PowerPoint-præsentation

Report
Hvad er det vigtigste
målgruppe- og
markedsbehov?
Behov
Hvad er strategiens
fokus, indhold og
kerneaktiviteter (ift.
Målgruppens behov)?
Tilgang
Hvad er de specifikke
fordele for
målgruppen og for
jeres organisation?
Fordele
Hvordan er disse
fordele bedre end
konkurrenternes?
Konkurrence
POST-model for strategi
PEOPLE
Hvilke redskaber er
målgruppen fortrolig med?
Hvilken type deltagelse kan
vi forvente af dem?
OBJECTIVES
Hvilket problem i
organisationen skal løses —
eller hvilket potentiale skal
indfries?
STRATEGY
Beskriv kort det koncept, der
skal løse problemet eller
indfri potentialet
TECHNOLOGY
Beskriv det redskab, som er
kernen i din løsning
Planlægning, overvågning og værdi – strategien i praksis
Planlægning
PubliceringsKalender
Overvågning
Hvad, hvem
bør du lytte
efter/følge?
Hvor ofte skal/kan
vi poste?
Produkter,
services, brands
Særligt ift. din
organisation
Værdi
Hvilke
forretningsmæssige
værdier
forventer du
at skabe?
Ressourcer
Hvem leverer
indhold?
Hvem poster?
Virksomhed
eller
organisation
Hvor meget tid må
vi bruge om ugen?
Arkiv
Hvilket indhold
har vi nu, som vi
allerede kan
poste?
Events
Artikler
Debat
Konkurrencer
Konkurrenter,
konkurrende
produkter/servi
ces
Begreber
Beslutningstagere,
journalister,
meningsdannere
Hvordan vil
du måle den
værdi, du
skaber?
Opstil flest
mulige
relevante
KPI’er
Område
Opgave
Formålet
Start med at definere formålet med jeres strategi for sociale medier
Delmål
Opstil delmål (f.eks. Brugerreaktioner på en dag, antal re-tweets på en uge, antal
nye profiler/følgere)
Organisatorisk kontekst
Definér hvordan den digitale kommunikation spiller sammen med jeres øvrige
initiativer. Kortlæg kommunikation om service, salg, produkter, ydelser osv.
Brugere
Undersøg brugerne. Hvad ved I om jeres brugere/medlemmer/kunder? Hvem er
de? Hvornår er de online? Hvad bruger de nettet til?
Det daglige
arbejde/timing/planlægning
Tænk brugerne ind i den daglige drift. Lav en leveranceplan (nøgledatoer,
indholdsbibliotek).
Rollefordeling og ansvar
Definér hvem, der har ansvar for hvad. Identificér hjælpere
Måling
Sørg for, at I kan se jeres mål. Mål virkningen af det, I gør.
Formål/executive summary
Definér formålet med den digitale strategi (produktudvikling, bedre kendskab,
mersalg, bruger/kundeloyalitet…) – nedfæld nøglebudskaber og kommerciel
kontekst

similar documents