Utviklingshemmede hos fastlegen

Report
Utviklingshemmede
hos fastlegen
Gro Thomassen (fastlege)
Bodø kommune
Havna Legesenter
Medfødte syndromer
 Velo-kardio-facialt syndrom (DiGeorges syndrom) Insidens 1/4000.
De med dette syndromet kan ha hjertemissdannelser, hypo
parathyreoidisme, moderat immunsvikt, endringer i ansiktskjelettet
, bihule og mellomøre problemer, mange har lett psykisk
utviklingshemming, øket risiko for sizofreni og stemningslidelser.
 Premature over lever i større grad enn tidligere og øker med de
utfordringene det innebærer.
 Downs syndrom
 Det finnes utallige defekter i stoffskifteenzymer insiden ca. 1/1000 .
De fleste behandles med spesialtilpasset diett noen kan gi kognitive
symptomer dersom de ikke får riktig behandling
 Utallige andre mer og mindre vanlige syndromer
 Er det mulig for fastlegen å ha oversikt over alle disse?
Hva er viktig for pasienten
 Livskvalitet
 Familie/venner
 Oppfølging
 Bolig
 Meningsfylt hverdag
 Helhetlig tilnærming
Fast lege, hvilken rolle skal vi
«spille» i pasientens liv?
Kjenne pasienten
Kjenne pårørende
Kunnskap om sykehistorien
Vite noe om pasientens kognitive nivå/funksjon
Lage erklæringer vedrørende pasientens behov
Bistå overfor tildelingskontoret for å gi rett helsehjelp
Årskontroller
Samarbeidsmøter
Henvisinger
Med mer
Når kronisk syke barn blir voksne en
spesiell utfordring for fastlegen
 Mange kroniske sykdommer hos barn har bedre
prognose enn for noen tiår siden.
 De fleste medfødte syndromer kjennetegnes av
sammensatte helseproblemer
 Barneavdelingen tar seg av barna på en helhetlig måte
 Det finnes sosiale arenaer der barna møtes
 Hva skjer når de blir voksne?
Anbefalinger ved undersøkelser
av pasienter med Downs
syndrom
 Kontinuerlig vurdering av infeksjoner, mage- tarm og
urinveier
 Hver 6. mnd. tannstatus
 Årlig registrere vekt og vekt endring
 Atferdsendringer
 Lytte på hjertet, palpere testikler årlig, blodprøer av
stoffskifte, vitamin og jernstatus, blodbildet, lever- og
nyrefunksjon, SR, CRP Vurdere behov for henvising til
spesialist
 Holde oversikt over hørsel og syn
 Spesielt fokus på nakke, beintetthet, følge de generelle
screeningreglene som finnes.
Hyppig forekommende lidelser
hos voksne med Downs syndrom
Medisinsk tilstand
Anslått prevalens (%)
Økt infeksjonstendens
100
Gastrointestinale lidelser
>70
Mitralklaffeprolaps
57
Alzheimers sykdom
50-70% (ved 60 år)
Obstruktivt søvnapnèsyndrom
30-50
Katarakt=grå stær
17-29
Hypotyreose
7-50
Epilepsi
12-46
Hørsel tap
12-72
Fastlege kontoret/Legevakt
Ta kontakt for årskontroll, det må settes av god tid
 Ved behov for øyeblikkelig hjelp formidle overfor
hjelpepersonellet pasientens spesielle behov
 Følge til kontoret? Systemer og rutiner for tilbakemelding
etter legebesøk!
 Når pasienten er godt kjent fungerer det greit med timer
alene.
 Legevakt en spesiell utfordring! Anbefaler ikke at pasienten
kommer alene dit. Det er nesten alltid høyt tempo og lite tid
på legevakten og pasientens spesielle behov er helt ukjente
for legen.
 Ved utfordringer i kommunikasjonen ta det opp

similar documents