SII 1 V Periai_ Eozinofilni ezofagitis

Report
EOZINOFILNI EZOFAGITIS
nov entitet u pedijatrijskoj
gastroenterologiji
Prof. dr Vojislav N. Perišić, FRCPch(UK)
Decembar 2011, Beograd
Endokospski kabinet 2005.-2010.
7
dece sa eozinofilnim ezofagitisom
Prezentacija: akutna impakcija hrane
Ključ: Histologija jednjaka
Radna dijagnoza
Patohistološki nalaz
42 eozinofila po vidnom polju
(norm. 0, preko 15)
Dg/ Eozinofilni ezofagitis
Eozinofilni ezofagitis
• Izolovana eozinofilna infiltracija sluznice
• Simptomi GER-a
• GER koji ne reaguju na PPI
• 6% ezofagitisa su EoE
• Incidencija - 1:10 000
Eozinofilni ezofagitis - Simptomi
≤ 50% dece
80% dece
• Eozinofilija
(apsolutni broj Eo 500-800)
• Ukupni IgE > 100
Eozinofilni ezofagitis - Endoskopija
Eozinofilni ezofagitis - Histologija
Broj eozinofila > 15
“Eozinofilni apscesi”
Eozinofilni ezofagitis - Dijagnoza
Endoskopija
Histologija sluznice jednjaka
Alergološka testiranja u EoE
60% dece
+ skin prick test
(Coombs-Gell I)
70% dece
+ skin patch test
(Coombs-Gell IV)
20%
+ skin prick
test
mleko
jaje
U proseku 3 vrste hrane
soja
“nuts &....”
Eozinofilni ezofagitis - Lečenje
Eliminaciona dijeta
Elementarna dijeta
Fluticasone spray 2x500μg
Budesonide susp (inh. oblik)
Symbicort 2x1mg u 8 mL f.r.
Oralni steroidi + Azatioprin
74%
poboljšanje
98%
poboljšanje
60%
poboljšanje
?
Terapija eozinofilnog ezofagitisa
+PPI
Da li GERD/PPI “utiru” put
eozinofilnom ezofagitisu
GER
ogoljena sluznica jednjaka
“otvorena vrata”
PPI
↓ ingestija proteina
↑ senzibilizacija na nutritivne
alergene
GER i EoE, šta je prvo, a šta drugo?

similar documents