FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA

Report
FISA PACIENTULUI INFORMATIZATA
ILEA MIHAIL-OVIDIU
TEMA 2
NOTIUNI GENERALE
• Volumul de informaţii vehiculate în cadrul unei
unităţi medicale este uriaş, fiind direct influenţat
de fluxul pacienţilor cât şi de obligativitatea
păstrării unor fişe detaliate cu istoricul medical
al acestora.
• Implementarea unui sistem informatic care să
asigure reducerea semnificativă a timpul necesar
accesării informaţiilor medicale ale pacienţilor,
dar şi a costurilor implicate de administrarea
arhivelor fizice poate creşte eficienţa unităţii
medicale cu până la 6%
NOTIUNI GENERALE
Fişa Electronică a Pacientului
• facilitează colectarea informaţiilor medicale
despre pacienţi,
• asigură accesul facil şi rapid la informaţiile
înregistrate în timpul vizitelor pacietului
(anamneză, examinare fizică, diagnosticare,
recomandări, servicii livrate, concedii medicale
recomandate, medicamente prescrise, servicii
medicale livrate în cursul consultaţiei)
• permite vizualizarea imediată a rezultatelor
trimiterilor medicale.
NOTIUNI GENERALE
• Prin eliminarea hârtiei se reduce timpul necesar
completării şi transmiterii informaţiilor despre
pacienţi către medici, scăzând atât costurile
administrative cât şi cele operaţionale, prin
eliminarea timpilor morţi.
• dispar problemele legate de scrisul ilizibil de pe
documente, informaţiile fiind salvate în format
electronic în sistem.
NOTIUNI GENERALE
• Datorită posibilităţii de accesare rapidă a
întregului istoric medical al pacientului, inclusiv
eventuale alergii sau medicaţiei anterioară,
sistemul elimină erorile umane în administrarea
tratamentului şi creşte siguranţa pacienţilor.
• Prin salvarea tuturor informaţiilor ce ţin de istoricul
medical al pacienţilor şi programarea consultaţiilor
într-o bază unică de date, se asigură acurateţea
datelor şi disponibilitatea acestora faţă de toţi
utilizatorii sistemului.
Funcţionalităţi
acces medic
• Permite accesul medicului la programul de lucru
şi lista consultaţiilor programate într-un interval
de timp dat, informaţia putând fi filtrată după:
• Data consultaţiei;
• Numele şi prenumele pacientului;
• Starea consultaţiei;
• Clinica;
• Specialitatea;
• Diagnosticul;
editarea datelor aferente consultaţiei
• Inregistrarea datelor culese în anamneză
sau prin examinarea fizică, înregistrarea
datelor caracteristice consultaţiei de
specialitate, a diagnosticelor,
recomandărilor şi a medicamentelor
prescrise;
• Înregistrarea trimiterilor la analize, a
procedurilor realizate în cadrul consultaţiei
şi a programelor de prevenire aplicate;
editarea datelor aferente consultaţiei
• Înregistrarea alergiilor şi bolilor cronice;
• Vizualizarea documentelor scanate ale
pacientului şi ale contractelor acestuia;
• Tipărirea fişei de consultaţie şi a reteţei;
Asigură accesul la istoricul medical al
pacientului şi permite modificarea sau
înregistrarea de noi date medicale precum reţete,
trimiteri la analize, cereri de reţete din partea
pacientului, diagrame stomatologice, mesaje
între medici cu privire la pacient, contractele
pacientului;
-Permite vizualizarea informaţiilor medicale
înregistrate pentru pacientul respectiv: diagnostice,
servicii, vaccinări, programe de prevenire, medicamente
prescrise, rezultatele analizelor, boli cronice, spitalizări,
anamneză, alte documente
-Permite ştergerea sau adăugarea de servicii în
cadrul trimiterilor la analize;
Asigură înregistrarea, vizualizarea şi urmărirea
statusului observaţiilor făcute de medic, altele decât
cele înregistrate în consultaţie, care se pot referi sau nu
la pacient;
Permite managementul complet al rezultatelor
analizelor medicale, permiţând înregistrarea
rezultatelor, a recoltării probelor, aprobarea sau
modificarea rezultatelor, vizualizarea istoricului
rezultatelor, raportarea rezultatelor modificate şi
neaprobate
1.fişa electronică va cuprinde istoricul
medical al fiecărui pacient în parte:alergii,
vaccinări, rezultatele analizelor.
