Alkanen en alkenen

Report
Koolstofchemie
Klas 4
Koolwaterstoffen
 Stof die bestaat uit Koolstof en Waterstof
 Alkanen
 Methaan
 Butaan
 Alkenen
 Etheen
Alkanen
 Bestaat uit een koolstofketen met waterstof omringd
 Geen dubbele bindingen tussen de C atomen
 Algemene formule CnH2n+2
 Hierbij is n een geheel getal
 Dus C2H2x2+2  C2H6
 Dus C4H2x4+2  C4H10
Isomerie
 Zelfde molecuulformule, andere structuurformule
 Bv C4H10:
Alkenen
 Bestaat uit een koolstofketen met waterstof omringd
 Wel dubbele bindingen tussen de C atomen
 Algemene formule CnH2n
 Hierbij is n een geheel getal
 Dus C2H2x2  C2H4
 Dus C4H2x4  C4H8
Alkyn
VWO
 Bestaat uit een koolstofketen met waterstof omringd
 Driedubbele bindingen tussen de C atomen
 Algemene formule CnHn
 Hierbij is n een geheel getal
 Dus C2H2
 Dus C4H4
Zijgroepen
 Als aan de koolstofketen “uitsteeksels” zitten, krijgen
deze een aparte naam
 Methyl groepen
 1 C atoom  methyl, 2 C-atomen  ethyl
 Als een halogeen aanwezig is, krijgt deze een aparte
naam
 Broomethaan
Naamgeving
Zoek langste keten = stamnaam
1.
1.
Zie BINAS 66
Bepaal de binding (enkel, dubbel, driedubbel)
2.
1.
Geef de stamnaam de juiste uitgang
Bepaal de zijgroepen
3.
1.
Geef de zijgroep de goede naam
4. Hoeveel van elk (mono, di, tri)
1.
Zet de aantallen voor de zijgroepen
5. Nummering
1.
Geef de zijgroepen een nummer van het koolstofatoom
waaraan ze zitten (Let op de aantallen)
6. Overbodigheden weghalen.
Voorbeeldje
Langste koolstofketen = 3
1.
1.
Prop-
Bindingen: alleen enkele
2.
1.
-aan  propaan
Zijgroepen: 1 methyl
3.
1.
Methylpropaan
Hoeveel: 1, dus mono
4.
1.
monomethylpropaan
Nummering: aan het tweede koolstofatoom
5.
1.
2-monomethylpropaan
Overbodigheden weghalen: Mono hoeft niet gemeld te
worden, de methylgroep moet aan het tweede koolstofatoom
6.
1.
methylpropaan
Oefeningen
 Langste keten  6
 Hex Bindingen: enkel
 Hexaan
 Zijgroepen: methyl
 Methylhexaan
 Aantal: 2  di
 Dimethylhexaan
 Nummering 
 3,3-dimethylhexaan
Langste keten: 3
Prop
Bindingen: dubbel
Propeen
Zijgroepen: geen
Nummering: niet
nodig
Propeen
Langste keten: 3
Prop
Bindingen: enkel
Propaan
Zijgroepen: broom
broompropaan
Aantal: 1
Nummering: 2
2-broompropaan
Langste keten: 3
Prop
Bindingen: enkel
Propaan
Zijgroepen: broom
broompropaan
Aantal: 1
Nummering: 1
1-broompropaan

similar documents