Az EurĂłpai UniĂł kĂĽlkapcsolati rendszere_elĹ`adás

Report
Az Európai Unió
külkapcsolati
rendszere
KÉSZÍTETTE: KATONA IVETT
ÉVFOLYAM: III. GERMANISZTIKA-NÉMET ALAPSZAK – FÖLDRAJZ MINOR
2013 - 2014/2. FÉLÉV
1.Az európai integráció
mozgatórugói és a világgazdasági
verseny
2. világháború utáni integráció
 Ok: hidegháború, szovjet expanzió, szovjet tömb
 Együttműködés: ESZAK, EGK
 Megszűnik a bipoláris világ
 Integráció hajtóereje: a részvevő országok gazdasági
versenyképességének javítása a nemzeti piacok túl
kicsik ahhoz, hogy a világgazdasági versenyben helyt
tudjanak állni
 „négy szabadság” elve
 Pénzügyi integrációs folyamat előrehaladása  EURO

2. Közös kereskedelempolitika

az EU egységes külgazdasági fellépése a
kívülálló országok felé

egy-egy meghatározott földrajzi régió államait
általában azonos módon kezeli

EUMsz 206. cikk: a tagállamok nem folytathatnak
önállóan kereskedelempolitikai tárgyalásokat és
nem köthetnek kereskedelmi megállapodásokat

EUMsz 207. cikk: szabályozza a nem
tagállamokkal kialakított gazdasági kapcsolatok
általános kereteit, az egyes intézmények
szerepét
2.1. Társulási és preferenciális
kapcsolatok
A, Dél-Európai mediterrán
országok (Európán belül):
-
Görög és török társulási
szerződés
-
Cél: tagság elérése
-
Málta + Ciprus
-
Cél: vámunió létesítése
2.1. Társulási és preferenciális
kapcsolatok
 B,
Dél-Kelet
mediterrán
országok (Európán
kívül):
szabad piacra jutás
 Kölcsön, hitet, segély





C, Fejlődő országok:
1963 - Yaoundéi
Egyezmény (18 ország)
1975 - Loméi Konvenció
(66 állam)
viszonzás nélküli szabad
piacra jutást és
kedvezményes
fejlesztési hitelek +
segélyek
2.1. Társulási és preferenciális
kapcsolatok:
D, Európai
Gazdasági
Térség
-
EK + EFTA
-
Cél: szabad
kereskedelem
megvalósítás
E, Európai
Megállapodás
-
-
10 közép-és
kelet-európai
ország
Cél: ipari szabad
kereskedelem és
mezőgazdasági
kedvezmények
F, NyugatBalkán
államai
Cél:
stabilizálás
-
2.2. A nem preferenciális
kapcsolatok
Ázsiai és LatinAmerikai fejlődő
országok
-
Kereskedelmi és
együttműködési
megállapodás
-
Diszkriminációme
ntes
-
Vámkedvezmény
Állami
kereskedelmű
országok
-
Kínai
Népköztársaság
-
Volt KGSTországok
OECD
USA, Japán,
Ausztrália
-
3. A meghatározó partnerekkel
kialakított kapcsolatok jellemzői

EU – USA

EU – KÍNA

EU – JAPÁN

EU – FEJLŐDŐ ORSZÁGOK

EU – OROSZORSZÁG
3.1. EU – USA
-
kétoldalú áru- és
szolgáltatáskereskedelmet
-
az EU és az USA közötti bilaterális
kereskedelem éri el a legmagasabb
értéket a világgazdaságban
-
A transzatlanti kapcsolat az egész
világgazdaság fejlődésére kihat
-
Transzatlanti Nyilatkozat (1990)
-
Új Transzatlanti Napirend (1995)
-
Transzatlanti Gazdasági Tanács (2007)
3.2. EU - KÍNA
-
Napjainkra Kína vált az EU-ba érkező
import fő forrásává
-
Kereskedelmi és együttműködési
megállapodás (1985)
-
EU-Kína Magas szintű Gazdasági és
Kereskedelmi Párbeszédmechanizmus (2007)
3.3. EU - JAPÁN
-
Évtizedekig az EU meghatározó
partnere volt
-
Az Európai Közösség és
tagországai és Japán közötti
kapcsolatokról szóló közös
nyilatkozat (1991)
-
2001-2011 akcióterv
3.4. EU – FEJLŐDŐ ORSZÁGOK

Fejlesztési segélyek

Fejlődő országok termékeinek piacra jutása

5 afrikai és csendes-óceáni térség

GSP: vámkedvezmény, vámcsökkentés, vám-és
kvótamentes piacra jutás
3.5. EU - OROSZORSZÁG
-
Napjainkra Oroszország az EU egyik
legfontosabb kereskedelmi
partnerévé vált
-
Az EU-ba irányuló orosz import
nagyon koncentrált
-
EU-Oroszország Közös Gazdasági
Térség
4. Kereskedelmi adatok (Forrás:
Eurostat, 2009d: 46-47.)
Az EU27 importforgalma a
kiemelt országokkal 2008
(milliárd euró)
Az EU27 exportforgalma a
kiemelt országokkal 2008
(milliárd euró)
Érték (milliárd
euró) 2008
Részarány (%)
2008
Kína
248
16,0
8,0
USA
186
12,0
78
6,0
Oroszország
173
11,2
42
3,2
Japán
75
4,8
Érték (milliárd
eruó) 2008
Részarány (%)
2008
USA
249
19,0
Oroszország
105
Kína
Japán
Források:

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/582/1/Kengyel_wp2012c.pdf
(2014.03.19.)

http://www.grotius.hu/doc/pub/XAUULL/2012_69_szekrenyes_eva_a
z_eu_kulkapcsolati_rendszererol.pdf (2014.03.19.)

http://www.lz-rheinland.de/rlverlag_.dll?pageID=5031 (2014.03.19.)

http://www.descifrado.com/2014/01/economia/china-y-europanegocian-acuerdo-de-inversion/ (2014.03.19.)

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/EUJapan%20teamwork.jpg/view (2014.03.19.)

http://www.erdely.ma/unio.php?id=159956&cim=nem_lesznek_eu_s
_gazdasagi_szankciok_oroszorszag_ellen (2014.03.19.)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa (2014.03.19.)

similar documents