2.Diagnosticele vor fi prezentate într-o
formă standardizată
3.Datele sunt confidenţiale, neexistând
pericolul să ajungă la anagajatori şi vor
putea fi accesate doar de medic în prezenţa
pacientului, prin conectarea celor două
carduri
FIŞA ELECTRONICA A PACIENTULUI
va fi implementat treptat, până
când toate spitalele vor fi informatizate.
-Pentru eliberarea reţetei electronice,
medicul va avea nevoie doar de conexiune
la Internet
-Pacientul va merge la farmacie cu cardul
de sănătate şi îşi va putea ridica reţeta, iar
dacă nu-şi va găsi toate medicamentele la
o singură farmacie, are posibilitatea să-şi
elibereze reţeta fracţionar.
• -Dosarul
FISA PACIENTULUI
Terminologie
CPR – COMPUTERIZED PATIENT
RECORD
EPR - ELECTRONIC PATIENT RECORD
EHR - ELECTRONIC HEALTH RECORD
PMR – PERSONAL MEDICAL RECORD
DES – Dosarul Electronic de Sănătate
FIŞA ELECTRONICA A PACIENTULUI
• ACCESIBILITATE DIN DIVERSE LOCURI, MAI MULTE
PERS.
• UŞOR DE CITIT, CĂUTARE FACILĂ A INFORMAŢIEI
• SUPORT BUN PENTRU ANALIZA DATELOR,
PENTRU DECIZIE
• NECESITĂ PERSONAL PREGĂTIT
• TIMP DE COMPLETARE MAI MARE
• COST MAI RIDICAT
STRUCTURA EHR
Elemente de risc
• Elemente de risc legate de securitatea sistemelor
informatice pot fi:
• penetrarea sistemului,
• utilizarea eautorizata,
• virusi,
• viermi,
• programe distructive,
• sabotaj,
• dezastre.
Mecanismele de securitate folosesc o combinatie de
restrictii logice si fizice pentru a asigura un nivel de
protectie mai mare decat este posibil doar cu una
dintre ele:
-securitatea fizica,
-mijloace de autentificare(ID,parola),
-firewall,
-aplicatii de securitate
-programe anti-virus.
-Caracterul privat al informatiei se reflecta in dreptul de
a alege conditiile si masura in care informatia este
folosita in comun de catre mai multe parti implicate in
procesul medical.
-Caracterul privat se refera la libertatea individului
de a nu fi deranjat sau controlat,personal sau relativ la
informatia personala.
-Instruirea personalului este un element cheie
pentru asigurarea securitatii informatiei si a
sistemului.
-Personalul trebuie sa fie informat asupra
consecintelor accesului neautorizat si a
informatiei incorect folosite,asupra
protocoalelor de verificare si asupra masurilor
curente de marire a responsabilitatii in ceea ce
priveste securitatea
SIUI
Ce face?
-Are un sistem unic de raportare, gândit exclusiv
pentru decontare
-Teoretic asigură colaborarea la nivel naţional a
furnizorilor de servicii
-Teoretic asigură un control al folosirii fondurilor
în sistem
-Teoretic asigură implementarea legislaţiei şi a
normelor de aplicare
-Accesul on-line pentru autorizarea şi validarea
serviciilor
Ce NU POATE să facă...
-Cardul Naţional de Asigurat
-Gestionarea dosarului medical al asiguraţilor
-Portalul naţional al asiguraţilor
-Integrarea cu sistemul de management al
Ministerului Sănătăţii

similar documents