Kapittel 12

Report
BOKMÅL
Kapittel 12. Den industrielle revolusjon
Elevene skal kunne
– gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og
undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale
forhold i det norske samfunnet
Påbygging
Hva er forskjellen på førindustrielle
samfunn og industrisamfunn?
Førindustrielle samfunn:
– Arbeid ble i all hovedsak utført av menneskers og dyrs muskler.
– Brukte også seilskip, vindmøller, sager, vannhjul og ovner.
– Brukte fornybare energikilder (vann, vind).
Industrisamfunn:
– Det meste av arbeidet utført av maskiner.
– Bruk av ikke-fornybare energikilder (kull, olje, naturgass).
Påbygging
Hvorfor begynte den industrielle revolusjon
i Storbritannia?
– Tilgang på kull og jern.
– Større avlinger i jordbruket.
- Avlingsrotasjon – kunne drive jorda kontinuerlig
- Nye vekstsorter
- Forbedrede redskaper, for eksempel plogen
- Målrettet dyreavl
– Kapitalismen sto sterkt.
– Åpenhet for initiativrike innvandrere.
– Åpenhet for nye ideer og oppfinnelser.
– Svake håndverkerlaug: større åpenhet overfor forbedringer av
produksjonsmetoder.
Påbygging
Industrialiseringen sprer seg
Fra 1830-årene spredte fabrikkindustrien seg fra Storbritannia til Belgia,
Frankrike og Tyskland.
Faktorer bak industrispredningen:
– Kull og jern.
– Forbedringer i jordbruksproduksjonen.
– Forleggersystemet.
– Økt folketall og dermed mer tilgjengelig arbeidskraft.
– Markeder med økende etterspørsel etter billige varer.
Påbygging
De tidlige industribyene
– Preget av fattigkvarterene.
Viktige forandringer:
– Det ble installert rør som ledet rent vann inn til byene og
kloakk ut igjen.
– Ved overgangen til 1900-tallet sørget kommunale myndigheter
for sanitæranlegg og søppeltømming, bygnings- og
helseinspeksjon, skoler og parker, politi og brannvesen.
Påbygging

similar documents