Workshop grootschalige ICT projecten

Report
Grootschalige ICT Projecten
maar dan wel succesvol
Gerrit Vreugdenhil
Rob Keemink
Frans van Neerbos
Inhoud
• Probleem
• Opdracht aan projectteam
• Succesfactoren
Probleem: ICT was te complex geworden
• ICT had een zware onvoldoende voor haar dienstverlening
Trage computers, instabiliteit, thuis is het veel beter
• Ondersteuning van XP houdt op
• Rekencentrum End of Life
• Wijze van inrichting van de rechtenstructuur sloot niet meer
aan op de vereiste flexibiliteit vanuit het onderwijs en leidde
tot allerlei complexe en dus onbeheerbare uitzonderingen
• Reorganisatie paste niet meer in deze rechtenstructuur en
moest 31/12/’12 zijn doorgevoerd in de systemen
• De verschillende onderdelen van de samenwerking hadden
een eigen, onvoldoende gestandaardiseerde ICT omgeving
Opdracht Siroc:
Compleet nieuwe ICT omgeving
• voor >10k werkplekken naar Windows7
• met >400 applicaties (ombouwen en testen, gemiddeld 3
versies…)
• Migratie naar nieuwe mailomgeving
• Het moet in één jaar en drie maanden klaar
• Zonder de complexiteit die ons tot op heden dwarszit
Grootte van het project
ROCvA & ROCF: resp. 9 en 3 MBO Colleges
300 mbo-opleidingen verdeeld
over 14 domeinen
Meer dan 50 locaties
Als bijkomstigheid
Oplevering 4 nieuwe panden
Wat gaat er voor de lijn veranderen?
I
Jouw proces
O
Integratie diensten ICT A,F&B
Werkplek Netwerk
Je apps
Win7, Off.
wordt
gaan naar
Outl.2010
één
nieuw RC
Snelheid Integratie Stabiliteit
7
Succesfactor 1: Juiste verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid voor de implementatie is belegd
bij de Management Teams van de MBO Colleges
• Directies hebben getekend voor akkoord voorafgaand aan de
uitrol in hun organisatie
• Er zijn trekkers benoemd uit de eigen organisatie die
rechtstreeks rapporteerden aan het MT
• Migratie van bestanden, mail en testen is verantwoordelijkheid
van gebruikers
• Eigen brouwsels zijn eigen verantwoordelijkheid
Succesfactor 2: Hou het eenvoudig
Oorspronkelijk ontwerp van de Identity Management Omgeving
Succesfactor 2: Hou het eenvoudig
Uiteindelijke ontwerp van de Identity Management Omgeving
Succesfactor 3: Doe het zelf
Eén groot project opgedeeld in 9 losse opdrachten
Opdr.
1
Opdr.
2
Opdr.
3
Opdr.
4
Opdr.
5
Opdr.
6
Opdr.
7
Opdr.
8
Opdr.
9
Succesfactor 3: Doe het zelf
Eén groot project opgedeeld in 9 losse opdrachten
Opdr.
2
Opdr.
4
Opdr.
5
Opdr.
3
Opdr.
6
Opdr. Opdr. Opdr.
7
9
8
Succesfactor 3: Doe het zelf
Geen de teams geen opdracht maar een probleem
Probl. Probl. Probl.
1
2
3
Probl. Probl. Probl.
4
5
6
Probl. Probl. Probl.
7
8
9
Succesfactor 3: Doe het zelf
Aansturing voornamelijk op gebied van samenwerking
Probl. Probl. Probl.
1
2
3
Probl. Probl. Probl.
4
5
6
Probl. Probl. Probl.
7
8
9
Zet de teams zoveel mogelijk in één ruimte en in elk geval op één locatie
Succesfactor 3: Doe het zelf, en …
Wel externe kennis en ervaring ter ondersteuning
• Alleen leveranciers die zich committeren aan het
oplossen van het overall probleem
• Externe testmanagers voor kwaliteitsborging
• Externe architect die zorgt dat de leverancier (Microsoft)
dezelfde pijn voelt als oplossingen niet of anders blijken
te werken. Interne architecten adviseren het MT, niet in
het project zelf zetten, geen beslissingsbevoegdheid
Succesfactor 4: Sturing door opdrachtgever
Geen requirements van gebruikers
en geen maatwerk
maar high level uitgangspunten laten vaststellen door de RvB
en standaard oplossingen die zich elders al hebben bewezen
Geef mensen wel maximale vrijheid: open werkplek
Werkplekken
De focus bij het ontwerpen van de (onderwijs)werkplek ligt
op snel opstarten ervan met de benodigde applicatie
Argumentatie
Consequenties
• Met name in het onderwijs is het van zeer groot
belang dat de werkstations met de benodigde
applicatie snel opstarten zodat snel met de les
begonnen kan worden
• Sommige functionaliteit als het kunnen plaatsen
van bestanden op je desktop kan worden
geblokkeerd om snel opstarten mogelijk te maken.
Het ontwerp hiervoor met de uiteindelijke
consequenties moet nog worden gemaakt.
Borging
• Assessment door Microsoft.
17
Migratie Werkplekken en Printers
De verantwoordelijkheid voor migratie van eigen gegevens
ligt bij de gebruikers, met ondersteuning van ICT
Argumentatie
Consequenties
• Een volledige migratie van alle mailboxen is bij
• Er moet een tool aan gebruikers beschikbaar
andere scholen niet efficiënt gebleken, veel oude
worden gesteld waarmee deze zelf zijn mail en
mail kijkt men nooit meer in.
agenda kan migreren.
• De kosten voor volledige migratie worden geschat • Voor het overzetten van de Homedir maakt de
op € 75-125k.
gebruiker zelf gebruik van een memorystick.
• De gebruikers weten zelf welke data ze nodig
hebben en waar deze staat. Dienst ICT niet.
Borging
• Bij de stuurgroep
18
Werkplekken
De bedrijfsvoeringswerkplek is volledig open, de
onderwijsplek kan op verzoek open of dicht
Argumentatie
Consequenties
• Gebruikers krijgen zo maximale flexibiliteit om de • Bij problemen met de werkplek zal deze opnieuw
werkplek te optimaliseren
worden ingespoeld; de geïnstalleerde software
verdwijnt daarbij
• Open onderwijs werkplekken kunnen door de
teams worden voorzien van de benodigde
• Als de (onderwijs) werkplekken moeten worden
software, maar onderwijs werkplekken in
ingespoeld, neemt dat tijd in beslag.
openbare ruimtes kunnen beter worden dichtgezet • Er zal op het netwerk extra beveiliging moeten
om misbruik te voorkomen.
worden gerealiseerd en detectie op misbruik
• Bij het Bring Your Own concept is ook sprake van
een open werkplek, dus de benodigde
maatregelen moet dan ook al zijn getroffen.
Borging
• Directeur Dienst ICT
19

similar documents