počítačové tiskárny

Report
VY_32_INOVACE_E3-03
POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY
AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš
VYTVOŘENO: SRPEN 2011
STRUČNÁ ANOTACE: VÝKLAD LÁTKY K TÉMATU: POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY
Časová náročnost: 20-25 minut
Předmět: INFORMATIKA
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
*
ZÁKLADNÍ DRUHY
• používají k tisku tiskovou hlavu, která se
pohybuje ze strany na stranu po listu papíru
a přes barvící pásku naplněnou inkoustem se
otisknou jehličky na papír.
PRINCIP TISKU
Základní částí jehličkové tiskárny je tisková hlava, v které jsou umístěny
jehličky ovládané elektromagnety. Počet jehliček umístěných v tiskové hlavě
je v současnosti většinou 24 až 36. Tisková hlava s jehličkami se rovnoběžně
pohybuje nad tiskovým válcem. Mezi tiskovou hlavou tiskárny a papírem na
válci je umístěna barvící páska. Tisková hlava se pohybuje nad válcem,
válec posouvá papírem a na místě, kde se má vytisknou tiskový bod,
elektromagnet vystřelí jehličku přes barvící pásku na papír a na papíře se
vytvoří jeden bod.
*VÝHODY
Malé náklady na tisk a možnost
použití traktorového papíru. Jsou
velmi spolehlivé a používají se tam,
kde tolik nezáleží na kvalitě tisku.
*NEVÝHODY
Lze s nimi tisknout jen grafiku s
nízkým rozlišením a omezenou
paletou barev, navíc jsou pomalé a
velmi hlučné.
2) INKOUSTOVÉ
PRINCIP:
• Z tiskové hlavy jsou na papír
vystřelovány mikroskopické
kapky inkoustu.
PODROBNÝ PRINCIP TISKU
Základní částí inkoustové tiskárny je tisková hlava
(cartridge). Je to malá nádobka obsahující inkoust, který
je přes miniaturní trysky přenášen v podobě kapiček na
papír. Tisková hlava vodorovně přejíždí nad papírem,
který je přenosovým mechanismem posouván vpřed , a
pomocí trysek nanáší na papír inkoust.
Pro přenos kapičky inkoustu z trysky na papír je vyvinuto
a používáno několik technologií. Většinou je kapička
inkoustu zahřívána za vysoké teploty, která způsobí
prudké zvětšení objemu (přeměnu kapaliny v plyn), a tím
vznikne energie pro přemístění kapičky inkoustu z trysky
na papír.
1) Zásobník papíru
2) Kryt tiskové hlavy a
inkoustových kazet
3) Krokový motor
4) Posuvná tyč
5) Ozubený pás
6) Tiskové hlavy
7) Inkoustové kazety (cartrige)
8) Trysky
9) Komory pro inkoustovou kapku
10)Inkoustová kapka
11) El.odpor zahřívající inkoust
*DRUHY
1. TERMÁLNÍ
2. PIEZOELEKTRICKÉ
3. VOSKOVÉ
*VÝHODY
•
•
•
•
tišší provoz
kvalitní fotografický tisk
černobílý i barevný tisk
poměrně nízká pořizovací cena
*NEVÝHODY
• drahý inkoust
• trysky jsou náchylné k ucpání
zaschlým inkoustem
• inkoustový potisk je rozpustný ve
vodě
• životnost inkoustů je časově
omezená – časem vyblednou
2) LASEROVÉ
PRINCIP:
tisknou stejně jako kopírky: laserový
paprsek vykresluje obrázek na
fotocitlivý válec, na jehož povrch se
poté nanáší toner; toner se uchytí jen
na osvětlených místech, obtiskne se na
papír a na závěr je k papíru tepelně
fixován (zažehlen teplem cca 180°C a
tlakem)..
SCHEMA VNITŘNÍHO USPOŘÁDÁNÍ LASEROVÉ TISKÁRNY
ZJEDNODUŠENÝ NÁKRES
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ V
BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNĚ
*VÝHODY
•
•
•
•
tichý provoz
kvalitní fotografický tisk
černobílý i barevný tisk
poměrně nízké náklady na tisk
*NEVÝHODY
• vyšší pořizovací cena
• větší rozměry tiskárny především
u barevných variant
http://pocitace-prodej.eod.cz/editor/image/eshop_products/POC-epson-fx-890jehlickova-tiskarna_l.jpg
http://www.sibl.cz/skripta/obrazky/o8.gif
http://img.kasa.cz/k-foto/800/0/0/6/product_1294600.jpg
http://www.computershopper.com/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/ho
w-it-works-inkjet-printer/221000-1-eng-US/how-it-works-inkjet-printer.jpg
http://www.sibl.cz/skripta/obrazky/o9.gif
http://laserova-tiskarna.cz/wp-content/uploads/2012/07/laserova-tiskarna.png
http://www.miroslavlejka.cz/fotky16467/fotos/_vyr_8konicaminolta_1350w.jpg
http://koalazereeukalipt.files.wordpress.com/2010/11/laserova-tiskarna.jpg

similar documents