Fremtidens materialer med tanke på ombruk og

Report
Fremtidens materialer med tanke
på ombruk og gjenvinning
Katharina Bramslev
Grønn Byggallianse
TEK10:
Miljøkrav til materialer
• ” Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for
ombruk og materialgjenvinning. .” (§9-5 Avfall)
• ” Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med
lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer.
Helse- og miljøskadelige stoffer)
.”(§ 9-2
Krav om dokumentasjon
• Ny europeisk byggevareforordning skal erstatte
dagens byggevaredirektiv
• Byggevareforordningen setter krav til hvilken
produktdokumentasjon som må foreligge før
omsetning og markedsføring av byggprodukter
i EØS-området
• Krav til dokumentasjon av egnethet for ombruk
og materialgjenvinning?
Cradle-to-cradle
• Utfordring - produkter med lang levetid
• Gjenvinnings- og bruksmuligheter om 75-100 år ??
• Biologisk og teknisk kretsløp
Figur fra ”Cradle to cradle i det byggede miljø”, Vugge til vugge et al
AVFALL = FØDE
5
C2C
5 cradle-to-cradle prinsipper
1. Giftfritt
2. Basert på resirkulerte materialer
3. Basert på fornybar energi
4. Resirkulering av vann i produksjonen
5. Sosial ansvarlighet
Cradle to Cradle Products Innovation Institute
www.c2ccertified.org
FRA SKADEMINIMERING
TIL POSITIV PÅVIRKNING
7
Viktige forutsetninger for
fremtidig ombruk og gjenvinning
• Mulig å separere
• Minst mulig skadet, bl.a. som følge av demontering
• Rent (fritt fra impregnering, overflatebehandling
etc)
• Har relevant dokumentasjon (brann,
varmeisolering, lydisolering, konstruktive krav
osv)?
POSITIV
PRODUKTUTVIKLING FOR
VÅRE VANLIGE
BYGGEMATERIALER
9
Tre
Fornybart, ombrukbart og resirkulerbart
Ta vare på disse egenskapene
Nye trender:
Bambus – meget hurtigvoksende (høstes etter 2-3 år),
hardt
Massivtre – uten lim eller andre materialtyper
Lavkarbonbetong / Miljøbetong
En del av klinkeren er erstattet med
flyveaske fra kullkraftverk eller slagg fra
smelteverksindustrien
Bruker avfall til nye produkter
Reduserer klimagassutslipp
Gir sterkere betong
Økt fokus på bruk av fornybar energi til
produksjon
Brosjyre fra www.byggutengrenser.no
Metaller
• Alle metaller kan gjenvinnes
• 40-50% av Europas metallproduksjon
kommer fra gjenvunnet metall
• Stor klimagevinst ved å gjenvinne
• EPD angir resirkuleringsgrad
• Hensikt å stille krav til
resirkuleringsgrad?
UTVIKLING AV NYE
MATERIALER BASERT PÅ
CRADLE TO CRADLE
13
Biologisk ”sement”
• bioMason
• Produsert av bakterier
som koraller
• Lite energibruk
• Råmaterialer:
bakterier, gjær, urea,
natriumklorid og
sjøvann
• 5 dagers
produksjonstid
• 1.plass i C2Ckonkurranse 2013
• www.biomason.com
Cellulosebaserte produkter
• Bygningsplater basert
på 100%
avfallsprodukter; papir,
papp og avfall fra
landbruket
• Produsert av kun
fornybar energi
• Gjenbruk av vann i
fremstillingsprosessen
• 3. Plass i C2Ckonkurranse 2013
• www.ecorusa.com
Kompositter
•
•
•
•
•
•
•
Takheller i
komposittmateriale
GR Green
Laget av brukte
plastposer, plastflasker
(23%) og kalkstein
100% resirkulerbart
Minst 50 års levetid
Kandidat til C2C-pris
www.grgreen.com
Økt bruk av plastavfall
• EU-parlamentet foreslår bindende mål
for innsamling og sortering av 80 % av
alt plastavfall i EU.
• I dag resirkuleres 25%
17
C2C-PAVILLION
•
•
•
•
•
Fornybar energi
Design for adskillelse
Godt inneklima
Sunne materialer
Kunnskapsdeling
Cowi, GXN arkitekter, Vugge til vugge m.fl
18
19
Figur fra ”Cradle to cradle i det byggede miljø”, Vugge til vugge et al
Design is the first sign of
intention. As designers, we
promote a positive vision of the
future, based upon the belief
that many of the environmental
problems we face are, at root,
design challenges’.
William McDonough
FAIA. Int RIBA Co-author of Cradle to Cradle:
20
Inspirasjon og kunnskap
•
•
•
•
•
www.vuggetilvugge.dk
www.c2certified.org
www.trefokus.no
www.byggutengrenser.no
http://www.norskindustri.no/Bransjer/Gje
nvinning/
21

similar documents