en laagste geven
toelichting, daarna opnieuw naar 3 (zolang het nodig is).
Storypoints vertaald naar planning
 De velocity is het aantal storypoints het team kan
afronden in de gegeven tijd (sprint).
 Het team kan haar velocity pas bepalen na een aantal
sprints (4+).
160
140
120
100
Estimate M
80
Realized M
60
40
20
0
8A
8B
8C
9A
9B
10A
10B
11A
11B
Samenvatting






Focus op continue verbeteringen
Snel inspelen op veranderingen
Waarde toevoegen, belangrijkste eerst (backlog)
Timebox (sprint)
3 rollen (productowner, team, scrummaster)
4 meetings (planning, daily, demo, retro)
Simplifying Life
with SCRUM
Twitter:
#intoscrum

similar documents