presentatie school A.K thema 2 groep 8

Report
Thema 2
PowerPoint aardrijkskunde
rik
•
•
•
•
•
FOSSIELE BRANDSTOFFEN
Aardgas
Aardolie
Steenkool
Kernenergie-uranium
• De oude dus fossilie brandstoffen zijn niet
duurzaam want bij het opwekken komt co2 vrij
FOSIELE BRANDSTOFFEN
• Fosiele brandstoffen zijn brandstoffen die uit
de aarde worden gehaald. De dieren die
5.000.000 jaar geleden zijn dood gegaan zijn
alleen nog resten over die dieren bleven op de
bodem liggen daar kwamen veel lagen zand
en klei over heen de dode dieren veranderden
hierdoor langzaam in olie, steenkool en
aardgas.
•
•
•
•
Windenergie
Zonnen energie
Water energie
Biologische energie
• Alternatieve energie is wel duurzaam want bij
het opwekken komt geen co2 vrij
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Energie bron
2 Fossiele brandstoffen
3 ja knikker
4 elektriciteitscentrale
5 Hoogspanningsmast
6 Transformatorhuisje
7 Meterkast
8 Stopcontact
• Steenkool is een fossiele brandstof
• Aardgas is een fossiele brandstof
• Aardgas is een fossiele brandstof
• Energie wordt uit een energiebron gehaald
olie, steenkoolaardgas zijn een bron van
energie. Het zijn fossiele brandstoffen. Dat
zijn versteende resten van planten en dieren
uit de oertijd. Het duurt miljoenen jaren
voordat je deze resten in de grond kunt
gebruiken als brandstof.
Ja knikker
• De fossiele brandstoffen worden verbrand in
een elektriciteitscentrale. Zo komt stoom vrij
dat brengt een dynamo in werking die zet het
om in elektriciteit gemaakt, oftewel : stroom.
Elektriciteits centrale
• De stroom wordt vervoerd door kabels en een
hoogspanningsmast deze vervoert de kabels
door de lucht overal heen.
• De stroom is nog niet te gebruiken in het
huishouden. In het transformatorhuisje
wordt de stroom omgezet en verdeeld over
alle huizen in de buurt.
• De stroom gaat de huizen binnen via de
meterkast.
• Vanaf de meterkast lopen draden naar de
stopcontacten. Overal in het huis. De stekker
in het stopcontact brengt de stroom bij de
lamp. Het licht in een kamer voor een
apparaat.
1 Brandstoffen worden verbrand om energie te
maken.
2 Er komt Co2 in de lucht.
3 De dampkring word dikker.
4 De warmte rond de Aarde kan niet goed
afgevoerd worden.
Brandstoffen verbranden
Co2
in de lucht
Co2
• Autos en fabrieken verbranden de brandstof
waar ze werken op ,dat heet Co2. Co2 is het
zelfde gas als wat in een glas cola zit. Dat gas
komt in de lucht het stijgt op en beland in de
dampkring (oftewel de ozonlaag) . Die word
hierdoor dikker. Dus warmt de aarde op. op.
Dampkring steeds dikker
Warmte kan niet weg
Warmte kan niet weg
• Zonnestralen komen op de dampkring
zonnestralen word terug gekaatst een deel
blijft in de Ozonlaag die word hierdoor steeds
dikker. Maar de dampkring werkt ook als
deken en hoe dikker de dampkring des te
warmer het op aarde word. Dit heet het
broeikas effect, omdat het het zelfde werkt
als een broeikas. Hierdoor smelten de polen
en stijgt het waterpeil. water.
Zonne cellen
• Zonnepanelen zetten zonnestralen om in
zonne energie, dit gebeurt door middel van
zonnecellen. Hoe meer zonnecellen hoe meer
elektriciteit.
• De zonnepanelen bestaan uit dunne
breekbare plaatjes dit heten zonnecellen de
boven kant is meestal blauw gekleurt.
• filmpje zon tot energie
Nadelen
• Alleen heeft ook deze oplossing een nadeel
want het kost een heleboel geld want er zijn
machines nodig om ze te maken. Een
zonnepaneel is pas na ongeveer zes jaar terug
verdient.
kernenergie
• Kernenergie is energie waarbij de atomen van
Uranium wordt gesplitst. Als de atomen elkaar
dan weer raken ontstaat er een kleine explosie
daardoor raken andere atomen elkaar weer
dit heet een ketting reactie, hierdoor komt gas
vrij daarvan wordt energie gemaakt
• Voordelen: de voordelen van kernenergie
zijn dat om 1000000 gloeilampen 100 dagen
te laten branden maar één kilo Uranium nodig
is, hierdoor is kernenergie heel goedkoop.
Kernenergie
• Kernenergie heeft alleen ook nadelen. Het
opwekken van kernenergie zorgt namelijk voor
heel veel co2, een ander nog groter nadeel is
dat er bij het opwekken van de energie ook
heel veel radioactieve stoffen vrij komen hier
in zitten deeltjes met een gevaarlijke
stralingen. Als je daarmee in aanraking komt
kun je erg ziek worden. Daarom moeten
kerncentrale heel secuur gebouwt worden.
Dit is uranium
Grootste olie vooraad
• 1 : Saudi-Arabië
• 2 : Iran
• 3 : Irak
Bijna alle olie op de wereld komt uit het
Midden-Oosten en buurlanden.
Suezkanaal
Suezkanaal
• Het Suezkanaal ligt in Egypte het kanaal is 163
kilometer lang en verbindt de Middellandse Zee
en de Rode Zee met elkaar. Het Suezkanaal en
de Rode Zee vormen de scheiding tussen Afrika
en Azië. Veel olie die in het Midden-Oosten
wordt gewonnen, gaat via het Suezkanaal naar
Europa. Het is aan gelegt omdat de schepen
anders helemaal om Zuid-Afrika heen moesten
varen.
Op sateliet foto
Sahara
• Als er in de Sahara zonnepanelen gebouwt
zouden worden zou je heel Europa kunnen
voorzien.
Drieklovendam China
Drieklovendam China
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De periode van de bouw: 1993 tot 2009
De lengte van de dam: 2310 m
Hoogte van de dam: 185 m
De oppervlakte van het water: 1085 km² (Bodenmeer: 536 km²)
Kunstmatige meerlengte: 663 km
Aantal turbines: 32
Overstroomd gebied: met normaal waterniveau 23.793 hectare
land
Overstroomde steden: 13
Overstroomde fabrieken: 657
gemiddelde stuwmeerbreedte: 1,1 km of 1,6 km (afhankelijk
van de bron)
Personen die moesten verhuizen: 1,3 tot 2 miljoen
Duurzame energie
• Duurzame energie heeft voordelen boven fossiele
energie.
• Voordelen :
• Raakt niet op.
• Opwekken kost geen CO2.
Sahara landen
Buurlanden turkije
•
•
•
•
•
•
•
•
Bulgarije
Griekenland
Georgie
Armenie
Syrie
Irak
Iran
Azerbeidjzan
Turkije
De Nijl
•
•
•
•
De Nijl stroomt onder andere door :
Egypte
Sudan
Ethiopië
Grootste land van
Afrika
• Sudan is het grootste land van Afrika.
• Het grenst aan Egypte Libie Tsjaad Centraalafrikaanserepubliek Uganda Kenia en
Ethiopie.
Sudan in kaart

similar documents